reklama 

Nikdo ze zaměstnanců Juty nemá nejmenší důvod se za svého ředitele stydět

11.1.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 3418
 • komentářů 2
 •• Komerční sdělení

Dovolte nám reagovat na článek starosty Trutnova pana Ivana Adamce, který se nás velmi dotkl. Především se důrazně ohrazujeme proti tomu, že již v nadpisu článku je pan Hlavatý označen za osobu, za kterou bychom se měli v Senátu stydět.

Nikdo ze zaměstnanců Juty nemá nejmenší důvod se za svého ředitele stydět

Nikdo z 2 300 zaměstnanců JUTY nemá nejmenší důvod k tomu, aby se za svého ředitele styděl. Je zarážející, že na pana Hlavatého útočí starosta Trutnova. Místo, aby ho jako podnikatele podpořil, když 73 firmám tohoto města dává pan Hlavatý dlouhodobě práci, tak na pana Hlavatého útočí.  

Chceme reagovat na jednotlivá tvrzení pana Adamce a vyjádřit tak svůj názor na osobu pana Hlavatého. 

Samozřejmě bylo panu Hlavatému úplně jasné, že existuje neslučitelnost postu senátora a poslance, ale okamžik zániku dříve získaného postu vzbuzuje i dnes polemiku renomovaných ústavních právníků. Okamžik zániku původního mandátu není v zákoně zcela jasně specifikován. Nelze tedy klást panu Hlavatému za vinu, že nezná elementární zásady ústavy. Celý problém vznikl kolem nejasné interpretace zákona, pokud jde o okamžik zániku jeho původního čili senátorského mandátu.

V každém případě je pan Hlavatý bezúhonný občan a není pochyb o tom, že je zkušený a ve svém oboru podnikání úspěšný. Jako největší zaměstnavatel v regionu nepochybně zná jeho specifika a aktuální problémy a samozřejmě se podílí na jejich řešení. V tomto smyslu tedy pan Hlavatý splňuje kritéria budoucího senátora tak, jak je vymezuje autor článku pan Adamec.

Výsledky jeho celoživotní práce jsou obrovské a nelze je zpochybnit. V době, kdy začínal svoji profesní kariéru v Jutě, to byl podnik dosahující ročních tržeb 0,7 miliardy Kč.  Dnes máme tržby 7,5 miliardy Kč a zaměstnáváme 2 300 lidí. Jen díky jeho cílevědomé práci Juta také přežila období všeobecného útlumu textilního průmyslu a dnes jsme nejvýznamnější zaměstnavatel. Firma JUTA i pan Hlavatý osobně odvádí daně v České republice, což představuje přes 1,5 miliardy korun, na sociální a zdravotní pojištění odvedla firma státu za posledních 15 let své existence více než 2,3 miliardy korun. Bylo jeho rozhodnutím, že JUTA podporuje především živnostníky, malé a střední firmy trutnovského okresu. Těmto svým dodavatelům JUTA zaplatila za zboží a služby jen za loňský rok 750 mil. Kč.

To, že se o problémy regionu nejen zajímá, ale také tyto problémy řeší, svědčí mimo jiné to, že se výraznou autoritou své osobnosti zasloužil o zachování gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a ze svých vlastních peněz daroval 10 miliónový sponzorský dar místní nemocnici. Vzhledem k tomu, že Jutě ani jemu osobně v nemocnici nepatří žádný majetek, jedná se o zcela ojedinělý skutek.

V žádném případě se nechceme dotknout vítěze prvního kola senátních voleb pana Ing. Jana Sobotky, ale přesto trváme na tom, že pan Hlavatý je výrazná osobnost. Jeho dosavadní životní i profesní cesta je velmi úspěšná a určitě patří mezi osobnosti, které mají v Senátu své místo.

Ing. Marie Čermáková
Za vedení společnosti JUTA a.s.

Diskuse

12.1.2018 Petr Jandera
Předvolební boj je krutý a plný ran pod pás. tentokrát pan starosta klesl v očích mnoha občanů a pokud si někdo dělal iluze o jeho serióznosti, tak teď ji ztratil dokonale.
12.1.2018 Martin Procházka
Myslim, ze nejde o funkci reditele...

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama