reklama 

Nejaktivnější dobrovolníci města získali dílo umělecké sklárny

17.5.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 1534

Rotary klub Trutnov, který se mimo jiné zaměřuje na pomoc postiženým či jinak hendikepovaným občanům, včera v koncertním sále zdejší základní umělecké školy uspořádal čtvrtý společenský večer. Při této příležitosti ocenil nejaktivnější dobrovolníky, kteří ve svém volném čase pomáhají v trutnovských sociálních a zdravotnických zařízeních.

Nejaktivnější dobrovolníci města získali dílo umělecké sklárny

Letošní ocenění za svou obětavou a nezištnou pomoc potřebným získali studenti Hana Lánová a Štěpán Brožek. Dále pak Dagmar Lánová, Jitka Jetmarová a Daniela Šelepinová, které věnují svůj volný čas dobrovolnictví po zaměstnání a při péči o své rodiny. Rotary klub oceněným předal unikátní výrobek umělecké sklárny Artcrystal Poděbrady, který jim bude vždy připomínat slavnostní okamžiky jejich ocenění.


Na slavnostním předání cen vystoupila mladá Kanaďanka Grace Tucker.

„Podpora města v péči o postižené a hendikepované děti i dospělé občany se projevuje ve zlepšování podmínek pro jejich život v sociálních zařízeních ve správě města Trutnova,“ řekl ve svém proslovu starosta Ivan Adamec. Při společenském večeru vystoupili tři studenti hudební sekce ZUŠ v Trutnově. Trutnovský Rotary klub při tomto setkání prezentoval i svou další významnou aktivitu, kterou je zajišťování celoročních výměnných pobytů studentů středních škol do různých států světa.


Na saxofon zahrála jedna ze tří žaček ZUŠ Trutnov Vendula Mráčková.

Svůj loňský roční pobyt na Aljašce přítomným popisovala studentka gymnázia Karolína Ferklová. Několika větami v češtině ji doplnily kanadská a australská studentka, které jsou právě letos na výměnném pobytu v hostitelských rodinách pod patronací trutnovského Rotary klubu.

(hyš, tz)
redakce@trutnovinky.cz
Foto: archiv Rotary klubu

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama