reklama 

Strážník je takový hromosvod, když mají lidé špatnou náladu, odnese to on

4.6.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 1064

Působí jako pohodář. Přesto má u svých kolegů autoritu. Už čtvrtým rokem je ředitelem Městské policie v Trutnově. Motivem profesionálního konání Radka Svobody (45) je smysl pro spravedlnost. Jak říká: Jsme tady pro lidi. Šéfuje týmu čtyřiačtyřiceti strážníků a neměnil by. „Nikdy mě nenapadlo pověsit tuto práci na hřebík. Baví mě.“

Strážník je takový hromosvod, když mají lidé špatnou náladu, odnese to on

Když jste byl kluk, chtěl jste být policistou?
Mělo to takový klasický průběh a nijak se to nelišilo od toho, po čem ostatní kluci toužili. Takže jsem chtěl nejdříve být kosmonaut, pak se mi moc líbili popeláři a skutečně, chtěl jsem být také policistou.

Co vás přivedlo k městské policii?
Bylo to v roce 2000, tedy v době, kdy se shodou okolností dělal nábor. Zkusil jsem to, vybrali mě a nastoupil jsem. Je třeba říci, že jsem byl odjakživa na straně klidu, pořádku a spravedlnosti. Strážníkem jsem byl do roku 2006, kdy se tady konalo výběrové řízení na úředníka Správního odboru, oddělení dopravních přestupků a nehod. To místo jsem získal a nabral velmi cenné zkušenosti. V roce 2009 jsem se vrátil zpět na městskou policii do funkce zástupce ředitele. Padlo sice občas rčení, že do jedné řeky dvakrát nevstoupíš, ale já jsem oponoval, že jsem z té řeky nikdy nevystoupil.

Kolik let ji vedete?
Čtyři roky. Celkem jsem u městské policie patnáctým rokem.

Jak byste bilancoval toto období?
Loni slavila městská policie čtvrt století a za tu dobu nám holka pěkně vyrostla. Nejen co do počtu strážníků, ale i do vybavení. Za těch pětadvacet let prošla modernizací, revitalizací kamerových i závorových systémů, přibrali se noví strážníci a proběhlo mnoho dalších důležitých věcí. Myslím, že městská policie jde s dobou. 

Kolik je momentálně ve službě strážníků?
V současné době máme k dispozici čtyřiačtyřicet strážníků.

Jsou mezi nimi i ženy?
Ano, ve službě máme čtyři ženy.

Je personální stav městské policie pro město Trutnov dostatečný?
Strážníci chodí na denní a noční dvanáctihodinové směny. Současný stav je dostačující, i když mám raději prevenci než represi, tak bych rád viděl strážníka na každém rohu. To je samozřejmě nereálné přání. Strážníci nepůsobí jenom v Trutnově, ale máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s dalšími dvaceti obcemi.

Jaký je zájem o tuto práci?
Zájem o ni projevují lidé, kteří jsou asi podobného ražení jako já, tedy se smyslem pro pořádek. Je to ale specifická práce a při posledním výběrovém řízení byl zájem velmi malý. Přihlásilo se málo lidí a navíc málo kvalitních lidí. Dříve se nám nestávalo, že by někdo vypadl na psychotestech či fyzických testech, teď se to stává, a to nás trápí.

Jak tedy probíhá výběr uchazečů? Co musejí absolvovat?
Na úvod je se všemi zájemci proveden krátký pohovor, abychom ho trochu poznali, protože tuto práci by měl dělat člověk především srdcem. Potom jde uchazeč na fyzické testy a psychotesty. Samozřejmostí je zdravotní způsobilost. Vše je zakončeno pohovorem před výběrovou komisí.

Musí mít zájemce maturitu?
Před třemi lety vyšla novela zákona a každý strážník, který neměl maturitu, si ji musel dodělat. V tu chvíli v celé republice odešlo od městské policie hodně kvalitních lidí. Myslím si, že maturita není úplně známkou kvality a schopností člověka. U městské policie je ale maturita stále podmínkou.

Je pro strážníka lákadlem výše platu?
Strážník kromě běžného platu může získat peníze navíc přesčasovými hodinami. Každého půlroku berou strážníci odměnu odpovídající kvalitě jejich práce. Myslím si, že je to v současné době dostatečně motivující.

Museli jste se kvůli nějakým prohřeškům se strážníkem rozloučit?
Za tu dobu, co jsem tady, se to nestalo.

Máte dostatečné vybavení?
Momentálně nám neschází nic zásadního. Když jsem nastupoval já, byla tady dvě služební vozidla. Nyní máme šest automobilů. Strážníci mají moderní zbraně, osobní kamery kvůli pořizování důkazů a své ochraně...

Jakou má městská policie v Trutnově pověst? Je úroveň komunikace mezi strážníky a obyvateli dobrá?
Podle mých zkušeností patříme mezi oblíbenější městské policie. Je to patrně dáno tím, že nejsme až tak velké město a u některých případů můžeme postupovat s jednotlivými občany individuálně. Mojí snahou je, aby městská policie nebyla ukvapená a snažila se věci řešit vstřícně. Jako první přicházejí reakce od lidí, kteří udělali nějaký přestupek. Strážník vystupuje z pozice zákona. Bohužel někteří lidé, kteří se něčeho dopustili, vystupují mnohdy vulgárně až agresivně. Potom samozřejmě následuje v mezích zákona adekvátní reakce strážníka.

K jakým případům Trutnováci volají nejčastěji městskou policii?
Ke všem, je to velmi pestré. Loni se navýšil počet volání na linku 156 a lidé si zvykli využívat městskou policii, což mě těší, protože jsme u různých situací většinou první. Jsme službou pro občany města.

Jsou v Trutnově nějaké problematické lokality, kam musíte často vyjíždět a něco řešit?
Je to vždy individuální, každá oblast má něco. Někde zajíždíme k rušení nočního klidu nebo dojde k nějakému konfliktu či jedeme třeba do restaurace, která má provoz nonstop a tam občas k něčemu dojde. Nedá se ale říci, že by v Trutnově byly nějaké rizikové lokality.

Místní lidé občas považují za problém například drogově závislé osoby nebo bezdomovce. Vnímáte to podobně?
S lidmi, kteří berou drogy a něčeho se dopustí, se při naší činnosti setkáváme, ale je to spíše v kompetenci státní policie. Co se týče bezdomovců, nejsou to lidé výhradně bez střechy nad hlavou. Většina z nich má kde spát, ale to, že jsou na ulici, je jejich životní styl. Jednou jsem byl s kolegy na noční a byli jsme se podívat na toalety do Uffa, protože se tam tito lidé často pod vlivem alkoholu stahovali. Dal jsem jim letáček a odkázal je na místo, kde poskytují ubytování lidem bez domova. Byli tři a zmizeli. Po týdnu jsem je potkal a ptal jsem se, jestli službu využili. Oni tam opravdu byli, dostali najíst a nějaké oblečení a snad jim byla nabídnuta i možnost práce. Tu ale oni nechtěli. Navíc se tam nesmělo kouřit a pít alkohol, tak odešli.

Pořádáte stále pravidelný sběr injekčních stříkaček ve městě?
Děláme to ve spolupráci se Stacionářem RIAPS a reagujeme také na oznámení občanů. Každoročně se účastníme akce Jehla, při které stříkačky ukládáme do boxů. Kromě toho proškolený strážník při pochůzkách po Trutnově v rizikových lokalitách využívá detektor kovů, který jsme k tomuto účelu pořídili minulý rok. Loni bylo s detektorem provedeno dvacet kontrol na různých místech, bylo nalezeno čtyřiasedmdesát injekčních jehel a strážník nachodil celkem 120 kilometrů. Injekční stříkačky ukládáme do speciálních kontejnerů.  Tyto nálezy jsou nejčastější mimo centrum města, v různých průjezdech a málo frekventovaných místech.

Mohl byste vypíchnout nějaký zajímavý případ?
Není to tak dávno. V roce 2016 jsme udělali revitalizaci kamerového systému a díky tomu se nám tehdy podařilo chytit člověka, který chtěl krást v drogerii. Náš zásah byl tak rychlý, že nás paní prodavačka ani nestihla zavolat. Strážník na služebně přes kameru sledoval od Uffa kráčející podezřelou skupinku, která šla přes pěší zónu směrem na náměstí. Jeden se od ní odpojil, vešel do drogerie a vzápětí vyběhl v ruce s holicím strojkem. To už kolegové na ulici měli instrukce a nic netušícího pachatele zadrželi u pošty. 

Jak se vaši svěřenci vyrovnávají s případnými nadávkami a útoky, které musejí jistě ve službě poslouchat? Není to pro ně frustrující?
Určitě to frustrující je. Já se ale každého na začátku, než nastoupí k městské policii, ptám, zda mu to bude či nebude vadit. Strážník je totiž v podstatě takový hromosvod. Když mají lidé špatnou náladu, odnese to strážník. On ale musí v rámci možností zůstat asertivní a zvolit takový způsob jednání, aby k tomu nedocházelo. Měl by bát vůči tomu odolnější, i když je to někdy těžké. 

Měříte rychlost automobilů? Nemělo by to být spíše v kompetenci dopravní policie?
Městská policie primárně zajišťuje pořádek ve městě. Mimo jiné máme v zákoně zakotveno, že přispíváme k dohledu nad bezpečností silničního provozu. S tím souvisí i měření rychlosti automobilů. Máme s dvaceti obcemi veřejnoprávní smlouvu a spousta těch obcí nás přímo k měření rychlosti vyzvala. Probíhá to v součinnosti s Policií České republiky, jak to ukládá zákon. My máme úseky měření rychlosti, které nám schvaluje státní policie. Nemůžeme tedy měřit rychlost, kde se nám zachce. 

Součástí vaší práce je kontrolovat parkování ve městě. Parkovacích míst je asi málo, že?
Ano, obecně je málo parkovacích míst, protože přibylo automobilů. Není žádnou výjimkou, že v jedné rodině bývají dvě i více aut. Město hledá nějaká řešení například úpravou dopravního značení. Městská policie se snaží být v tomto ohledu více tolerantní, protože jsme si vědomi toho, že situace s parkováním není v Trutnově ideální. Reagujeme spíše na závažnější věci, například když někdo stojí v křižovatce, nebo blokuje prostor pro průjezd hasičů či sanitek. Děláme všechno pro to, aby byly ulice průjezdné.

Občas vidím strážníky, jak na auta nasazují nepopulární botičky. Je to vždy nutné?
V našem městě se neplatí manipulační poplatek, ale pokuta za přestupek. To však ještě neznamená, že když někomu nasadíme na auto botičku, že musí nutně platit pokutu. Je to individuální, záleží na vysvětlení řidiče, proč se to stalo. Mnozí řidiči nejsou zdejší, neznají prostředí a spíše omylem zaparkují tam, kde nemají. Strážníci mají navíc přístup do systému, kde se tři roky zpátky evidují přestupky. Zadají si registrační značku vozidla a hned vědí, kdo se podobných přestupků dopouští pravidelně a nectí zákon, a kdo tam nefiguruje vůbec. Regulace v tomto směru je nutná, protože jsou řidiči, kteří zajedou kamkoliv, třeba i do podloubí. A navíc mnozí reagují neadekvátně.

Součástí prevence kriminality je i kamerový systém. Plánujete jeho rozšíření?
Kamerový systém se nám perfektně osvědčuje a já ho preferuji. Je to bezpochyby nejlepší situační prevence. Jsou sice odpůrci, kteří ho označují za „velkého bratra“, ale musím říci, že tam, kde jsou kamery, lidé se cítí bezpečněji. Nikoho nešmírujeme, ale obsluha reaguje jen na závadové nebo podezřelé jednání. Není to sledovací, ale monitorovací zařízení, které se nijak nezákonně nezneužívá. V současné době je v ulicích Trutnova celkem třicet kamer, další jsou umístěny na budovách různých institucí.

Panuje mezi městskou a státní policií rivalita? Jaká je vaše spolupráce?
Nepanuje. V Trutnově máme výsostně dobré vztahy, někde tomu tak nebývá. Tady jsou tyto dvě složky v tak těsné součinnosti a koordinaci, že je to téměř bratrský vztah. Spolupráci máme skutečně příkladnou, což mě velmi těší.

Já ale musím připomenout, jak vám vadilo, když se ve svodce státní policie objevila zpráva o nějakém případu a vás, i když jste třeba u něj byli první, nezmínila.
(smích) No, stávalo se to, ale už je to v pořádku a zmiňují nás. Nebylo ta ale zase tak vážné, abychom na kolegy s Policie České republiky v Trutnově zanevřeli. Bylo to spíše opomenutí.

Jaké jsou vaše současné hlavní priority?
Samozřejmě zabezpečování veřejného pořádku obecně, bezpečnost ve městě, řešení dopravních problémů a prevence.

Je něco, co vás v pozici ředitele městské policie překvapilo?
Mě asi nepřekvapilo nic. Do funkce ředitele jsem šel od píky jako strážník z ulice, přes úředníka správního odboru a zástupce až po ředitele. Takže mám hodně zkušeností, než aby mě něco zásadně překvapilo.

Musím se zeptat, chtěl jste někdy práci u městské policie pověsit na hřebík?

Myslím si, že ne. Nikdy mě to nenapadlo.

Takže ji máte rád.
Mám. Je to pochopitelně také o tom, jaké lidi máte kolem sebe. Problémy, které přišly, jsem nikdy neřešil úplně sám. Jsou tady kolem mě profesionální a kompetentní lidé, takže vždycky jsme si se vším poradili.

To vás mají asi kolegové rádi, ne?
Tak to nevím, ale asi docela jo. Myslím si, že jsem spíše demokratický šéf. Rád si vyslechnu i názory jiných.

Jak by měl z pohledu šéfa městské policie vypadat správný strážník?
Měl by být především znalý zákona. Dále by měl být empatický, tak trochu psycholog. Kromě toho by měl být psychicky odolný a fyzicky zdatný. K tomu slouží dvakrát měsíčně fyzická příprava, kde se mimo jiné nacvičují konkrétní modelové situace.

Strážník by asi neměl mít sklony k prchlivosti a impulzívnosti.
Určitě by měl být vyrovnaný člověk, který se umí ovládat a nereaguje zbytečně nepřiměřeně. Věřím, že tomu tak u nás je.

Co děláte ve volném čase? Máte nějaké koníčky?
Začal jsem sportovat, protože jsem přibral. Chodím běhat a posiluji. Mým největším koníčkem je rodina a letecké modelářství. Jsem členem zdejšího modelářského klubu.

RADEK SVOBODA

narozen 3. července 1972 v Hradci Králové
vystudoval Vysokou školu sv. Alžběty v Bratislavě a Příbrami
u městské policie pracuje patnáct let
ředitelem je čtyři roky
je ženatý, má čtyři děti
jeho koníčkem je letecké modelářství
žije v Trutnově na Kryblici

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš ŠálekDiskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama