reklama 

Vozíčkáři si vyslechli přednášku o betlémech a dávali si dárky

21.12.2017  •  Napsali nám  • 
čtenost 483

Trutnov - Prosinec přinesl členům Klubu vozíčkářů i jejich přátelům tři akce: vozíčkáři si pozvali hosta na faru CČSH, dále proběhlo setkání s dobrovolníky a následující den vánoční posezení již tradičně v restauraci City.

Vozíčkáři si vyslechli přednášku o betlémech a dávali si dárky

Jako první přijala pozvání 6. prosince. Jana Nešněrová, ředitelka Muzea v Úpici. Připravila si tématicky poutavou přednášku zaměřenou na Vánoce - Tradice a symbolika Betlémů. Přednáška se týkala historie betlémů, smyslu jednotlivých postav. Dále byla zmíněna symbolika betlému ve spojení s místní tradicí (v Trutnově vazba na život v Krkonoších - např. postavy Dráčků), také jak se betlémy měnily v historii (kupříkladu velký rozdíl betléma z počátku křesťanství a z období baroka).

Málokdo ví, že i takový Lenoch má svůj význam - zobrazuje ty, co se ještě neobrátili v Krista. Poukázáno bylo na rozdíly v lidovosti dle oblastí - Krkonoše, Orlické hory, Šumava, Plzeň, Třebíč, Příbram a další. Zlatý věk Betlémů byl za Josefínské reformace koncem 18. století. Ale lidová tvořivost vzhled Betlémů hodně měnila. V Českém království koncem 19. století se v betlémech poprvé objevila i zimní krajina, pod vlivem tzv. Nazarénské školy, M. Alše, J. Lady, J. Weniga i M. Kvěchové-Fišerové.

Centrem betlémů byla Svatá rodina, vůl, osel i anděl. Scénu rozšířili pastýři, tři králové i symbolické figury. V otevřené scéně byli již darovníci a třeba muzikanti. Podstatu Betlémů od počátku tvoří symbolika: Ježíškovy rozpažené ručičky, ovečka neb beránek a vinná réva. Je také zajímavé, že až do 11. století tři králové byli zobrazováni jako mágové a symbolizují boží požehnání světské moci. A ani v baroku ještě neměl místo v betlémech jejich doprovod.

Betlémy se začaly stavět na začátku adventu a sklízely až na Hromnice - svátek 2. února znamenal oslavu přicházejícího jara s ochranou před ohněm, bouří i bleskem. V ten svátek se světí svíčky – hromničky, které se dávaly do oken během bouře, aby chránily domácnost. V tomto je vidět zajímavou tradici až lidovou. Nejznámější pranostika je „Na Hromnice o hodinu více“. O betlémech a jejich symbolice se dá hovořit hodně. Přednášející Jana výkladem zaujala a konečně byla na faře první přednáška na vánoční téma.

Další akcí bylo setkání s dobrovolníky v úterý 12. prosince. Činnost Klubu je závislá na dotacích z Města Trutnova i na sponzorech, již několik let stálých. Ale činnost závisí i na spolupráci s dobrovolníky. Jejich ochota a pomoc je také podstatná. Po loňské zkušenosti se tato akce bude snad opakovat každý rok. I dobrovolníci dostali především perníkové dárky.

Závěrečnou akcí bylo předvánoční posezení jako již několik let v restauraci City Na Struze. Rozdávaly se dárky. Členové opět dostali perníkové betlémy a koníčky s vozíkem se symboly Trutnova. Baštilo se chutné jídlo a připíjelo na zdraví členky Marys.

Rok 2017 byl na akce Klubu vozíčkářů bohatý: uskutečnilo se celkem 28 setkání (poslední roky bývalo 22 až 23 akcí za rok), z toho sedm výletů a osm návštěv hostů.

Členové by chtěli všem moc poděkovat za spolupráci - starostovi Trutnova, sponzorům, dobrovolníkům i hostům a popřát jim klidné vánoční svátky a zdraví.

Jan Roček
ředitel Klubu vozíčkářů v Trutnově

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama