reklama 

Ještě jednou o srpnu 1968: Nechybělo mnoho a naše tanky jely do Polska

23.8.2014  •  Trutnovinky blog  • 
čtenost 2546

Občas Češi vytýkají Polákům, že se podíleli na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Všeobecně se však jen velice málo ví a nerado hovoří o tom, že nechybělo mnoho a pouhých dvanáct let po okupaci Československa měly mířit československé tanky a vojenské jednotky opačným směrem, tedy do Polska.

Ještě jednou o srpnu 1968: Nechybělo mnoho a naše tanky jely do Polska

Důvodem byla neklidná situace v Polsku po známé vlně stávek v létě 1980, které vyvrcholily v gdaňských loděnicích a vedly k podpisu dohody, kterou v podstatě polská vláda stávkujícím ustoupila. Koncem roku 1980 se v důsledku toho v Moskvě rozhodovalo o vojenské intervenci v Polsku.

Do operace měly být nasazeny také jednotky Československé lidové armády, které měly do Polska vpadnout z jihu. Tato uvažovaná akce dostala název Krkonoše a měly se jí účastnit dvě divize, a sice 1. Kyjevsko-bělocerkevsko-dukelsko-prešovská tanková divize Klementa Gottwalda a 9. Opavsko-ostravsko-pražská tanková divize Jana Žižky z Trocnova.

Jak uvádí literatura, obě divize byly počátkem prosince 1980 nočním poplachem povolány ze svých posádek ve středních a jižních Čechách, vybaveny ostrým střelivem a po zasněžených a zledovatělých cestách vyslány k polským hranicím. Podle sovětských plánů měla jedna z nich překročit hranice u Harrachova, druhá u Žacléře a u Náchoda. Nakonec však k invazi do Polska nedošlo, protože sovětské velení změnilo plány. Pluky a prapory 1. tankové divize se zastavily u Mimoně a Ralska, útvary 9. tankové divize mezi Jaroměří a Chrudimí.

Nicméně ještě v průběhu celého roku 1981 se nacházela 9. tanková divize v reálném očekávání rozkazu k postupu do Polska. Připravovaná akce Krkonoše nakonec nebyla realizována. Definitivní konec její přípravy znamenalo vyhlášení výjimečného stavu v Polsku generálem Jaruzelskim. Stalo se tak 13. prosince 1981 s ohledem na snahu eliminovat hnutí Solidarita.

Je nutné si uvědomit, že jak Československo, tak Polsko byly de facto vazaly Sovětského svazu - ve vleku plánů sovětského vedení, což se týkalo i vojenských operací, do kterých se tyto státy a jejich armády zapojovaly.


Vlastimil Málek
ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama