reklama 

Z opraveného hospitalu na Kuksu by měl hrabě Špork radost

25.1.2015  •  Aktuality  • 
čtenost 1993

Kuks - Nevídaná investice se blíží zdárně ke svému konci. Téměř půl miliardy korun pohltila rozsáhlá rekonstrukce Hospitalu Kuks - největší od doby, kdy hrabě František Antonín Špork nechal postavit barokní lázně. Podle kastelána Libora Švece bude areál slavnostně otevřen 13. března letošního roku a krátce na to zpřístupněn veřejnosti.

Z opraveného hospitalu na Kuksu by měl hrabě Špork radost

Jak se cítíte jako kastelán jedné z nejvýznamnějších barokních památek, kterou je Hospital Kuks?
Je to práce mimořádně specifická a nabíjející. Setkávám se při ní se zajímavými lidmi jak z laické, tak i z odborné veřejnosti. Práce mě moc baví a je mým koníčkem. Má sice svá časová úskalí, ale naštěstí přímo tady bydlím i s rodinou. Pořád vidím nejen práci před sebou, ale také za sebou.

Kdy a za jakých okolností jste se jím stal?
Vždycky mě zajímala historie, cestovní ruch a podobně. Po škole a po civilní službě jsem přes inzerát našel práci na hradě Kunětická hora, kde hledali průvodce. Pracoval jsem tam jednu sezonu. Potom jsem se zúčastnil výběrového řízení na místo kastelána v Kuksu. Byl jsem vybrán a jsem už tady třináctým rokem.

Co je náplní práce kastelána?
Starám se o dům, který je tři sta let starý. Má svoji historii, kterou se snažím přiblížit laickým návštěvníkům. Mám na starosti také zahradu, tří a půl hektarový les, kde je Braunův Betlém, administrativní úkoly a podobně. Práce je to velmi pestrá.  

Nyní se dokončuje rekonstrukce hospitalu v rámci projektu Granátové jablko. Co projekt zahrnuje a proč se tak jmenuje?
Milosrdní bratři, správci objektu od roku 1743, kteří se starali o farmaceutickou část, konvent a chovance, měli ve svém znaku granátové jablko. Je symbolem znovuoživení, tak se nám zdál tento název symbolicky příznačný. Objekt by se měl rekonstrukcí oživit, měl by mu být vdechnut nový život. První myšlenky na využití dosud nevyužitých částí objektu pocházejí z roku 2006. V roce 2009, kdy byl vytvořen pracovní tým v rámci Národního památkového ústavu - pracoviště v Josefově pod vedením Oldřicha Peška, se začala připravovat předprojektová dokumentace. V květnu 2010 byla po podané žádosti přidělena dotace ve výši 453 milionů korun na obnovu areálu kromě hřbitova a Braunova Betléma. Z těchto peněz je rekonstruován i kamenný most v Kuksu. Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci hospitalu.

IMG 7460

Jde prý o největší investici od doby, kdy hrabě Špork nechal postavit barokní lázně. Je to pravda?
Areál byl organicky spojen se zámkem a s lázněmi. Ty fungovaly za života hraběte Šporka, tedy až do jeho smrti v roce 1738. Potom už nikdo lázeňskou činnost nerozvíjel. Investice nejen do hospitalu je v českých zemích neobvyklá a od doby hraběte Šporka jedinečná. Samozřejmě je třeba říct, že už v minulosti docházelo k dílčím rekonstrukcím objektu, byl různě měněn a využíván. Po smrti hraběte Šporka tady byla například nemocnice. Naše rekonstrukce je ale největší od založení hospitalu.

Narazili jste při ní na nějaké závažné problémy?
Rekonstrukce zahrnovala obrovský objem stavebních prací. Naštěstí měl objekt dobře připravenou předprojektovou i projektovou dokumentaci. V přípravné fázi jsme se nesetkali s nějakým zásadním stavebním problémem. Vše ale muselo být v intencích 21. století. Nejproblematičtější byly sítě a infrastruktura. Kanalizace se podařila převést přes údolí do čistírny odpadních vod. Stavebně a technicky je dům stabilizovaný.

Odkryli jste cenné nástěnné malby. O co jde?
V severním křídle objektu, které souvisí s kostelem Nejsvětější Trojice, byly odkryty malby. Z celkového počtu dvaapadesáti se podařilo padesát obnovit. Jde o cyklus Tanec smrti s výjevy, kdy si smrt v tanci bere nejen světské i církevní stavy, ale třeba také světce, blázna, slepce, papeže, krále či kardinála. Ten výjev rovnosti a spravedlnosti smrti je tady zřejmý. Stav maleb je poměrně dobrý. Je to jakási konkurence k sochám Ctností a Neřestí. Podařilo se odkrýt i nástěnnou malbu v boční kapli. Dále byla restaurována stropní malba v barokní lékárně U Granátového jablka. Víme, že za života hraběte Šporka už tu nástěnné malby byly. Pocházejí z první třetiny 18. století.

IMG 7442

Proč nedošlo k jejich restaurování už v dřívějších letech?
Už v roce 1987 byly odkryty a zrestaurovány dvě nástěnné malby před barokní lékárnou. Vždy tady byla otázka finanční i stavebně technická. Malby byly zakryté, protože prostředí domu bylo vlhké. Až nyní, při celkové rekonstrukci objektu, nastala ta pravá doba na odkrytí maleb. 

Přestavbě předcházel archeologický průzkum. Podařilo se něco zajímavého objevit?
Hospital byl vybudován na zelené louce, takže se nenašly starší věci než ze začátku 18. století. Zajímavostí je nález základů barokní budovy, kterou máme pouze na rytinách zpočátku 18. století. Byla to patrně nějaká věžovitá stavba, není úplně jasné, jaká.

Součástí stavební akce byla také rekonstrukce objektu sýpky vedle hospitalu. Co v něm bude?
Jde o hospodářské stavení, které bylo ještě nedávno využíváno jako restaurace s ubytováním. Restaurace tam opět bude. Bohužel po dobu minimálně pěti let nebude možno v budově vytvořit komerční ubytování.

P1120756

Kromě toho došlo i na zahradu. Bude mít ráz původní historické podoby?
Předtím měla zahrada podobu spíše francouzského parteru. Areál ale geometricky kopíroval historickou podobu zahrady. Našli jsme plány z konce 19. století. Původně to byl pěstební prostor pro ovoce a zeleninu, nikdy to nebyla okrasná zámecká zahrada. Proto jsme se rozhodli, že zahradě vrátíme její původní určení. Vzniká zde 144 polí, kde se budou pěstovat byliny, zelenina, to vše bude lemováno novými ovocnými sady s jabloněmi, hrušněmi, třešněmi a kdoulemi. V domku na zahradě chceme představovat tradiční sušení ovoce. Zahrada bude veřejně přístupná. V budoucnu bychom tady rádi pořádali komentované prohlídky.

Jak bude areál využíván? Co návštěvníkům nabídnete?
Areál bude stále přístupný veřejnosti. Stejně jako v minulosti se budou konat historické prohlídky hospitalu, jsou přístupny rodová hrobka, muzeum farmacie. V jihozápadním křídle objektu vzniká regionální výchovně vzdělávací centrum, kde by se měly ve spolupráci s partnery pořádat krátkodobé kurzy zaměřené na farmacii, historii a umění. Kurzy budou cílené na laickou veřejnost i na děti. Navíc tady bude zajištěn pobyt lidem, kteří se starají o nemocné roztroušenou sklerózou. Rozsah těch aktivit je velký.

Kdy bude rekonstrukce hotová?
Stavba by měla být definitivně zrekonstruovaná do konce února letošního roku. Rádi bychom objekt oficiálně otevřeli 13. března a víkend potom bychom objekt chtěli zpřístupnit veřejnosti. Samozřejmě nás čekají ještě některé dokončovací práce.

Datum otevření není náhodné, že?
Hrabě Špork se tady 9. března narodil, takže je tu nějaká symbolická souvislost. Navíc 13. března 1729 byl nad hrabětem vynesen rozsudek v souvislosti s inkvizičním záborem knih. Kromě toho bude čtrnáct dní před zahájením sezony.

P1120763

Na Kuks každoročně dorazí v průměru 50 tisíc lidí. Líbí se jim tam, ale stěžují si na malé možnosti ubytování a ne příliš dobré pohostinství. Změní se něco v tomto směru?
Je pravda, že v posledních letech stravování i ubytování bylo omezené. Doufám, že s rokem 2015 nabídneme návštěvníkům servis na očekávané úrovni, a to samozřejmě souvisí s adekvátním stravováním i ubytováním. V obci jsou subjekty, které jsou zaměřené na ubytovací činnost.

Myslíte si, že by měl hrabě Špork z rekonstrukce hospitalu radost?
To ukáže čas. Vidím to ale optimisticky. Tím, že se tou obnovou podaří objektu vdechnout život, tak z toho by měl určitě radost. 

A jak to vnímáte vy jako kastelán?
Je to velký areál, v němž se nám postupně dařilo opravovat jednotlivosti. Nebylo to ale moc koncepční. Teď se to komplexní rekonstrukcí podařilo a z toho mám i já obrovskou radost. 

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek, Hynek Šnajdar

 

 

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama