reklama 

Radek Horák: Přijde mi to opravdu dětinské, směšné, smutné a zároveň trapné

22.12.2017  •  Plavání  • 
čtenost 3857
 • komentářů 1

Trutnov - „Původně jsem opravdu nechtěl reagovat vůbec, ale asi je potřeba uvést věci na pravou míru,“ říká vedoucí městských sportovišť Radek Horák. Rozhovor s ním je odezva na článek s předsedou plaveckého oddílu Tomášem Břeněm, který vyzval jeho a Pavla Káňu, předsedu Komise pro sport a využití sportovních zařízení města, aby opustili svoje pozice.

Radek Horák: Přijde mi to opravdu dětinské, směšné, smutné a zároveň trapné

Radku, v rozhovoru o plaveckém oddíle se do tebe předseda klubu Tomáš Břeň „obul“, že ze své pozice vedoucího sportovišť škodíš jeho oddílu, jsi ve střetu zájmu a nekonáš ve prospěch města a trutnovského sportu…
Původně jsem opravdu nechtěl reagovat vůbec, ale asi je potřeba uvést věci na pravou míru.  Jsem zaměstnancem provozovatele sportovních zařízení města Trutnova MEBYS Trutnov s.r.o. Jako zaměstnanec se ze své pozice primárně zodpovídám jednateli této společnosti Petru Gaislerovi. Pokud by tomu bylo tak, jak píše pan Břeň, jistě bych se to dozvěděl nejen od jednatele společnosti, ale i od předsedy TJ Loko Trutnov Petra Musila, jejichž členem oddíl plavání je. Ze své pozice mohu pouze předložit fakta, jakým způsobem provozovatel sportovních zařízení funguje směrem k oddílu plavání.

Reakce Lokomotivy

V souvislosti s uveřejněním rozhovoru předsedy oddílu plavání Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Trutnov na internetovém portálu Trutnovinky.cz dne 15. 12. 2017 a následných reakcí na tento rozhovor, vedení Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Trutnov tímto sdělením informuje, že postoje, názory a stanoviska uvedené v předmětném rozhovoru nejsou postoji, názory a stanovisky Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Trutnov.

Bc. Petr Musil
předseda TJ Lokomotiva Trutnov, z. s.

  • MEBYS Trutnov s.r.o. vybudoval za městské finance novou kancelář oddílu plavání (byl ponechán zábor tribuny pro veřejnost pro vystavení sportovních úspěchů oddílu plavání a reklamy tohoto oddílu)
  • MEBYS Trutnov s.r.o. zmodernizoval v roce 2015 informační systém krytého bazénu a inovoval částečně vstupní prostor pro veřejnost. Oddílu plavání přenechal k dispozici veřejné prostory ( nástěnky, tabule aj. reklamní plochy ) k užívání tak jako v minulosti - za některé na rozdíl od jiných nájemců ani neplatí nájem
  • MEBYS Trutnov s.r.o. zachoval tréninkové jednotky oddílu plavání již od doby svého převzetí sportovních zařízení téměř beze změny.
  • MEBYS Trutnov s.r.o. zlegalizoval a zpoplatnil zábor plaveckých skříněk oddílem plavání, potápění, triatlonu a dalších sportovců využívajících pravidelně krytý bazén.

Musím konstatovat, že většina oddílů ve městě zdaleka takové podmínky, podporu a zázemí nemá.

Střet zájmu? Zde se budu asi opakovat stejně jako Pavel Káňa. Bohužel je evidentní, že pan Břeň dělá tradiční, ale zásadní chybu – vinu za své neúspěchy - nutnost odchodu z vedení TJ Loko a posléze Mebysu - nehledá u sebe, ale u jiných a jeho ublíženost především k jeho vlastní škodě neklesá, ale stoupá. Faktem je, že částečně docílil svého, když jsem se rozhodl ustoupit soustavnému tlaku a ukončit svoji činnost předsedy a člena VV SPARTAKu Trutnov, a to už na VV ze dne 3. 11. 2017. Spartak tedy bude mít od 1. 1. 2018 nového předsedu i člena VV (vše odsouhlaseno na mimořádné VH ze dne 13. 12. 2017). Zde je třeba zmínit, že střet zájmu pan Břeň viděl ve třech hodinách oddílu krasobruslení Spartak Trutnov na zimním stadionu a dvou hodinách plavání přípravky oddílu Rejnoků, která je mu velkým trnem v oku, stejně jako oddíl triatlonu. Je opravdu smutné, že se nedokáže přenést přes osobní spory a de facto brojí i proti plavání mentálně a tělesně postižených spoluobčanů, které tento oddíl zajišťuje. Všechny hodiny byly vždy řádně evidovány, fakturovány a konzultovány s ostatními nájemci. Na zimním stadionu s Jaroslavem Řehákem, na krytém bazénu, aby nedocházelo k omezení veřejnosti, s Romanem Šimkem, který řeší krom jiného i obsazenost krytého bazénu. Pokud se ovšem podíváte na efektivitu využití plaveckých drah, pak bohužel děti z přípravky Rejnoků se v počtu 20 až 25 tísní ve dvou drahách. Ale nestěžujeme si, jsme rádi za možnost provozovat tuto volnočasovou aktivitu, kterou rodiče kvitují.

V rozhovoru jsi byl zmíněn jako někdo, kdo rozdělil trutnovský sport… Zřejmě tím myslí tvůj odchod z Lokomotivy a založení Spartaku?
V tomto směru je to vždy věc subjektivního pohledu. Jsou to přesně dva roky, co Spartak vznikl a provozuje svoji činnost. Naše oddíly sice nemají v Trutnovinkách svůj odkaz a nepyšníme se velikostí. Pyšníme se pestrostí, vynikajícími sportovními výkony, pěknými akcemi, lidským (rodinným) přístupem a především alternací. Jestli jsem rozdělil trutnovský sport, je otázka spíše pro naše předsedy oddílů, zdali jsou pod Spartakem spokojeni či nikoliv. Já osobně to cítím tak, že všechno nemusí mít jen jednu hlavu. Lokomotiva má jistě ve městě své místo, stejně tak jaké má své místo poněkud jiný přístup, který se snaží aplikovat Spartak. A jen doplňuji, že s řadou předsedů a členů oddílů TJ Loko jsem v kontaktu a věřím, že vztahy s nimi jsou v pořádku.

Bude pro plavecký oddíl plánovaná rekonstrukce bazénu opravdu tak velký problém? Jak tuto situaci hodláte v Mebysu řešit s ohledem na fungování plaveckého oddílu? Máte nějaký plán?
Ano, pro závodní plavání může být výluka krytého bazénu opravdu zásadní problém. Jako zástupce provozovatele sportovních zařízení mne ovšem nemůže zajímat pouze oddíl plavání. Zajímá nás sportovní zařízení jako celek - školy, školky, rodiče s dětmi, plavecká škola, nájemci, potápění, kondiční plavci atd. Paušalizovat to pouze na plavecký oddíl by byla chyba. Ve hře je více plánů a myšlenek, ale je to vždy o prioritách a především o financích, které musí město Trutnov investovat do vybrané myšlenky a projektu. Vše musí být vnímáno v širších souvislostech s návazností na další racionální využití a následného provozování.

Nemohu rovněž souhlasit s tvrzením pana Břeně, že on je otcem myšlenky na zastřešení plavecké části letního koupaliště. Tuto myšlenku jsme začali rozvíjet především společně s vedoucím provozu krytého bazénu Petrem Zámečníkem a následně s jednatelem Petrem Gaislerem, a to vše až po konzultaci se společností PRO HALL. Ta dodávala přetlakovou halu na tenisový areál a chtěli jsme po ní vědět, zdali je to vůbec technicky možné. Bez ohledu na můj vztah s panem Břeněm nám bylo líto především dětí a závodních plavců, kteří by o svůj sport (a možná i výkonnost) na čas přišli a museli by rok či více dojíždět na tréninkové jednotky mimo Trutnov. Proto jsme v tomto směru aktivní. Bohužel není ještě vůbec jisté, zda to celé bude technicky realizovatelné. Nejsem ten typ, který by se chtěl zviditelňovat a říkat co kdy a jak vymyslel, ale na nepravdy je potřeba poukázat. Jinak řečeno, realizovaných věcí je každý rok mnoho, vždy ale vystupujeme jako MEBYS Trutnov. Nemám ve zvyku si přivlastňovat něčí zásluhy, ale musím se ohradit proti tomu, když to dělá někdo jiný.

Prý si strhl plakát s náborem do plaveckého oddílu. Je to pravda?
Tohle už je opravdu úsměvné. Ano, plakátek s náborem jsem opravdu sundal z hlavních dveří a také jsem to na začátku září sdělil jednateli Petru Gaislerovi. Vedla mne k tomu pouze a jen přirozená touha po slušnosti a standardní komunikaci. A tou dle mého pevného přesvědčení je nejprve se zeptat, jestli nějaký výlep v městském zařízení je, či není možný. Tak, jak to dělají všichni ostatní a funguje to. Ve většině případů s výlepem, zveřejněním na internetu či na FB nemáme problém a vycházíme zájemcům vstříc. A pokud tam je osobní problém, ať tedy komunikuje někdo jiný. Pokud si pan Břeň bude neustále myslet, že si ve sportovním zařízení města Trutnova může dělat, co chce, pak opravdu společnou řeč nikdy nenajdeme.

Zaznělo v rozhovoru ještě něco, s čím nesouhlasíš?
Spíše mne zaráží odpověď na otázku: Řešíte nějaký aktuální problém? Co byste potřebovali, aby se zlepšilo? Očekával bych spíše odpověď hodnou „sportovce“, zapáleného aktivního trenéra a člověka, který za plavání jako celek dýchá. Například ve smyslu -  potřebujeme nové a moderní startovní bloky, moderní časomíru pro tréninkové účely, aerobní místnost pro kompenzační cvičení, lepší posilovnu, moderní plavecké pomůcky a dráhy, více financí, nové auto atd. Pokud je ovšem odpovědí, že jediné, co ho trápí je, abychom já a Pavel Káňa opustili svoje posty, pak mi to přijde opravdu dětinské, směšné, smutné a zároveň trapné. Nejen vůči plaveckému oddílu jako celku, ale i směrem k městu, které do sportu investuje nemalé finanční částky a energii, a to ať prostřednictvím sportovní komise, tak Mebysu. Je smutné, že rozbil svůj článek o dané knize, významném výročí 55 let oddílu plavání svými osobními spory a stále žije v ulitě nenávisti a ublíženosti.

Jaké jsou tvoje vztahy, coby bývalého plavce, s plaveckým oddílem?
Já myslím, že to čtenář musí cítit z vašeho předešlého článku. Bez emocí musím opravdu smeknout nad tím, jaká je úroveň trutnovského plavání, jaké oddíl měl a má úspěchy, profesionalizace systému trénování a přípravy, trenérů, a i jaký má trutnovské plavání kredit u ČSPS. Bohužel, určité osobní vztahy již nelze narovnat, a to jak to v oddíle funguje, jak jsou členové informování (dezinformováni), je interní věcí oddílu plavání a nepřísluší mi to soudit. Se stávajícím plaveckým oddílem nemám již co do činění. I přes to všechno jsem na tento sport nezanevřel a jsem rád, že tento sport, který jsem aktivně vykonával téměř šestnáct let, v Trutnově drží tradici a stoupá jeho obliba i úroveň. To, jaké jsou vztahy mezi určitými lidmi, by se nemělo dotýkat sportovců a ani veřejnosti. Pro mne je spor s panem Břeněm již čtyři roky uzavřenou kapitolou, kterou se on snaží bohužel stále otvírat a rozviřovat.

Michal Bogáň
michal@trutnovinky.cz
foto: Miloš Šálek

Diskuse

23.12.2017 Tomáš Břeň
Vážení čtenáři, dovolím si poprvé a opravdu naposledy zareagovat na rozhovory, které poskytli pánové Káňa a Horák jako reakci na můj rozhovor k významnému výročí plaveckého oddílu. U rozhovoru s Pavlem Káňou je komentář Ing. Pokorného, se kterým bez výhrady souhlasím a mohl bych doplnit o další fakta, ale neudělám to. K rozhovoru s Radkem Horákem, jež je znám svými názorovými veletoči a který vystupuje jako Mirek Dušín, mohu uvést následující fakta. Pokusím se držet rozhovoru, ačkoli bych mohl uvádět další a další příklady: 1. Věřte, že nežiji v žádné ulitě ublíženosti a nenávisti, to asi žijí ti, kteří to píší. Není v Trutnově moc lidí, se kterými bych se nepozdravil a měl problém pohovořit, vyjma Radka Horáka, který mě zdravit přestal, když se mu podařilo mě odstranit. 2. Novou kancelář Mebys vybudoval zásluhou Ing. Veselého (a města) po naléhání ze strany vedení oddílu a rodičů, že úspěšný plavecký oddíl nemá v bazénu vůbec žádné zázemí. Původní kancelář, která sloužila jak oddílu, tak Mebysu, a kterou jsem využíval 15 let totiž zabral Radek Horák, který má ve sportovištích kanceláře dvě. Jistě je potřebuje na těch pár hodin, které tam tráví, když zrovna není v Praze. 3. Co je divného na tom, že plavecký oddíl se svými úspěchy a množstvím tréninkových skupin má zachovány tréninkové jednotky tak, jak je má celých 35 let od otevření bazénu? 4. Ano, je pravda, že Mebys na naléhání Radka Horáka zpoplatnil plavcům skříňky, za které musejí platit. Zpoplatnil též informační nástěnky, mimo jiné i takové, na kterých jsou historické úspěchy a třeba vzpomínka na dlouholetého předsedu oddílu Pavla Sobotku. To je smutné podle mého názoru. Na posledním jednání bylo dohodnuto s Ing. Gaislerem a Mgr. Hendrychem, že toto bude přehodnoceno. Děkujeme. 5. Střet zájmů – dle zákona se samozřejmě o střet zájmů nejedná. Je to spíše hovorové vyjádření pro využívání (zneužívání) postavení ve vysokých městských funkcích. 6. Opravdu mě ani nikomu jinému nevadí ani oddíl triatlonu, se kterým jsme roky spolupracovali, ani oddíl Rejnoků, který se stará o postižené děti a za tímto účelem byl zřejmě založen. To je další z ataků Radka Horáka. Věřte, že postiženým ať už mentálně či fyzicky jsem za 15 let vedení sportovišť vycházel maximálně vstříc (plavali u nás zdarma), včetně pořádání závodů při velké ceně. Své by vám o tom mohli vyprávět ze Stacionáře, Barevných domků, Janských Lázní, Eda Pavlík a další. Mě jen vadí, že Radek Horák prokazatelně něco jiného říká a něco jiného dělá. Na VH, při svém odchodu z Lokomotivy tvrdil, že nebude zakládat konkurenční oddíly atletice, basketbalu, plavání………. A ejhle okamžitě dělal nábor do plavání. 7. Co se týká zakrytí, koupaliště. Opravdu mi je jedno kdo to vymyslel, hlavně aby to bylo. Pravdou je, že s panem Zámečníkem jsme o tom mluvili při VC Trutnova v Sokolovně při večerním posezení. Potom se o tom začalo mluvit nahlas. Klidně ať to Radek vydává za svůj nápad, hlavně, že budou mít všichni, kteří to potřebují, kde plavat. 8. Jestli se dvacet Rejnoků tísní na dvou drahách a bez objednání využívají malý bazén, je to úplně totéž, jako když v našich přípravkách třicet a více zapsaných dětí plave také na dvou drahách, jsou to děti stejného věku a podobných dovedností. Nevím kdo je tady ublížený. 9. Stržení plakátu a sáhodlouhý komentář Radka Horáka je právě to dětinské a úsměvné, nebo spíše trapné. Neboť domluvené to bylo v červnu v den vyvěšení s panem Šimkem. Následoval zákaz vyvěšení na koupališti, byť tam všude visely (včetně oken pokladny) jiné plakáty. 10. Vzhledem k tomu, že se Radek Horák neúčastnil v posledních 2,5 letech žádné schůzky s plaveckým oddílem, nemůže vědět (asi se to k němu nedostalo), že jsme jednali právě o těch věcech, o kterých píše – startovní bloky, ozvučení bazénu, posilovna, šatny pro plavce atd. (vše v zápisech oddílu).Časomíru řešíme prostřednictvím krajského svazu a moderní pomůcky též máme. Je pochopitelné, že to Radek neví. Potěšitelné je, že jsem byl přizván projektanty i k některým záležitostem ohledně rekonstrukce bazénu. Kde třeba zrovna posilovna chybí. 11. Nevím, o kterých mých neúspěších Radek Horák mluví – jediným mým neúspěchem bylo, že jsem mu dal práci, aby po jedenácti letech provedl to, co provedl. Na základě pomluv mě sesadil z vedení Lokomotivy. A následně donutil Martina Veselého, aby provedl reorganizaci Mebysu, tak, aby na mě nezbylo místo. Věřte, že mi Martin Veselý děkoval za práci a vyplatil mi poměrně vysokou odměnu. Myslím, že 18 let předsedování Lokomotivě a 15 let v čele sportovišť není zas takový neúspěch. A úspěch trenérský také nějaký byl 😊. Jak dlouho předsedal pan Horák? 12. Nevím jaké dezinformování členů má pan Horák na mysli. Měl by se spíše starat o své členy. Ti naši mají informace, které požadují a mají dostat. Ti dospělí mají možnost nahlédnout do kompletního účetnictví. Nemáme co skrývat, jak si asi pan Horák myslí. 13. Potěšitelné je, že alespoň vnímá úspěchy plaveckého oddílu a já mu přeji, aby se mu podařilo vysvětlit své problémy, problémy jeho Spartaku a účetních (InVV), které řeší vedení Lokomotivy. Všem čtenářům přeji krásné svátky. Tomáš Břeň

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama