reklama 

Ve Voletinách oslaví čtvrtstoletí základní školy

15.6.2017  •  Aktuality  • 
čtenost 511

Trutnov - Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení ve Voletinách slaví 25. výročí založení. Oslava se uskuteční tento pátek od 16 hodin v areálu školy.

Ve Voletinách oslaví čtvrtstoletí základní školy

ZŠ Voletiny vznikla 1. září 1992 z entuziazmu a nadšení několika pedagogů učit „jinak než je obvyklé“. „Dlouho jsme v povědomí veřejnosti byli známí jako ´alternativní škola´. Mnoho lidí ani nevěřilo, že se dá učit bez známkování, zvonění nebo drilu. Nevěřili, že je možné získávat nové poznatky hrou a činnostním učením. Nevěřili, že se nám podaří udržet školu v chodu déle než jeden rok…“ vzpomíná ředitelka Stanislava Tejchmanová.

A přece byl o školu z řad rodičů i žáků zájem i v dalších letech a nyní ve Voletinách oslavují již 25. výročí. „Historie nám dala za pravdu, že učit se dá i tak, že žáci nejsou stresováni, škola je může bavit a mohou se s úspěchem připravit na svoji profesní dráhu,“ povídá Stanislava Tejchmanová.

Program

  • slavnostní zahájení
  • kulturní vystoupení žáků
  • volná prohlídka tříd a prostor školy
  • neformální posezení s drobným občerstvením

Od počátku škola poskytuje základní vzdělání dětem, které se nemohou s úspěchem vzdělávat v běžném typu základní školy, přestože mají normální inteligenci. Školu navštěvují žáci, kteří trpí některou specifickou poruchou učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Zařazení dítěte do školy se vždy konzultuje s odborníky v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

Ve škole probíhá výuka žáků na 1. i 2. stupni podle vzdělávacího programu „Za poznáním“. „Tento program umožňuje zařadit do vyučovacího procesu také projektové vyučování, které na naší škole pravidelně využíváme při získávání poznatků rozumové výchovy,“ poukazuje ředitelka Tejchmanová. Každý projekt plánují učitelé tak, aby žáci měli možnost získávat nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti související s daným tématem.

Škola vytváří prostor pro všechny žáky. Učitelé využívají při výuce názorné pomůcky, audiovizuální a počítačovou techniku i další prostředky, aby žáci co nejlépe zvládli učivo. Žákům, kteří potřebují individuální studijní plán, učitel vytvoří takové podmínky, aby mohli přiměřeně rozvíjet své schopnosti. Děti trpící vadou řeči mohou navštěvovat logopedickou nápravu, žákům s výraznou poruchou učení (zejména dyslexií) je poskytována odborná individuální nápravná péče.

„Chtěla bych tímto i poděkovat městu Trutnov, které je naším zřizovatelem, za podporu a pomoc během celých 25 let,“ uzavírá Stanislava Tejchmanová.

(ste, bog)
redakce@trutnovinky.cz
foto: archiv ZŠ Voletiny

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama