Středa

10. srpna 2022

Nyní

22°

Zítra

21°

Svátek má

Největším problémem hradeckého kraje je podle volebních lídrů stav silnic

19. 7. 2021

page.Name
Špatný stav silnic, chybějící obchvaty měst a nedokončené dálnice D11 a D35 jsou podle většiny lídrů kandidátek pro sněmovní volby hlavními problémy Královéhradeckého kraje. Za problém označují i nedostatek lékařů a zdravotnického personálu v kraji, chybějící dostupné bydlení do seniory a mladé rodiny či nedostatek míst v zařízeních sociálních služeb. Vyplynulo to z ankety mezi lídry kandidátek stran v Královéhradeckém kraji.

Podle hnutí ANO by stavby dopravní infrastruktury měl urychlit nový stavební zákon. Podle současných opozičních stran v koalicích Pirátů a STAN a uskupení SPOLU je však nový stavební zákon špatný a ke zrychlení výstavby nepomůže. Stát by měl podle lídrů nastavit systémové financování oprav silnic, důležitější roli v přípravě staveb by měl hrát kraj. Nedostatek lidí v nemocnicích by mohlo pomoci řešit i přilákání lékařů a dalších odborníků z východní Evropy.

Jaké jsou podle vás hlavní problémy Královéhradeckého kraje a jaké jsou možnosti jejich řešení? (řazeno abecedně podle názvů stran a volebních uskupení)

ANO 2011, jednička na kandidátce Klára Dostálová
Problém:
Za poslední čtyři roky se nám podařilo výrazně akcelerovat tempo stavby dálnic D11 a D35. Výstavba úseků zrychluje, letos otevřeme úsek Hradec Králové – Jaroměř, na hranicích s Polskem budeme už v roce 2025, mezi Hradce Králové a Jičínem by se mělo jezdit po dálnici nejpozději za pět let. Nicméně dopravní infrastrukturu vnímám jako problém i nadále. Zapracovat je nyní potřeba především na obchvatech měst, kde zvyšující se intenzita dopravy dusí rozvíjející se centra. Jde zejména o Jaroměř, Nové Město nad Metují, Častolovice, Náchod nebo Novou Paku. Vedle dopravy je to také zdravotnictví, kdy máme sice špičkové zdravotníky i technologie, ale po krajských nemocnicích stále obíhají bezradní pacienti místo informací, máme nedostatek personálu v nemocnicích a neumíme motivovat praktiky a dětské lékaře, aby sloužili i v odlehlých částech regionu.

Řešení:
Pro řešení dopravní infrastruktury je klíčový nový stavební zákon, jehož jsem spoluautorkou. Zákon povolování staveb výrazně zjednodušuje a zrychluje. Vedle toho se musí zvýšit aktivita krajské vlády, která v Královéhradeckém kraji nedostatečným způsobem ve výstavbě obchvatů pomáhá. Zprůchodňování výkupu pozemků a pomoc starostům dotčených obcí se musí odehrávat na lokální úrovni. V případě nemocnic je nutné začít jednat, zajistit finance na stavbu urgentních příjmů, investovat do rozvoje telemedicíny, aby lidé nemuseli trávit hodiny v čekárnách a také připravit systém pobídek, jak zajistit v kraji dostatek zdravotníků. Jsem ráda, že to byla právě naše vláda, která na všechny výše zmíněné aktivity ve zdravotnictví dokázala vyjednat podporu ve výši 55 miliard korun, což ve srovnání s programových obdobím 2013 – 2017 je sedmkrát více.


ČSSD, lídr Jan Birke
Problém:
Jedním z hlavních problémů Královéhradeckého kraje je jednoznačně doprava. Tím mám na mysli dostupnost všech koutů kraje, jejíž nedílnou součástí je nutná oprava a údržba komunikací silnic 2. a 3. třídy a pochopitelně dostavba dálnice D11 a výstavba obchvatů měst, jako je například Náchod a Jaroměř, což je samozřejmě v kompetenci státu.

Dalším ne snad problémem, ale zcela jistě důležitým tématem pro politickou reprezentaci, je rozhodně otázka bydlení, ať už se jedná o dostupné bydlení pro seniory nebo startovací byty pro mladé rodiny. Stále více se v posledních letech ukazuje, že jen samotný trh a developerské projekty situaci neřeší.

Řešení:
V obou případech vidím jako zcela zásadní a nutnou koordinaci řešení těchto témat ve spolupráci se státem, kde kraj může hrát klíčovou roli právě při jednání mezi obcemi, krajem a státem. V případě menších obcí je nutné posílit i metodické vedení, aby na to starostové nebyli sami. Kraj by měl být tím článkem, který pomůže v řešení mnohdy velmi individuálních kauz a nadbytečnou byrokracii pomůže eliminovat a nenavyšovat. Tady nás čeká ještě hodně práce a především nutné ochoty převzít zodpovědnost za rozhodnutí.

 

KSČM, lídr Zdeněk Ondráček
V Poslanecké sněmovně se řeší otázky celostátního významu s dopadem pro celou republiku. Pokud však existuje v našem Královéhradeckém kraji problém, který je potřeba legislativně řešit, věřte, že jsem připraven o tom jednat se všemi kolegy z kraje a hledat podporu dalších poslanců z jiných krajů. O tom je totiž práce poslance Parlamentu ČR.

 

Piráti a STAN, lídr Martin Jiránek
Problém:
Problémů k řešení je samozřejmě více. Určitě je třeba aktivněji řešit například dnes bohužel trochu zapomenuté regiony Novobydžovska či Broumovska a nebo oblast podpory rozvoje inovací. Ale za největší problém, který se týká nejvíce lidí, považuji nedostatečnou dopravní infrastrukturu. Když se občané z Trutnovska, Náchodska či Rychnovska chtějí dostat do Hradce Králové, zažívají na silnicích často zácpy a kolony, protože dálnice D11 a D35 hotové stále nejsou. Když zvolí více ekologickou železnici, tak cesta z těchto pohraničních regionů do Prahy trvá okolo tří hodin, což je o hodinu více než autem. Tato každodenní zdržení nejen že lidi otravují, ale zároveň jim i firmám působí ekonomické náklady.

Řešení:
Hnutí ANO již osm let vede všechna čtyři hlavní ministerstva, která řeší výstavbu, tedy finance, místní rozvoj, dopravu i životní prostředí. A stavební zákon, který je zásadní pro urychlení celé výstavby, připravili tak špatně, že ho v Senátu odmítli i jejich vlastní senátoři. Proto za Piráty a STAN chceme řešit výstavbu dopravní infrastruktury strategicky. To je nyní nejvíc potřeba. Chceme připravit plán dopravní výstavby na příštích 20 let, abychom do celého stavebního prostředí přinesli předvídatelnost, stabilitu a zvýšili efektivitu plánování a investic. Pak se budou stavět rychleji jak dálnice, tak vysokorychlostní tratě i obchvaty měst.

 

Přísaha, lídra dosud neoznámila
Na otázku mluvčí Přísahy Karolína Skrčená neodpověděla.

 

SPD, jednička na kandidátce Vladimíra Lesenská
Problém:
Zásadní problémy Královéhradeckého kraje vidím hned tři. Jednak je to dopravní obslužnost, dále pak dostupnost zdravotní péče a zmínit je třeba i dostupné bydlení. Jsou tu dálnice jako je D11 či D35, které je třeba dokončit, nicméně opomenout nelze ani omezování spojů v železniční dopravě v okrajových oblastech kraje. Dále pak nedostatek praktických lékařů zejména v těch malých obcích a absence stomatologů i ve městech. A nakonec nedostatek nových bytů, zejména startovacích bytů pro mladé rodiny, a k tomu rapidně se zvyšující ceny stávajících bytových jednotek.

Řešení:
U všech tří problémů je třeba rozlišovat, do jaké míry může pomoci stát a kde naopak je to už spíše v gesci samosprávy, ať už té krajské nebo obecní. Jako poslankyně se budu snažit působit v obou rovinách. To znamená budu iniciovat jak zákony či novely zákonů, které budou smysluplné a věci usnadní, tak budu působit jako podpora samosprávám a snažit se pro ně získat informace na ministerstvech a dalších úřadech v Praze, jak by mohly problémy samy vyřešit.

U dopravní obslužnosti co do výstavby nových silnic je především nutný takový stavební zákon, který urychlí povolání staveb a odstraní přebytečnou byrokracii. Je tu ale důležitá i role samosprávy, jelikož drtivá většina komunikací v kraji je ve správě Královéhradeckého kraje, který pokud nechce rozbité silnice, tak musí tuto kapitolu rozpočtu posílit.

U dostupnosti lékařské péče je třeba, aby stát podporoval lékařské fakulty, aby mohly přijímat více uchazečů. Zároveň je třeba ocenit snahu Královéhradeckého kraje o poskytování stipendií mladým medikům, kteří se za to zavážou nějakou dobu po dokončení studií působit v krajských nemocnicích. Myslím si ale, že kraj by se měl snažit vytvářet takové podmínky ve svých nemocnicích, aby v nich absolventi lékařských fakult měli zájem zůstávat i bez ohledu na poskytované stipendium. Probíhající koronavirová krize ostatně ukazuje, jakou stěžejní úlohu zaujímají lékařské profese v naší společnosti.

Otázka dostupnosti bydlení se dá řešit centrálně i lokálně. Stát musí poskytovat metodickou a finanční pomoc v podobě dotačních titulů obcím a zároveň samosprávy musí vykupovat pozemky či měnit stavební účel u těch stávajících, aby mohla začít obecní výstavba. To je ale pouze jedna strana mince. Dále to pak je otázka výše nájmů a cen bytů vystavěných obcemi, kde by měl rozhodovat znalecký posudek. A právě v tomto případě mohou obce vstoupit na poměrně agresivní trh s nemovitostmi a alespoň do určité míry srazit požadované částky ze strany soukromých prodejců.


SPOLU, Ivan Adamec
Problém:
V Královéhradeckém kraji dlouhodobě přetrvává problém dopravní infrastruktury. Přestože se za poslední období podařilo výrazně navýšit prostředky do oprav krajských silnic, stále chybí ze strany státu systémové financování a vnitřní dluh na krajské infrastruktuře z období převodu silnic II. a III. třídy ze státu na kraje až do roku 2016 činil více jak 11 miliard korun. A samozřejmě je to dostavba dálnic D11 a D35, které pomohou odvést zejména tranzitní dálkovou dopravu z měst a obcí, sníží se zatíženost, a tedy i devastace krajské silniční sítě, a dojde k dalšímu rozvoji regionu.

Dalším z velkých problémů, kterým bude náš kraj čelit v nadcházejících letech je stárnutí populace, protože Královéhradecký kraj patří z hlediska počtu obyvatel nad 65 let mezi nejstarší, což znamená, že dosavadní počet lůžek v pobytových službách bude nedostačující stejně jako dosavadní objem dalších služeb v této oblasti.

Řešení:
Pro zlepšení situace v dopravě potřebujeme zejména nastavit systémové financování. Jednou z možností je nastavit ve státním rozpočtu jasně stanovené procento finančních prostředků, které budou každoročně investovány do oprav krajských silnic. Ale já osobně považuji za skutečně systémové řešení změnit parametry rozpočtového určení daní ve prospěch rozpočtu krajů oproti státu. Díky tomu budou kraje již při tvorbě svých rozpočtů jasně vědět, s jakým objemem pro tyto účely mohou počítat a ne, že budou jako doposud každý rok doslova žebrat a čekat, zda, kolik a kdy finanční prostředky na opravy a rekonstrukce krajské silniční sítě, kam spadají samozřejmě také mosty, přijdou.

Dále, nejen pro urychlení dostavby dálnic D11 a D35 v úsecích vedoucích naším krajem, ale obecně pro všechny důležité strategické dopravní stavby musíme vytvořit efektivní legislativu. Ať už se jedná o skutečně funkční a procesy zjednodušující stavební zákon, a tím nemám na mysli onu přepracovanou verzi, která je nyní na stole a ve svém důsledku znamená pouze více úředníků a komplikace nebo až znemožnění řešení stavebních povolení ze strany krajů měst a obcí, ale i řadu dalších souvisejících zákonů, které je nutné zpřehlednit. A o to bych se chtěl v nadcházejícím období zasadit.

V sociální oblasti vidím velkou potřebu transformace pobytových služeb, zajištění jejich potřebné kapacity, a to včetně otevření možnosti participace soukromých investorů při realizaci zásadních rekonstrukcí či výstavby nových objektů. Současně bude ale třeba přesně definovat podmínky spolupráce s místními samosprávami a nastavení jasných kritérií, za jakých by bylo možné s komerčním sektorem v této oblasti spolupracovat. A v neposlední řadě je to dostupnost terénní péče a odlehčovacích služeb, abychom umožnili seniorům co možná nejdéle život v rodině. Ostatně vždy říkám, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší a nejzranitelnější.

 

Trikolora Svobodní Soukromníci, lídr Miroslav Havrda
Problém:
Postupné zavádění Green Dealu (Zelené dohody) v zemích EU, včetně Královéhradeckého kraje. U elektromobility jde o omezení svobody u běžných občanů - motoristů snížením jejich mobility, dojde a již dochází k podstatnému zdražení aut. Bude následně velmi náročná jejich ekologická likvidace, dochází k daňovému zvýhodnění elektroaut při jejich nákupu. Flagrantně se poškozuje férový trh s auty a znevýhodňují se občané, kteří nemají automobil. Zrušením spalování fosilních paliv v elektrárnách a teplárnách dojde k navýšení ceny energií a tepla pro domácnosti, na který jsou například ze zdrojů v Opatovicích a Poříčí závislé Hradec Králové, Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně. Přechod na dovezený plyn z Ruska povede ke zdražování energií. Všichni lidé, až na pár vyvolených, zchudnou. Chudí lidé budou ve svých domech hromadně topit neekologickými palivy, a tím budou sekundárně zamořovat ovzduší toxickými látkami.

Velkým problémem, který dobře demaskovala covidová infekce, je akutní nedostatek lékařů a dalšího zdravotního personálu. V případě dodržování zákoníku práce v nemocnicích, kdy je přesčasová práce lékařů maximálně 412 hodin za rok, by se musely v krajských nemocnicích okamžitě zavřít některá oddělení. Rozšiřovat novou nemocnici na hranici republiky za stovky milionů korun v Náchodě, kdy zde chybí desítky lékařů a sester, a plánovat další velké dotace pro rychnovskou nemocnici při obrovské personální nouzi v regionu je sice líbivé, ale nesmyslné. Nejprve se musí investovat peníze do lidí, musí se zaplatit lékaři, sestry a další zdravotnický personál.

Řešení:
Nepřijímat Green Deal. V Parlamentu ČR nadřadit změnou Ústavy v článku 10 zákony České republiky nad zákony Evropské unie. Je potřeba neprodleně zvýšit počty mediků a vytvořit na českých lékařských fakultách a VOŠ vhodné podmínky pro jejich kvalitní vzdělávání. Dále je potřeba okamžitě přilákat z východoevropských zemí na "dobrou práci" lékaře a další odborníky a umožnit jim po roční praxi a následné nostrifikaci jejich diplomu pracovat v našich nemocnicích. Dále je potřeba pro české lékaře opětovně uzákonit tříletou atestační průpravu.

(ČTK)
Ilustrační foto: Miloš Šálek