reklama 

Omezením vstupu do částí parku brání nájezdům „borůvkářů“

14.7.2017  •  Aktuality  • 
čtenost 931

Trutnov – Zamezení devastace krkonošské přírody při masivním sběru borůvek. To je hlavní důvod omezení vstupu do některých oblastí v Krkonošském národním parku, který začne platit od 20. července a skončí 17. října. K tomuto kroku, který se nijak nedotkne návštěvníků pohybujících se na turistických cestách či cyklotrasách, přistoupila Správa KRNAP letos po sedmnácté.

Omezením vstupu do částí parku brání nájezdům „borůvkářů“

„K opatření nás vede intenzivní a nešetrný sběr, jimiž jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Tím se zmenšuje potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje,“ vysvětlil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Přílohou opatření je mapa a slovní popis hranic oblastí s omezeným vstupem. Z těchto příloh lze vyčíst, v kterých konkrétních lokalitách je vstup omezen. Jde například o okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrného hřbetu, Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou, Dvorský les, okolí Černé hory a Světlé.

„Po zkušenostech z minulých let lze konstatovat, že česká veřejnost si na toto omezení zvykla a většinou je respektuje. Největší problémy však působili zahraniční „profesionální“ sběrači, kteří podnikali nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto opatření nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun a propadnutí hřebenového česáčku na borůvky,“ upozornil mluvčí.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Ilustrační foto: Radek Drahný, Kamila Antošová

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama