reklama 

„Obchodka“ se spojí se „zdrávkou“, i další školy čeká sloučení. Co to přinese?

28.11.2017  •  Aktuality  • 
čtenost 3215

Trutnov - V souvislosti s tak zvanou optimalizací sítě krajského školství čekají od 1. července příštího roku některé střední školy a odborná učiliště v kraji sloučení. To se zásadním způsobem dotkne také několika vzdělávacích zařízení v Trutnově a okolí.

„Obchodka“ se spojí se „zdrávkou“, i další školy čeká sloučení. Co to přinese?

Od uvedeného data splynou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov se Střední školou hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují a nově se bude jmenovat Střední škola gastronomie a služeb. Dále sloučením Obchodní akademie Trutnov a Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov (horní fotografie) vznikne Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie.

V okolí se sjednotí také Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vrchlabí s Integrovanou střední školou Nová Paka a nově vznikne Střední škola strojírenská a elektrotechnická. A potom se sloučí Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné s Gymnáziem Vrchlabí a bude působit pod názvem Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola.


Obchodní akademie Trutnov.

Podle náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové, která je odpovědná za krajské školství, je smyslem restrukturalizace sítě středních škol v kraji reagovat na demografický vývoj, jehož příčinou je nedostatečné naplnění kapacit škol a s ním spojené snižování nároků, tedy i kvality vzdělávání. Tím zároveň poukazuje na nepoměr počtu nabízených míst na středních školách v kraji. Ty v loňském školním roce nabízely dohromady 9278 míst, z posledních ročníků základních škol přitom vyšlo jen 4158 žáků.

„Kroky směřující ke sjednocení středních škol a učilišť povedou ke snížení celkového počtu nabízených míst v prvních ročnících středních škol o 1987 míst, přitom zůstane zachována výuka na všech stávajících místech. V žádném z měst školu nerušíme,“ uvedla náměstkyně Berdychová, kterou rada kraje pověřila předložit odsouhlasené kroky na zasedání zastupitelstva kraje, které se koná v pondělí 4. prosince.


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov.

Sloučení škol nepovažuje za dobré řešení Miroslav Albrecht, ředitel Obchodní akademie v Trutnově. Ten v této souvislosti zaslal krajské radě své stanovisko. Mimo jiné poukázal na skutečnost, že škola je naplněna z osmdesáti procent. Zatímco v roce 2013 zde bylo 170, aktuálně jich má 192, přičemž kapacita je 242 žáků. „S uplatněním na trhu práce nemají naši absolventi závažnější problémy. Pro široké znalosti v oblasti ekonomických a obchodně podnikatelských a dalších činností jsou vyhledáváni místními podnikateli a podniky,“ konstatoval ředitel.

Kromě toho upozornil na šetření České školské inspekce, která „odhalila“ školy, jež dlouhodobě vykazují vysokou neúspěšnost žáků při státních maturitních zkouškách. V některých školách je to až 50 procent. U trutnovské Obchodní akademie je naopak úspěšnost přes 80 procent. „Doporučuji, zaměřit se na omezení nabídky oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo podat žádost o výmaz těchto oborů vzdělání z rejstříku škol,“ navrhl Albrecht.


Střední škola hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují.

Ani jeho kolega Roman Hásek, ředitel „zdrávky“, není z rozhodnutí rady příliš nadšen. I on se přiklání k tomu, aby se kraj zaměřil spíše na školy, které mají špatné výsledky u maturit, učí obory, které jsou v praxi už dnes nepoužitelné, a ty školy zrušil. „Pak by patrně nemuselo docházet ke slučování škol,“ řekl s tím, že je míst na středních školách hodně a žáků k jejich naplnění málo. „Určitě bude tlak na to, aby ve škole bylo méně tříd,“ myslí si ředitel.

Zároveň však připomenul, že na jaře budou vyhlášeny nové konkurzy na ředitele škol. Pokud se sjednotí „obchodka“ se „zdrávkou“, bude mít jednoho šéfa. „Obchodka“ v Trutnově je kvalitní a dobrá škola a sloučení je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu jí nikdo neruší, jde o sjednocení. Pokud nový ředitel udrží autonomii těch škol, tak lidé ani nemusejí z principu poznat, že jde o jednu školu. Ale úplně šťastné řešení to není,“ dodal Hásek.


Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné.

Sloučení Střední odborné školy a učiliště Trutnov se Střední školou hotelnictví a společného stravování v Teplicích nad Metují považuje Jiří Zahradník, ředitel trutnovského vzdělávacího zařízení, za pozitivní kompromis. „Je to příležitost a výzva, kterou bychom chtěli využít. Teplický region má velké možnosti a potenciál z hlediska vzdělávání žáků, odborného výcviku a turistiky. Bylo by škoda tam tu školu nezachovat,“ myslí si ředitel.

Zároveň ale poukazuje na úskalí, které sloučení může způsobit. „Velký počet žáků, kteří jsou z Trutnova a blízkého okolí, by mohl mít problémy s dojížděním. Bylo by to náročné. Pokud tedy vznikne nový subjekt, tak doufám, že bude mít dostatečné manévrovací schopnosti a možnosti, jak zachovat kvalitní výuku na obou místech,“ dodal Zahradník. Do školy, kterou vede, v současné době dochází celkem 246 žáků, což je podle něj dostačující stav na bezproblémový chod školy.


Gymnázium Vrchlabí.

S POČTEM ŽÁKŮ BOJUJEME JAKO VĚTŠINA ŠKOL

Ke sloučení Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné s Gymnáziem Vrchlabí, které budou působit pod názvem Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola. se Trutnovinkám v krátkém rozhovoru vyjádřil Martin Vlášek, ředitel školy v Hostinném.

Jak vnímáte včerejší rozhodnutí rady kraje o sloučení vaší školy s Gymnáziem Vrchlabí?
Rozhodnutí se dalo očekávat. Pokud je ve školách dvojnásobný počet volných míst oproti počtu žáků, tak se problém dříve či později musel řešit. Po několika jednáních byl tento návrh akceptovatelný. 

Co to podle vás přinese?
Rozhodně hodně práce. Myslím, že si zatím nikdo moc nedokáže představit, jak bude fungovat sloučení dvou škol od sebe vzdálených 20 kilometrů. Věřím, že to oběma školám přinese stabilitu a vytvoří se silný vzdělávací subjekt. V Hostinném se ke stávajícím oborům připojí ještě učební obor Ošetřovatel. Škola by se tak měla dále rozvíjet, což je pozitivní.

Máte dostatek studentů?
Poslední roky s počtem žáků bojujeme jako většina škol. Přesto jich máme o 13 víc než v minulém školním roce. Podporu žáků a rodičů budeme potřebovat i v následujících letech.

Kolik jich máte?
V současné době 198.

Slyšel jsem, že už proti tomuto záměru vznikla v minulosti v Hostinném petice? Je to pravda?
Ano, ve městě se rozjela vlna nesouhlasu s původním úmyslem sloučit školu a utlumit výuku. Petici podepsalo přes 2600 lidí. Jednání přinesla úspěch a výuka v Hostinném zůstane zachována.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Ilustrační foto

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama