reklama 

Staré Trutnovsko vyzývá k záchraně architektonicky cenných budov ve městě

24.1.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 2163

Trutnov – Staré Trutnovsko, tedy volné sdružení, které na svých internetových stránkách shromažďuje staré pohlednice, jejichž jednotícím prvkem jsou starý Trutnov a staré Trutnovsko, přišlo s výzvou na zachování architektonicky cenných budov ve městě pro další generace.

Staré Trutnovsko vyzývá k záchraně architektonicky cenných budov ve městě

„Na základě výzvy občanům se podařilo sestavit první seznam architektonicky cenných budov, které by měly být zachovány pro budoucí generace,“ potvrdil Jan Víšek ze Starého Trutnovska. Jde například konkrétně o vily Etrich a Kluge, dále vily z přelomu 19. a 20. století či třeba celou oblast okolo městského parku.

Podle něj nejde o snahu jejich prohlášení za památku, protože nynější památkový zákon majitelům klade nemalé a často zbytečné překážky. „Jde nám o to, aby musel při rekonstrukcích být přítomen autorizovaný architekt, který bude garantovat kvalitní provedení rekonstrukce a zachování hlavních architektonických prvků daných domů,“ řekl Víšek.

V této souvislosti připomenul, že výzva byla zaslána na Komisi pro výstavbu a rozvoj města. „Tam by se o našem záměru mělo diskutovat.“  Zatímco územní plány měst, jako jsou například Jaroměř, Semily a další vymezují architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, územní plán Trutnova je nevymezuje.

Jak prozradil architekt Jan Veisser, v Trutnově dnes chybí jakýkoliv závazný seznam architektonicky - historicky cenných objektů, které zároveň nejsou památkami s tím, že jednou z možností je vymezení v rámci územního plánu v textové i výkresové části, jako je to v dalších městech republiky.

„Myslím si, že takovéto vymezení je více než vhodné, pro majitele to znamená minimální dopad. Již nyní stavební úpravy potřebují minimálně ohlášení, většinou stavební povolení, k jehož vydání potřebují projekt zpracovaný autorizovanou osobou, jakou jsou architekt, stavební inženýr nebo technik,“ vysvětlil.

Architekt Vladimír Smilnický, zpracovatel územního plánu města Trutnova, nám sdělil, že v původním územním plánu byly architektonicky nebo urbanisticky významné stavby vymezeny. Pak ale došlo ke změně, jak je zakotveno v územním plánu nyní. „Byla tady snaha, aby omezení a regulace v tomto směru nebyla, což si také myslím,“ poznamenal Smilnický.

 

Kromě toho upozornil, že v územně analytických podkladech by měl být obsažen názor kompetentních osob, zda je stavba architektonicky či historicky cenná, zda bude zbourána či zachována. „Z toho může čerpat zpracovatel územního plánu, který tyto názory prověří a vyhodnotí. V Komisi pro výstavbu a rozvoj města bychom se o tom měli určitě pobavit a udělat si na to názor. Bylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřila odborná veřejnost,“ dodal.

Impulsem k inciativě Starého Trutnovska byla mimo jiné v srpnu minulého roku demolice téměř sto let staré historické vily ve Vítězné ulici. Ještě před několika lety v objektu působila jazyková škola Labyrint. Když tam skončila, objekt byl na prodej, ale tehdy o něj prý nikdo neprojevil vážný zájem. Budova začala chátrat a nakonec byla zbourána.

Muzejník Ondřej Vašata tehdy připomenul, že právě tato budova nesmazatelně patřila k dějinám města. Budov tohoto typu je ale v Trutnově několik desítek. „Tento objekt, který byl postaven v roce 1908, sloužil vždy k potřebám vzdělávání. Proto k němu mají obyvatelé citový vztah,“ řekl Vašata s tím, že historikům je líto každé staré budovy, která se bourá.

K demolici se tenkrát vyjádřil i Víšek, který se domníval, že se zcela nesmyslně demoluje významná architektonická stavba. „Dům sice nebyl, i když pro mě z nepochopitelných důvodů, památkově chráněný, ale když dostanu jako úředník daného odboru žádost o demolici, tak bych se nad tím přeci mohl zamyslet, zda by to za zápis mezi památky nestálo,“ prohlásil.  

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: archiv Staré Trutnovsko, Hynek Šnajdar

 

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama