reklama 

V Krkonoších se s jistotou objevili vlci, zabili dvě čerstvě narozená telata

3.10.2016  •  Aktuality  • 
čtenost 2247

Trutnov – Na Erlebachových Boudách byly nalezeny pozůstatky dvou čerstvě narozených telat. Podle pracovníků Správy Krkonošského národního parku, kteří pozůstatky zvířat ohledali, je jednoznačné, že je zabili vlci. „Je jisté, že se koncem srpna v Krkonoších opět vyskytoval vlk nebo vlci,“ uvedli pracovníci Správy KRNAP.

V Krkonoších se s jistotou objevili vlci, zabili dvě čerstvě narozená telata

Ty tenkrát kontaktoval hospodář, který u Erlebachových Bud pásl stádo skotu. „Na zabití obou zvířat se podílely přinejmenším dvě šelmy, spíše ale více. Většina masa - odhadem asi 50 kilogramů - byla zkonzumována během jediné noci, což opět nasvědčuje podílu většího množství zvířat. Rysa ostrovida je možné v tomto případě vyloučit, protože mu neodpovídá způsob ulovení kořisti, ani velké množství zkonzumovaného masa. Pokud vezmeme v úvahu způsob ulovení a stav obou nalezených telat, lze se přiklonit k závěru, že tato dvě telata zabili vlci,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Protože jde o první známý případ napadení skotu velkými šelmami v Krkonoších, byla získaná fotodokumentace zbytků usmrcených zvířat konzultována se zkušenými odborníky z Hnutí DUHA a Správy CHKO Broumovsko. „Ti potvrdili správnost výše uvedených úvah a podobnost zdokumentovaných škod se škodami prokazatelně způsobenými vlkem v oblastech jejich působení,“ říká zoolog Správy KRNAP Jiří Flousek.

Vlci do Krkonoš pravděpodobně migrují ze Saska a přilehlých polských Borů dolnoslezských. Výskyt vlků v Krkonoších byl poprvé zaznamenán v roce 2000, četněji je registrován od roku 2009, celkem 10 evidovaných nálezů do roku 2013. V letech 2014 až 2016 přibylo dalších osm údajů. S ohledem na výskyt rozmnožujících se vlků v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a jejich pravidelný výskyt v CHKO Broumovsko, lze letos očekávat jejich četnější pohyb v Krkonoších.

„Zatím ale usuzujeme, že v případě Erlebachových Bud se nejspíše jednalo o migrující smečku, protože žádný další případ napadení domácích zvířat nebyl v Krkonoších nahlášen,“ dodal mluvčí Drahný. Škody na hospodářských zvířatech způsobené vlky kompenzuje chovatelům v souladu se zákonem o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy příslušný krajský úřad. Vlk obecný nedostává své pověsti – pro svou přirozenou plachost na člověka neútočí a raději se mu zdaleka vyhne.

(hyš, tz)
hynek@trutnovinky.cz
Ilustrační foto: patriotmagazin.cz, wolf-way.blog.cz

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama