reklama 

Víkend ve znamení závodů skautských vlčat a světlušek

9.5.2016  •  Napsali nám  • 
čtenost 552

V sobotu se v Hostinném konal Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní. Je to tradiční závod pro světlušky a vlčata (skauti a skautky ve věku 7-11 let). Koná se jednou za dva roky vždy v sudých letech. Již dlouho dopředu ho připravovali vedoucí ze skautského střediska Dobráček Hostinné ve spolupráci s dalšími dobrovolníky. Závodu se také velmi úspěšně zúčastnily dvě družiny vlčat a dvě družiny světlušek z Trutnova.

Víkend ve znamení závodů skautských vlčat a světlušek

Cílem závodu vlčat a světlušek je prožít radostného setkání s ostatními vlčaty a světluškami z jiných oddílů. Zažijí celodenní aktivitu zasazenou do symbolického rámce a vyzkoušejí si schopnost poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě. Tentokrát organizátoři zvolili téma „Robin Hood“ a cílem účastníků bylo zachránit krále Richarda ze zajetí, do kterého ho uvrhl šerif z Nottinghamu.

Při celodenním dobrodružství v historickém kontextu plnily několikačlenné družiny úkoly na devíti stanovištích. Trasa závodu byla několik kilometrů dlouhá a děti si na ní vyzkoušely například první pomoc, manuální zručnost, logické myšlení, vyhledávání informací, schopnost komunikace a paměť, překážkovou dráhu v přírodě, orientaci v mapě a další dovednosti.Ve volných chvílích si děti vyráběly korálkové náušnice nebo zdravý jogurt s ořechy, skořicí a ovocem. Vyzkoušely si lukostřelbu nebo prošly výukou šermování s dřevěným mečem. K dispozici byl i míč, kterého se bez ostychu chopily děti obou pohlaví a různého věku, ačkoli se navzájem neznaly. U skautů to totiž nehraje žádnou roli, neboť myšlenku všeobecného bratrství a sesterství napříč hnutím po celém světě udržujeme již více než 100 let.

Akce byla jednodenní a sjelo se na ni cca 250 účastníků a pořadatelů z celého okresu. Soutěžilo 11 chlapeckých a 11 dívčích hlídek. Děti z trutnovských oddílů se na tento závod chystaly velice pečlivě a příprava se rozhodně vyplatila.
13. oddíl vlčat Mahigani vyslal družinu Stopařů, která se umístila na krásném 3. místě v chlapecké kategorii. Družina Vlků obsadila pěkné 6. místo.

Družina Surikat z 1. dívčího oddílu Absarok se úspěšně umístila na děleném 3. místě v dívčí kategorii. Ovšem družina Berušek převálcovala v dobrém slova smyslu veškerou konkurenci a s lehkostí sobě vlastní ovládla dívčí kategorii. Berušky vyhrály 1. místo a získaly tak putovní vlajku, která bude zdobit jejich klubovnu po další dva roky!
1. místo v chlapecké kategorii vybojovali Žluťásci z Úpice a získali putovní sošku vlka. Dívčí i chlapecké hlídky na prvních dvou místech postupují dále do krajského kola, které se bude konat na počátku června v Červeném Kostelci.

Za středisko Hraničář Trutnov
Blanka Radiměřská, mediální zpravodajka

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama