Pátek

8. prosince 2023

Nyní

-1°

Zítra

-1°

Svátek má

Věci, které fungují, není potřeba měnit, říká ředitel Skokan

19. 9. 2022 Komerční sdělení

page.Name
Rozhovor s ředitelem trutnovského gymnázia Petrem Skokanem vznikl v přírodě, kde nejraději tráví volný čas. Petr je kandidátem č. 2 za Volbu pro město do komunálních voleb. Je mu 55 let, má 2 děti. Ve volném čase si rád zahraje basketbal, je také členem výkonného výboru basketbalového klubu v Trutnově. Nemá rád zbytečné řeči. Naopak má rád, když věci fungují, a co je potřeba, udělá se včas a kvalitně.

Proč kandidujete a které oblasti byste se případně v zastupitelstvu města chtěl věnovat?
Důvody mé kandidatury jsou stále stejné a vlastně velmi jednoduché. Pokud chce člověk nějakým způsobem ovlivňovat život ve veřejném prostoru, je zodpovědným a férovým řešením zapojit se do dění přímo. Město Trutnov se dlouhodobě rozvíjí a je řízeno v zásadních parametrech směrem, který považuji za rozumný a správný. Nejsem příznivcem neúčelných změn a zastávám názor, že věci, které fungují, není potřeba měnit. Proto jsem se znovu rozhodl kandidovat a pokusit se podpořit další směřování rozvoje Trutnova prověřenou a správnou cestou. Jako zastupitel bych si určitě chtěl udržet přehled nad oblastmi školství, sportu nebo nad ekologicky šetrnými řešeními. Nicméně prioritou by pro mě určitě bylo téma revitalizace sídliště Zelená Louka. 

Proč by podle vás měli lidé volit číslo 2 VOLBU PRO MĚSTO?
Protože má výborné kandidáty a realistický program. I když je předvolební období plné sloganů a slibů (často nereálných nebo přímo nesmyslných), myslím si, že v komunální politice na úrovni obce je potřeba vybírat osobnosti. Zejména ty, jež o svých kvalitách a organizačních schopnostech dokázaly přesvědčit již při svém dřívějším působení, a rovněž jsou ochotny otevřeně komunikovat a aktivně hledat společná východiska. K tomu je samozřejmě užitečné seznámit se se základními principy jejich volebního programu, aby volič nakonec nebyl příliš překvapen. A protože Volba pro město má kvalitních osobností plnou kandidátku, je odpověď na položenou otázku vlastně jednoduchá.

Jak byste přilákali do města mladé rodiny, případně podpořili trutnovské rodáky, aby se po studiích do Trutnova vraceli?
Pro příchozí mladé rodiny nebo po studiích se vracející trutnovské rodáky jsou klíčové dva parametry. Dostupné bydlení vyhovující jejich představám (nejen byty, ale i stavební pozemky) a nabídka odpovídajících pracovních příležitostí. Naštěstí ten zájem tady již je, ale bude důležité věnovat podpoře zlepšování podmínek pro mladé dostatek pozornosti nejen vytvářením podmínek pro naplnění výše zmíněných potřeb, ale také třeba tím, že trutnovští zaměstnavatelé budou navazovat kontakty se studenty ještě před tím, než odejdou z města za vysokoškolským vzděláním.

Co se v Trutnově podle vás v posledních letech podařilo a co považujete za důležité po volbách?
Seznam úspěšných projektů, které se v uplynulém čtyřletém období s přímým přispěním Volby pro město podařilo realizovat, je dlouhý a je obsažen v našem propagačním letáku, který obdržely všechny domácnosti ve městě do schránek. Jako příklad je možné jmenovat rekonstrukce sportovních areálů ZŠ V Domcích a ZŠ R. Frimla nebo pěší zóny na Horské. Nejsou to ale pouze naše projekty, je to výsledek úspěšné a slušné koaliční spolupráce. A po volbách? Za důležitou považuji kontinuitu, která umožní dokončit již rozpracované projekty a uskutečnit množství dalších, které jsou již „na stole“. Zároveň bych si velmi přál, aby z voleb vzešlo zastupitelstvo, které bude spolupracující, v zásadních věcech schopné nacházet společnou řeč, a nebude ztrácet čas a energii debatami, které budou jiné než užitečné.

Co byste chtěl prosadit v oblasti školství v příštích čtyřech letech?
Důležité obecné principy příliš nelze ohraničit čtyřletým mandátem, ale je třeba je vnímat z dlouhodobé perspektivy. Školy všech stupňů i zřizovatelů si nadále potřebují udržovat kvalitu nejen zlepšováním materiálních podmínek, ale i tím, co a jak učí. Je potřeba pokračovat v rozvíjení pestrosti vzdělávací nabídky, aby si rodiče i sami žáci a studenti mohli vybírat vzdělávací cestu v souladu s jejich nadáním a preferencemi. V tomto ohledu je nezbytné věnovat pozornost nejen školkám a základním školám zřizovaným přímo městem, ale v uvedeném duchu komunikovat a rozvíjet spolupráci i s krajem jako zřizovatelem středních škol. Z těch jednodušeji realizovatelných témat týkajících se školství bych zdůraznil potřebu řešení bezpečnějšího provozu u škol. A tím nemám na mysli jen lepší organizaci dopravní situace, ale i jednoznačné oddělení bezpečných prostor – tedy těch, které budou zcela bez provozu.   

Jaká jsou vaše oblíbená místa v Trutnově, kam chodíte relaxovat?
Nejlepší relax je v zimě v upravených běžeckých stopách na loukách kolem Dvoračky. Po většinu roku jsou to ale spíše lesy kolem Zámeckého vrchu.