reklama 

Allianz podává ruku sportovcům

26.4.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 259
 •• Komerční sdělení

Kdy je sport považován za běžně rekreační sport a kdy už naopak za rizikový či dokonce extrémní? Na to neexistuje jednoznačná odpověď, jelikož každá pojišťovna si stanovuje vlastní smluvní podmínky, a tedy i výluky z pojištění mohou být odlišné. V jaké situaci může pojišťovna pomoci sportovcům? Na to jsme se zeptali Ivety Krčmářové, zástupkyně Allianz pojišťovny.

Allianz podává ruku sportovcům

Ochranu pojišťovny můžeme rozdělit do několika variant. První a nejznámější je úrazové pojištění osob. Druhou je pojištění odpovědnosti z běžného života včetně rekreačního sportu. Třetí je pomoc asistenční služby nejen cyklistům a v neposlední řadě je velmi důležitá právní ochrana D.A.S. našich klientů.

Co si Allianz představuje pod pojmem sport?
Samozřejmě sport v obecném slova smyslu. Tedy různé formy tělesné aktivity, které mají za cíl ukázat a vylepšit fyzickou a duševní kondici nebo dosáhnout výsledků v soutěžích na všech úrovních. A také samozřejmě všechny volnočasové aktivity, zážitkové akce, případně obdobné aktivity vykovávané příležitostně v rámci zaměstnání.

Jak Allianz rozlišuje rizikovost sportů?
Allianz nezkoumá rizikové skupiny, ale řadí jednotlivé sporty do čtyř kategorií. První a nejobsáhlejší je úroveň provozování sportu příležitostně. Zde jsou zařazeny všechny volnočasové aktivity, zážitkové akce vykonávané v osobním i profesním životě. Druhou skupinou jsou sporty provozované pravidelně na amatérské úrovni a třetí variantou jsou sporty provozované pravidelně na úrovni vyšší než krajské. Poslední kategorií jsou sporty na jakékoli úrovni, jež jsou zdrojem příjmu.

Může Allianz ochránit sportovce, který neúmyslně způsobí někomu škodu?
Ano, a to v případě, že sportem rozumíme činnost nevýdělečnou a neprovozovanou při sportovní soutěži. Tedy jakýkoliv sport, který je provozován volnočasově. Třináct procent rekreačních sportovců podle průzkumu asociace pojišťoven způsobilo škodu někomu jinému. V poslední době se stále více setkáváme s případy, kdy poškození lyžaři ze zahraničí nárokují na našem lyžaři škodu, která vystoupá mnohdy až k milionům korun. A tady právě nastupuje ochrana pojišťovny.

O asistenci pro cyklisty jsme již spolu hovořili…
Ano, v minulém roce jsem představila službu Allianz pojišťovny, která myslí na své cyklisty například při defektu kola, nebo při zranění, kdy mohou využít naši technickou pohotovostní službu.

Na začátku jsme mluvili i o pojištění právní ochrany, kterou zajišťuje společnost D.A.S. Jakým způsobem pomáhá sportovcům?
Pojištění právní ochrany nenabízíme pouze sportovcům, ale je vhodné pro všechny naše klienty. Standardně se pojišťujeme na to, když způsobíme škodu někomu jinému a na sebe nemyslíme. Se společností D.A.S. uhradíme náklady spojené s občanským i trestním soudním řízením. Pro představu tato právní ochrana zahrnuje kromě jiného: zaplacení soudního poplatku, nákladů protistrany, náklady na vlastního právního zástupce, náklady na soudní výkon nebo exekuci, spory při reklamaci zboží, spory s pojišťovnami a spoustu dalších.

Máte osobní zkušenost s touto službou?
Já osobně zatím ne, ale můj ředitel reklamoval pánské kalhoty, které po prvním vyprání ztratily barvu. Odnesl je na reklamaci a vrátily se mu s vyjádřením, že uvnitř je přece cedulka „WASH OUT EFFECT a NESTÁLOBAREVNÉ“. Celou záležitost předal společnosti D.A.S. A časovou posloupnost přikládám: 4. 1. nahlášeno telefonicky na D.A.S., 5. 1. dostal emailem k podpisu plnou moc k zastupování, 9. 1. poslal plnou moc zpět na D.A.S., 10. 1. emailem dostal kopii dopisu, který byl odeslán firmě a 29. 1. mu přišla změna rozhodnutí firmy o vrácení peněz. Myslím si, že tuto službu si opravdu zaslouží každý, a to nejen sportovec.

Iveta Krčmářová
Školní 173, Trutnov
Otevírací doba viz. www.allianz.cz/iveta.krcmarova

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama