reklama 

Ve městě je sedm let vysoká škola, další zájemci o studium jsou vítáni

31.1.2017  •  Aktuality  • 
čtenost 2895

Trutnov – Není obvyklé, aby ve městě velikosti Trutnova sídlila vysoká škola. Je tomu ale tak. V budově Základní školy V Domcích už sedmým rokem působí pobočka Slezské university v Opavě. Její Fakulta veřejných politik má pro zájemce otevřený obor Veřejná správa a sociální politika.

Ve městě je sedm let vysoká škola, další zájemci o studium jsou vítáni

Podle profesora Vladimíra Wolfa, vedoucího střediska, ve třech ročnících studuje zhruba 80 studentů. „O studium vzrůstá zájem zejména poté, co se od státních zaměstnanců vyžaduje požadovaná kvalifikace. Studují u nás pracovníci státních i komunálních institucí, tedy úředníci, policisté, příslušníci vězeňské služby, pracovníci sociálních a charitativních zařízení, informačních středisek a podobně. Přibývají i mladí lidé nedlouho po maturitě, která je základním předpokladem pro možnost studia. Studium není věkově omezeno,“ přiblížil.

V prvních dvou letech je studium placené, ročně přijde 19 900 korun. Jde o formu celoživotního vzdělávání, třetím rokem se tato forma překlápí do řádného kombinovaného studia, které je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. „Výuka se koná v pátky a soboty tak, aby se jí zájemci mohli účastnit. V prvních dvou letech dostává student skripta a další pomůcky zdarma, od třetího ročníku si je hradí sám,“ uvedl vedoucí střediska.

Výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé Slezské university. V třetím ročníku je studium ukončeno státní zkouškou, obhajobou bakalářské práce a slavnostní promocí ve Společenském centru Uffo. „Student samozřejmě musí plnit své povinnosti, to je docházet na přednášky i semináře, psát seminární práce a práci bakalářskou. Jsou na něj kladeny stejné nároky jako na studenty interní. Po skončení bakalářského studia u nás je možné pokračovat ve dvouletém  navazujícím magisterském studiu, které jsme získali v roce 2015. Zveme k nám všechny zájemce o tato studia,“ prozradil Wolf.

Jak řekl, město Trutnov má pro aktivity Slezské university v Opavě značné pochopení a považuje ji za žádoucího partnera při budování image města. „Je třeba připomenout, že zde vznikla i celá řada kvalitních bakalářských prací, které se zabývaly například historií bezpečnostních i byrokratických složek, složek občanské společnosti, demografií, sociologií, česko-polskou spoluprací v rámci Euroregionu Glacensis, sociální politikou či sociální pedagogikou,“ dodal profesor.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama