reklama 

Kdo chce pracovat, práci najde, bez rozdílu kvalifikace, tvrdí ředitel úřadu práce

9.3.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 1082

Trutnov - Dobrá kondice české ekonomiky je jedním z hlavních faktorů rekordně nízké nezaměstnanosti. Práce je dostatek, firmy stále nabírají nové zaměstnance. I to má však stinné stránky. V trutnovském regionu je stále nedostatek kvalifikovaných pracovníků. „Nejvíce nám v trutnovském regionu scházejí odborníci v technických profesích,“ řekl Trutnovinkám Václav Staněk, ředitel Úřadu práce v Trutnově, který zmapoval současnou situaci.

Kdo chce pracovat, práci najde, bez rozdílu kvalifikace, tvrdí ředitel úřadu práce

Na Trutnovsku, stejně jako v jiných místech v republice, je dlouhodobě rekordně nízká nezaměstnanost. V čem je tato zpráva pozitivní pro zdejší region?
Díky dlouhodobě nízké nezaměstnanosti se zlepšila životní úroveň a sociální postavení obyvatel v našem regionu. Kdo chce pracovat, práci najde, bez rozdílu kvalifikace. Za svou práci lidé dostávají mzdu a díky tomu se mohou plnohodnotně žít, věnovat se svým zájmům a je zde i větší koupěschopnost obyvatel.

Co jsou hlavní faktory nízké nezaměstnanosti?
Na prvním místě je to rozvíjející se ekonomika a vysoká nabídka volných pracovních míst.

Má tento trend i některé stinné stránky?
Zcela určitě je zde nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro zaměstnavatele. Nejvíce nám v trutnovském regionu scházejí odborníci v technických profesích. V rámci snahy o sladění nabídky a poptávky klade Úřad práce ČR velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se například i setkání v rámci regionálních partnerství či osobní návštěvy starostů měst a obcí. V neposlední řadě pak svůj díl odvádějí i rekvalifikace, na které ÚP ČR uchazečům a zájemcům o zaměstnání finančně přispívá a jejich obsah a složení odpovídají požadavkům regionálních zaměstnavatelů.

Co je největším problémem pracovního trhu na Trutnovsku? Jaká je jeho podoba?
Na Trutnovsku jsou dobře se rozvíjející průmyslové zóny. Je tady zastoupen strojírenský, elektrotechnický i automobilový průmysl. V těchto odvětvích vznikla v poslední době i řada pracovních míst. Na druhou stranu, v mnoha firmách v průběhu letošního roku je snaha zavádět v rámci průmyslu 4.0 více prvků automatizace a robotizace, a s tím je spojený nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. Za zmínku stojí i rozvíjející se stavební průmysl. Řada firem má v současné době zakázky na několik let dopředu a nejčastěji hledají řemeslníky či pomocné stavební dělníky. Trutnovsko je i rekreační oblastí, proto zaměstnavatelé často poptávají kuchaře, číšníky – servírky, recepční a pokojské. Problematický je pak nedostatek volných míst pro rodiče s malými dětmi, zejména formou zkrácených úvazků. Rodiče malých dětí patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje zvýšenou péči, protože patří mezi nejohroženější skupiny na trhu práce. ÚP ČR je podporuje především prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale i projekty určenými této cílové skupině. Snažíme se vždy řešit situaci rodičů komplexně. Zaměstnavatele zase motivujeme například k vytváření většího počtu pracovních míst, možností flexibilnější pracovní doby či odstraňování skryté diskriminace při výběrových řízeních.

O které profese v Trutnově a okolí mají firmy největší zájem?
Jde především o specialisty v technických profesích se zaměřením na strojírenství či elektro vzdělání. Díky velkému množství penzionů a hotelů je v našem regionu velká poptávka v oborech kuchař, číšník, servírka a i o další hotelový personál. V současné době se jde o zhruba o 250 volných míst. Na Trutnovsku je i velké množství spedičních firem, kde je velká poptávka po řidičích skupiny C+E s profesním průkazem. Značný zájem je o zdravotní sestry nebo už zmíněné stavební dělníky. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů: výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota ustoupit z původních požadavků.

Jak v této souvislosti úřad práce s firmami spolupracuje a jaké jsou výsledky?
Stejně jako jinde v republice i na Trutnovsku probíhá pravidelná komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, a to v rámci monitoringu trhu práce. Jeho smyslem je získat takové informace o volných pracovních místech, pracovních podmínkách, aby na jejich základě ÚP ČR mohl zprostředkovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje. Zástupci ÚP ČR proto pravidelně navštěvují zaměstnavatele a zjišťují jejich potřeby a požadavky. Zároveň je informují o službách, které jim ÚP ČR může nabídnout včetně nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Informují je také o aktuálně probíhajících projektech, jejichž cílem je podpora zaměstnávání či vzdělávání zaměstnanců. Na základě spolupráce s firmami realizuje ÚP ČR už zmíněná výběrová řízení, která se konají u zaměstnavatele nebo v prostorách kontaktních pracovišť ÚP ČR.  Pravidelně pro zaměstnavatele pořádáme různé semináře či workshopy, například ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Jednou ročně se na našem kontaktním pracovišti koná setkání starostů. Hlavním tématem jsou veřejně prospěšné práce. Právě ty patří mezi nejvíce využívaný nástroj APZ ze strany měst a obcí. Jeho cílem je umožnit zejména dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na uplatnění na otevřeném trhu práce.

Mají firmy v regionu zájem také o absolventy škol? Je jich dost nebo naopak málo?
S rostoucí poptávkou po pracovní síle zaměstnavatelé zaměstnávají i absolventy ihned po škole, tedy bez praxe. Jsou ochotni si je zaučit a umožnit jim tak získání praxe. Absolventi škol tak mají v dnešní době mnohem lepší vyhlídky na pracovní uplatnění.

Existují projekty, které pomáhají mladým bez praxe? Jsou výsledky uspokojující?
Samozřejmě. Například v rámci projektu Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji. Od roku 2016 do současné doby podpořil ÚP ČR v tomto regionu téměř 80 absolventů, kterým byla zajištěna dvanáctiměsíční praxe u zaměstnavatele.

Před čtyřmi lety jste nám řekl, že s mladými jsou velké problémy, nechce se jim moc pracovat. Platí to stále nebo se to zlepšilo?
V tomto ohledu se situace změnila. Většina absolventů má zájem pracovat a je zaměstnaná.

Veřejnost na sociálních sítích kritizuje, že firmy nabízejí nízké mzdy, za které se nevyplatí pracovat. Co si o této kritice myslíte? Je oprávněná?
To je dotaz spíše na zaměstnavatele. Jak už jsem uvedl - o tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů - výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota ustoupit z původních požadavků.

Je stále problém nedostatek pracovníků v technických oborech nebo se situace zlepšuje?
Stále trvá nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Jak už jsem ale také zmiňoval, Trutnovsko je i rekreační oblastí a zdejší zaměstnavatelé mají velký zájem o pracovníky v hotelnictví a turismu. Stejná situace je i u stavebních oborů. V rámci snahy o sladění nabídky a poptávky klade Úřad práce ČR velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům.

Kolik máte aktuálně k dispozici volných pracovních míst?
K 31. lednu letošního roku nabízeli zdejší zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 1662 volných pracovních míst.

Pokud vím, tak většina těchto míst je pro kvalifikované pracovníky, kterých je ale chronický nedostatek. Existuje nějaké cesta, která by vedla z tohoto bludného kruhu?
Je zde možná rekvalifikace, ale ta nemůže nahradit vzdělání ani praxi svým rozsahem. Je rovněž nutná spolupráce se školstvím, podpora učebních oborů, výchova potencionálních zaměstnanců již od školního věku. Pomáhá prezentace učebních oborů směrem k žákům základních škol a hlavně jejich rodičům. Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Trutnově pořádá pravidelné besedy se žáky základních a středních škol. Pro tento účel byla nedávno vybudována učebna Informačního a poradenského střediska s kapacitou 40 míst. Pravidelně zde pro žáky základních a studenty středních škol probíhají přednáška a besedy. Už se tady vystřídaly stovky žáků a studentů ze základních i středních škol.

Ve vaší evidenci jsou také dlouhodobě nezaměstnaní. Kolik jich aktuálně je?
V současné době je to 835 uchazečů o zaměstnání déle než rok. Což představuje přibližně jednu třetinu všech uchazečů o zaměstnání. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Veřejnost je mnohdy vnímá jako ty, kteří nechtějí pracovat. Nevracejí se dlouhodobě nezaměstnaní po krátké době zpátky do evidence? Skutečně v jejich případě fungují pomocné projekty?
V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to například kvůli nízké úrovni vzdělání, popřípadě „zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence.

Jakou máte radu pro ty, kteří přišli o práci a delší dobu si žádnou nemohou najít?
Ať nezatrpknou, využijí všech možností, které jim ÚP ČR nabízí. Jedná se o pomoc se sepsáním životopisu, přípravu na pracovní pohovor a vyhledávaní volných pracovních míst. Ať stále aktivně oslovují zaměstnavatele a účastní se výběrových řízení. Doporučuji, aby se neupínali pouze k určitému druhu pracovní pozice, protože zrovna na tu danou pozici nemusí být poptávka zaměstnavatelů a s dovednostmi, které ovládají, se mohou uplatnit i v jiných oborech. Ale taky by měli být ochotni za prací třeba i dojíždět. A rada na závěr - aktivně poptávat zaměstnání, spolupracovat s ÚP ČR, zvyšovat si kvalifikaci třeba v rámci rekvalifikačních kurzů, pracovat na sobě s pomocí specialistů z oddělení poradenství (tvorba životopisů, individuální poradenství).  Nestydět se za to, že jsou nezaměstnaní, neizolovat se od vnějšího světa. Svěřit se rodině a známým, neboť v okruhu známých se pracovní nabídky mnohokrát objevují rychleji než v nabídce ÚP ČR.

Jak vidíte budoucí vývoj na trhu práce v regionu?
Budoucí vývoj trhu práce v našem regionu vidím spíše jako stabilní. Samozřejmě bude záležet na tom, jací zaměstnavatelé v regionu setrvají, přijdou nebo třeba odejdou. Obecně ale pracovnímu trhu momentálně nahrává dobrá kondice české ekonomiky.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama