reklama 

Plán sociálních služeb pomůže rodinám s dětmi i seniorům

19.4.2017  •  Aktuality  • 
čtenost 841

Trutnov – Vytvořit střednědobý plán sociálních služeb na období let 2018 až 2020, který bude součástí Strategického plánu rozvoje města. To je cíl města, které v tomto měsíci zahájilo proces Komunitního plánování sociálních služeb.

Plán sociálních služeb pomůže rodinám s dětmi i seniorům

Na této aktivitě se budou podílet nejen zástupci městského úřadu, ale také pracovníci organizací poskytujících sociální služby a jejich klienti. Město uzavřelo smlouvu o finanční podpoře tohoto dokumentu s Královéhradeckým krajem. Její součástí jsou ale také další aktivity, které s procesem komunitního plánování sociálních služeb souvisejí. Jde především o systémové změny ve Stacionáři mezi mosty Trutnov.

„Díky podpoře kraje začne stacionář od září poskytovat ambulantní služby novým klientům, osobám s těžkým mentálním postižením a seniorům,“ vysvětlil starosta Ivan Adamec. Mimo to bude finančně podpořeno zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory formou tísňové péče.

Na komunitním plánování se podílejí čtyři pracovní skupiny. Ty se zaměří na rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním i ohrožené sociálním vyloučením. „Společných setkání pracovních skupin se mohou účastnit za veřejnost také další zájemci o sociální problematiku. Termíny zveřejníme na webu města,“ uvedl starosta.

Na pracovní skupiny dohlíží řídící skupina, která vznikla jako poradní orgán místostarosty města a garanta celého procesu Tomáše Hendrycha. „O naší činnosti budeme průběžně informovat radu města. Konečnou podobu našeho výstupu pak bude projednávat městské zastupitelstvo,“ ubezpečil místostarosta.

(hyš, tz)
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Michaela Dědková

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama