reklama 

Dětské rybářské závody

20. května  •  06:30 - 13:15  •  rybník Dolce u Severky

Tradiční rybářské závody dětí do 15 let na rybníku v Dolcích.

6:30 - 7:15 prezentace u restaurace Severka
7:30 - 9:30 1. kolo
9:30 - 10:00 přestávka, změna místa
10:00 - 12:00 2. kolo
12:00 - 12:45 pasování nových adeptů
12:45 - 13:00 vyvěšení výsledků, protesty
13:00 vyhlášení výsledků

reklama