reklama 

Jít za brány fabriky. Wikov podporuje sport, kulturu i vzdělání

8.11.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 668
 •• Komerční sdělení

Závěr roku svádí k bilancování. Firmu velikosti a významu Wikovu reprezentují v očích veřejnosti nejen hospodářské výsledky a úspěchy na veletrzích, ale i pozornost, jakou věnuje svému okolí. V tomto ohledu nelze strojařům než zatleskat. Letos předali na podporu nejrůznějších akcí v kraji 1 milion korun. „V roce 2019 počítáme se stejnou sumou,“ říká Martin Sychrovský, ředitel marketingu Wikovu.

Jít za brány fabriky. Wikov podporuje sport, kulturu i vzdělání

Máte radu, jak zvládnout shon konce kalendářního roku bez ztráty kytičky?
Hlavně to nehrotit.

To se snadno řekne. Co Vám pomáhá?
Obklopit se lidmi, kteří mají stejný cíl. To, když se v týmu podaří, jde všechno tak snadno, že se nestačíte divit. A taky zařídit vánoční dárky pokud možno v září. (smích)

Ve Wikovu se týmům zjevně daří.
Ano. Snažíme se cíleně pracovat s firemní kulturou. Je to běh na dlouhou trať, takový ultramaraton. Ale dílčí úspěchy, díky kterým můžeme jít dál, se dostavují. Velmi pečlivě budujeme i vztahy dodavatel-zákazník. Vždy nabízíme fér jednání, zakázka pro nás není jednorázový „kšeft“. Pokud mohu soudit, vztahům a partnerství se u nás skutečně daří dobře.

Značnou pozornost věnujete i vztahům s obyvateli Trutnovska. Proč?
Chceme být firmou, která si bude neustále uvědomovat, že vzešla z tohoto regionu. Chceme být otevření k veřejnosti. Chceme být dobrým sousedem. To jsou všechno důvody, které nás vedou za brány fabriky. Vnímáme svůj díl společenské odpovědnosti. Je tedy logické, že se do veřejného dění zapojujeme. Především cílenou podporou prospěšných projektů.

Mluvíte o sponzoringu?
Ano. Nemám ale na mysli komerční formu, jde nám o profesní a sociální partnerství. Zjednodušeně - od sponzoringu neočekáváme, že nám zvýší tržby.

Které projekty a aktivity tedy Wikov podporuje?
Vybrali jsme oblast sportu, protože chceme, aby se kromě našich zaměstnanců hýbala i společnost kolem nás. Zaměřujeme se také na kulturu. V dnešní „virtuální“ době je potřeba někdy zcela vypnout a pozitivně se naladit. A věnujeme se i vzdělávání, ať už našich současných nebo budoucích pracovníků. Mám na mysli například podporu studentů na středních a vysokých školách. V neposlední řadě zmíním charitu, do které směřujeme nemalé prostředky.

Kdo může o podporu požádat?
V podstatě každý, kdo nějakým způsobem pozitivně ovlivňuje své okolí, společnost. Ročně k nám dorazí kolem 40 žádostí, průměrně schválíme asi 30. Dvakrát v roce navíc otevíráme takzvaný Mikrosponzoring, ve kterém z přibližně 20 požadavků vyhovíme polovině.

O co prosím jde?
Klasické sponzorování je obvykle záležitostí mimo firemní. Naproti tomu Mikrosponzoring jsme připravili speciálně pro naše zaměstnance. Při splnění několika pravidel může žadatel získat až 6 tisíc korun na akci, která se koná v místě jeho bydliště. Je to nakonec on sám, kdo peníze pro svou obec zajistí, zvyšuje to jeho kredit. Wikov stojí v těchto případech v pozadí. Nejčastěji prostřednictvím Mikrosponzoringu podporujeme dětské akce jako karneval nebo dětský den, či sportovní oddíly a kulturní uskupení.

Podle jakých kritérií se o podpoře rozhoduje?
Jde nám především o to, aby se předmětná aktivita konala v místě bydliště našeho pracovníka. Další body pak projekt sbírá za zaměření – přednost dostávají aktivity pro děti. Podmínkou je také zajistit prostor pro umístění reklamy v místě konání. O tom, kdo nakonec uspěje, rozhoduje v případě Mikrosponzoringu podle předem daného klíče marketingové oddělení Wikovu, výherci se nakonec losují.

Jak je to v případě „klasického“ sponzorování?
Sponzoring a uzavírání partnerství řeší primárně generální ředitel. Ten také podepisuje všechny potřebné dokumenty.

Sledujete vlastní život podpořených projektů?
Samozřejmě. Dobrým měřítkem nám jsou sociální sítě, kde vidíme, jak se o kterém počinu mluví či nemluví. A protože nežijeme ve vakuu, dozvídáme se o úspěchu projektů různými jinými cestami. Často jsme také mezi čestnými hosty, předáváme ceny a podobně.

Jsou finance jediným způsobem, jak Wikov pomáhá?
Nejsou, existuje samozřejmě také možnost materiální podpory. Někdo chce věcné ceny na závody nebo do tomboly, někdo si potřebuje půjčit firemní auto na víkend, kdy běží za Wikov závody na druhém konci republiky. To všechno je možné.

Přesto, že jste o tom mluvil na začátku, musím se zeptat znovu: Výrobky se značkou Wikov si většina lidí nekoupí. Proč to tedy děláte?
Nejsou to samozřejmě tržby, co nás motivuje. Ale na druhou stranu otevřeně říkáme, že čistá filantropie to také není. Prostřednictvím sponzoringu vynakládáme peníze na smysluplné projekty, které pomáhají potřebným. Tím přímo i nepřímo zvyšujeme pozitivní povědomí o značce. A to nám stačí.

Skutečně?
Nedivte se. Když se o Wikovu mluví v dobrém, jsme kromě jiného důvěryhodným a atraktivním zaměstnavatelem. Lidé u nás chtějí pracovat. Spousta odborníků napříč profesemi se chce třeba jen přijet do Wikovu podívat, protože slyšeli, že je to u nás skvělé. To potěší. Sponzoring a partnerství zkrátka mají smysl. A přinášejí mnohem víc než peníze. Pomáhají budovat důvěru a dobré jméno.


Zbečník 356, 549 31 Hronov
Tel.: +420 491 488 111
Fax: +420 491 488 412
www.wikov.com

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama