reklama 

VIDEO: Kulturní cenu města Trutnova získala pedagožka Zdislava Holomíčková

17.4.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 786

„Výtvarno bylo vždycky moje láska, ale nikdy jsem nemyslela, že by to mohla být moje profese, to jsem si chtěla nechat jako svou růžovou zahrádku. Můj sen byl jiný, chtěla jsem být vědkyně, ale osud mě zavál na pedagogickou fakultu. Musím říci, že to bylo moje požehnání,“ prozradila v krátkém filmovém medailonku Zdislava Holomíčková, výtvarná pedagožka v Základní umělecké škole Trutnov.

VIDEO: Kulturní cenu města Trutnova získala pedagožka Zdislava Holomíčková

Právě tato významná osobnost ve výtvarné oblasti včera v obřadní síni Staré radnice převzala z rukou starosty Ivana Adamce Kulturní cenu města Trutnova za rok 2017. Toto ocenění získala za svou celoživotní pedagogickou činnost v Základní umělecké škole Trutnov v oblasti výtvarného umění, za pozitivní vliv na generace žáků a za úspěšný projekt Krajina domova a její příběhy, který nedávno vyvrcholil výstavou v městské galerii.

„Upřímně a ze srdce musím říci, že jsem nic takového nečekala,“ řekla po udělení ceny její šťastná držitelka, která celý svůj profesní život svázala s trutnovskou „zuškou“. Tento druh uměleckého školství považuje za světový unikát ve školském systému. „Je to úžasná líheň tvořivosti. Tvořivý člověk je přínosem v každém společenství,“ uvedla.

Vše, co souvisí s její tvořivou prací jí dává hluboký smysl, proto ji bere naprosto vážně a s plným nasazením. „Nejenom pro děti, ale i pro mě je to nekonečný příběh objevitelství. Podobá se to mapování nenavštívených míst,“ prozradila oceněná pedagožka, která připomenula zásadní projekty, jež s dětmi realizovala. Projekt Cesty za sluncem byl odpovědí na otázku, zda lze dnešní děti přivést k dobrovolnému učení mimo školu.

Další se jmenoval Dětské patro života a byl sondou do dětského vnímání prostoru města. Vštěpovat dětem lásku a úctu ke knize si kladly za cíl projekty Otevři knížku jako vrátka a Listy mám, strom nejsem spojené s výstavou v Muzeu Podkrkonoší. Hlavním cílem loňského projektu Krajina domova a její příběhy bylo dát dětem a jejich rodinám možnost prozkoumat okolí města Trutnova, z něhož vzešlo sedm dětmi ilustrovaných leporel.

„Paní Holomíčková je významnou pedagogickou osobností našeho města, s dětmi totiž pracuje už úctyhodných 47 let. Práce s dětmi, jejich motivace, vedení, prožívání šťastných chvil i úspěchů je životním posláním. Nerozděluje žáky na šikovné a nešikovné, každému se daří v něčem jiném. Jejím cílem je, aby tvořili a hledali právě tu svou oblast, ve které vynikají. Žákovi je tedy průvodcem a rádcem,“ charakterizoval oceněnou učitelku starosta Adamec.

Kulturní ceny města Trutnova se udělují od roku 1992. Letos to tedy bylo po pětadvacáté. Oceňovány jsou nápady, odvaha a odhodlání, díky kterým je město Trutnov kulturní centrem celého podkrkonošského regionu. „Držitelé v oblasti kultury ovlivňují veřejné mínění ve městě či se významně zasloužili o propagaci města v celostátním nebo dokonce mezinárodním měřítku,“ dodal starosta.

DRŽITELÉ KULTURNÍ CENY MĚSTA TRUTNOVA

1991 -  ANTONÍN JUST
1992 -  CHOREA CORCONTICA
1993 -  MUSICA ANTIQUA
1994 -  DANA HOLÁ
1995 -  JAN HAAS
1996 -  KRAKONOŠKA
1997 -  JIŘÍ HAVEL, MILAN KOUT
1998 -  MILAN LIPOVSKÝ
1999 -  KLUB VOJENSKÉ HISTORIE
2000 -  MILOŠ TRÝZNA, STAR WEST
2001 -  MILOSLAV LHOTSKÝ
2002 -  KAREL HYBNER
2003 -  cena neudělena
2004 -  JIŘÍ JAHODA
2005 -  JAROSLAV HOFMAN
2006 -  VÁCLAV JIRÁSEK
2007 -  JOSEF VIK, JAROSLAV DVORSKÝ
2008 -  TOMÁŠ KATSCHNER
2009 -  VÁCLAV HAVEL
2010 -  cena neudělena
2011 -  VLADIMÍR WOLF, TEREZA KOMÁRKOVÁ
2012 -  OTTO ŠTEMBERKA
2013 -  ZDENĚK TRNKA
2014 -  BOHDAN HOLOMÍČEK
2015 -  CTIBOR KOŠŤÁL, STACHELBERG
2016 -  STANISLAV ŠIDLÁK
2017 -  ZDISLAVA HOLOMÍČKOVÁ

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama