reklama 

Chci, aby nemocnice byla první v kraji, dělám pro to všechno, tvrdí ředitel špitálu

6.10.2017  •  Aktuality  • 
čtenost 1838

Trutnov – Není žádným tajemstvím, že situace v trutnovském špitále není příliš dobrá. To její ředitel Martin Limburský, který ji vedl šestnáct let a před čtyřmi roky odešel, nepopírá. „Chci zklidnit interpersonální vztahy, dát nemocnici nový směr a vizi,“ prohlásil ve středu na besedě Klubu seniorů v malém sále městského úřadu. Funkce se ujal letos 17. června.

Chci, aby nemocnice byla první v kraji, dělám pro to všechno, tvrdí ředitel špitálu

„Když jsem před čtyřmi lety odcházel z nemocnice, byli jsme všichni víceméně kamarádští. Nyní jsem přišel do nemocnice, která je z mého pohledu až moc smutná. Přišel jsem mezi lidi, kteří se nesmáli, všichni mlčeli a byli schovaní ve svých kancelářích. Bylo mi divné, proč to tak je,“ uvedl Limburský, který má smlouvu podepsánu na rok a půl, tedy do konce příštího roku. Je tedy otázkou, zda se mu podaří za tak krátkou dobu stav nemocnice zlepšit.

Podle něj za poslední tři čtyři roky došlo k personálním přehmatům, kdy bylo se zaměstnanci zacházeno ne zcela slušně. „Zaměstnanci neměli před sebou nějakou budoucnost. To hodně utlumovalo jejich aktivitu. Nebyly dobré mezilidské vztahy, kdy jedna skupina lidí pomlouvala jinou skupinu. Pro mě to bylo velké překvapení a ta situace nebyla dobrá. Chtěl bych to změnit a nastolit atmosféru důvěry,“ nastínil ředitel.

V současné době prý nemocnice není zcela personálně stabilizovaná a na některých odděleních je v tomto směru na hraně. „Když jsem nastoupil, některá oddělení byla de facto před uzavřením. Poslední čtyři měsíce jsme tedy museli například řešit dětské oddělení, dále chybějí lidé na interním oddělení. Zajímavé ale je, že se dost mluví o nedostatku zdravotních sester, ale když uděláme porovnání s ostatními nemocnicemi, tak ta trutnovská má sester relativně dost,“ poznamenal.

Limburský na besedě seniory ubezpečil, že kromě personálu nemocnice, je pro něj také na prvním místě pacient. „Byl bych rád, kdyby se zlepšily vztahy mezi pacienty a nemocnicí. V poslední době došlo k určitému propadu důvěry mezi klienty a naší nemocnicí. Bylo to způsobeno sníženou empatií našich zdravotníků k pacientům. Musím ale říci, že jsem se nesetkal s tím, s čím se setkávám nyní,“ řekl.

Na mysli měl hrubost některých klientů. Setkal se s tím prý osobně, kdy mu klient sprostě nadával do telefonu jenom proto, že nemohl najít telefonní kontakt na internu. „Tak sprosté jednání do telefonu jsem už dlouho nezažil. Bylo to nechutné. Myslím si, že míra hrubosti se zvyšuje,“ postěžoval si Limburský.

O úsměvnou část besedy se postaral předseda seniorů Miroslav Šafařík. Ten v ruce svíral vytištěný článek z webu Trutnovinek, v němž mimo jiné stojí, že ředitel nemocnice odmítl tomuto médiu rozhovor s tím, že ho musí schválit holding a že byl k tomuto účelu určen tiskový mluvčí. To patrně pro besedu se seniory neplatilo. U zcela legitimních otázek, které byly na konci článku uvedeny, Šafařík naznačil, že vypadají, jako na něčí objednávku. Protože však dotazů z auditoria byla jako šafránu, využíval hojně právě tyto otázky Trutnovinek.

Ředitel Limburský v této souvislosti reagoval podrážděně na dotaz: Proč jste před čtyřmi lety odešel? Bylo to vaše rozhodnutí nebo jste byl odvolán? Co za tím stálo? „Na takové nesmyslné dotazy, jestli jsem odešel sám, nebo mě někdo vyhodil, nebudu reagovat. Co je každému potom. Prostě jsem odešel. A nemám zapotřebí odpovídat ani na to, jestli dělám šest hodin, osm nebo dvanáct hodin. Každému to může být jedno. Důležité je, že nemocnice funguje.“

Kromě toho se ředitel snažil vyvrátit spekulace, že chce vytunelovat nemocnici. „Chci tady veřejně říci, že mým přáním je, aby nemocnice fungovala, byla dobrá a dostala se na úroveň, na které byla dříve. Mým přáním je, aby byla první v kraji, a dělám pro to všechno. Nemocnici vytunelovat nebo ji zprivatizovat nechci. V rámci holdingu jsme byli vždy na prvním místě a dnes musím konstatovat, že je na naši nemocnici pohlíženo jako jednu z posledních v kraji. Má snaha je, aby se obrátil tento trend, aby se odváděla pořádná medicína a ošetřovatelská péče, aby byli klienti spokojení. To je můj cíl,“ dodal Martin Limburský.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Hynek Šnajdar, Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama