reklama 

Svíce pro Václava Tyrnera

30.8.2019  •  Blog  • 
čtenost 77

Bloger: Jaroslav Dvorský

Všechny články autora

Trutnovský pedagog, básník a výtvarník

Trutnovský pedagog, básník a výtvarník
méně o autorovi

...aneb Ten třetí z demokratů u Studánky

Svíce pro Václava Tyrnera

Naše milé náměstí Karla Čapka,

náměstí demokratické nikoliv z chvilkového opojení, nýbrž z podstaty samé,

zdál se mi o Tobě následující prázdninový sen.

Místní radnice zrovna vyhlásila občanskou anketu (hned po ní má následovat veřejná sochařské soutěž) na vytvoření Tvého netradičního, a pro poutníky i místní opravdu atraktivního jezdeckého pomníku. Jeho originalita spočívá v tom, že kůň i se svým jezdcem jako poslem demokracie, který má namířeno ke Studánce, aby se tu (aby to tu) občerstvil, se právě pozastavil vprostřed Tebe, a zvědavě stáčí hlavu po svém pravém boku stranou dolů, k rodnému oknu Karla Čapka. Ale to není všechno. Na jednoho koně mají být ve skutečnosti portrétně realizováni jezdci hned tři. O magii této nejen pohádkové cifry literatura právem své stránky nešetří. Ale jak k ní přijdeš zrovna Ty, naše svatoňovické náměstí? Podobně. U Tebe bude představovat trojjedinost místních či v místě uznávaných patronů – demokratů, symbolicky mířících ke svému prameni.  Jednoduše prakticky: tři vymodelované figury jezdců se budou na jednom koni střídat ve spravedlivých kalendářních intervalech, ať již podle svých svátků či jiných relevantních životních dat, nebo zkrátka demokraticky – v přesné čtyřměsíční periodě.

A kteří že to tři národní a místní demokraté v občanské anketě – respektive v mém snu o ní – vítězně obstáli?

Tomáš Garrigue Masaryk, Karel Čapek a Václav Tyrner. Právě takové seřazení právě takových jmen promlouvá jednoduchou zákonitostí: následovník vždy nepřehlédnutelně, ba významně a celoživotně propagoval svého či své předchůdce...

Naše milé náměstí, na dnešní den se více jak hodí Ti připomenout zvláště toho třetího v řadě, který Tobě i nám tady doma u Studánky právě dnes chybí už přesných pět let:

Václav Tyrner se narodil 20. 12. 1920 v Praze. Vystudoval obchodní akademii a po násilném válečném přerušení studií (zavření vysokých škol) i Vysokou školu ekonomickou. Po sňatku se Zdeňkou Machovou, dcerou svatoňovického obchodníka, se v roce 1948 (v důsledku poúnorové politické perzekuce) natrvalo přestěhoval do Malých Svatoňovic a stal se vpravdě jejich celoživotním patriotem. Jako vyznavač a nositel masarykovských mravních hodnot vedle své profese středoškolského učitele (zejména ekonomických předmětů) zasvětil celý svůj život ideálům humanity a demokracie. Stál u zrodu místní Společnosti bratří Čapků (založena záhy po historicky významné osobní návštěvě Malých Svatoňovic prezidentem E. Benešem v  roce 1946) a ve dvou obdobích včetně let ještě nedávných stanul jako její předseda. Zvláště v době nadvlády licoměrné komunistické ideologie odvážně a hrdě právě „U Studánky“ – v rodišti Karla Čapka – chránil vzácný čapkovský rodinný odkaz jako jeden z pokladů národní identity a humanity. Příkladem za všechny budiž připomenuta jeho vůdčí úspěšná aktivita pro vybudování pomníku bratří Čapků (po dramatických dobových peripetiích bylo Malejovského sousoší odhaleno v roce 1969). Bezpočet Tyrnerových proslovů, dopisů, zamyšlení, zpráv, citací a glos s poselstvím mravního ponaučení v duchu děl velkého domácího humanisty nedovolovaly ani v dobách zlých zapomenout na Karla Čapka a jeho kolébku. I když se nikdy nestal oficiálním Čapkovým životopiscem či čapkovským badatelem, srdcem a přesvědčením v duchu takovými beztak soukromě byl a zůstává. Jeho pravidelná moudrá vystoupení v úvodech Studáneckých Čapkian, na místních pietních aktech, výstavách atd. nenechávají nikoho na pochybách, že se potkával s osobním strážcem svatoňovické čapkovské tradice.

V neděli 9. 1. 2011 v den 121. výročí narození Karla Čapka přednesl v Obřadní síni Malých Svatoňovic (krátce po dovršení životních devadesátin) svou nezapomenutelnou přednášku na téma Mravní odkaz Karla Čapka. Další podobné přednášky následovaly. Ta jeho poslední adresovaná 125. výročí narození světově proslulého rodáka zůstala už jen neuskutečnitelným přáním nás, Václavových věrných posluchačů.

Ing. Václav Tyrner zemřel 30. 8. 2014 v kruhu svých blízkých, doma „U Studánky“.

Jaroslav Dvorský

Foto (Václav Tyrner): z rodinného archivu V. T.


O blogu na Trutnovinkách

Možnost psát blog má každý čtenář s vyzvednutou a ověřenou kartou. Texty na blogu nejsou dílem redakce Trutnovinek.cz a redakce nenese odpovědnost za jejich obsah.

Pište svůj vlastní blog Nahlásit článek
Image

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama