Neděle

24. října 2021

Nyní

Zítra

Svátek má

Noc je temná jako hřích

22. 1. 2020 17:00 Galerie města Trutnova

Zahájení výstavy pražského malíře, performenta a muzikanta Václava Girsy, který divákům prostřednictvím svého expresívního díla představí vlastní prožitky, při jejichž ztvárnění se nezdráhá překračovat hranice klasických technik, ale i zažitých způsobů zobrazování a myšlení. Pro trutnovskou výstavu připravil několik velkoformátových obrazů a tematických malířských i kresebných cyklů, jež obsáhnou jednotlivé místnosti galerie.