reklama 

Unikátní kniha fotografií města prošla v Uffu slavnostním křtem

28.10.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 1226

V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, které bylo v Trutnově připomenuto výsadbou lípy svobody na Malém náměstí, se uskutečnila v Uffu další slavnostní událost. Byla zde totiž pokřtěna nová kniha Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích 1861 – 1945, kterou připravilo Muzeum Podkrkonoší ve spolupráci s městem.

Unikátní kniha fotografií města prošla v Uffu slavnostním křtem

Podle ředitele muzea Vlastimila Málka je cílem této knihy seznámit prostřednictvím fotografií nejen obyvatele města, ale také všechny zájemce o historii s obrazem Trutnova tak, jak ho již nikdo nepamatuje. „Nejstarší fotografie v knize pocházejí z roku 1861, na kterých je Trutnov po zničujícím požáru, o němž se tehdy hovořilo v celé Evropě. Noviny psaly o tom, že Trutnov lehl popelem. Dělaly se obrovské sbírky a město se postupně obnovovalo,“ uvedl ředitel muzea.

Naopak nejmladší fotografie publikace je z roku 1945 a zachycuje v květnu ustupující německou armádu v dnešní Polské ulici. Jádro fotografií však leží v prvorepublikovém období, tedy v letech 1918 až 1938. Kniha má 236 stran a přináší bezmála 200 historických fotografií. Územně je vymezena současným rozsahem města Trutnova včetně jeho částí, které kdysi bývaly samostatnými obcemi či městysy.

„Fotografie jsou řazeny od centra města přes jednotlivá předměstí k okrajovým částem,“ vysvětlil Málek a vyjmenoval všechny oblasti na snímcích. V publikaci nejsou jen fotografie už kdysi publikované, ale i snímky nově objevené. „Historické fotografie některých lokalit, například Bezděkov či Studenec jsou knižně publikovány vůbec poprvé,“ upozornil muzejník.

V knize je rovněž na fotkách řada prvorepublikových objektů, například trutnovská pobočka České diskontní banky a úvěrového ústavu na dnešním Krakonošově náměstí z roku 1920, dále dům židovského spolku Menorah v současné Palackého ulici postavený v roce 1929 stavitelem Janem Blažkem, Masarykův dům sociální a zdravotní péče, který vyrostl v letech 1924 až 1926, skokanský můstek u Zahradního města otevřený 10. ledna 1926 a další významné objekty včetně komplexu českých škol na Jiráskově náměstí či budovy kina.

Zajímavých snímků je v knize mnoho. Mezi unikáty nepochybně patří fotografie automobilky Františka Petráška v ulici Libušinka, která byla nejstarší ve východních Čechách. Už před první světovou válkou se tady vyráběly automobily. „Další zajímavý snímek zachytil přelet vzducholodi Zeppelin nad Trutnovem v roce 1916, synagogu, která byla později vypálena nacisty, dále množství zaniklých hostinců a výrobních podniků i dnes už zaniklou obec Debrné,“ doplnil ředitel.

Starostu Ivana Adamce zaujalo, že kniha obsahuje snímky ještě před prusko-rakouskou válkou v roce 1866. „Ta část od roku 1861 do roku 1900 znamenala skutečnost, že tehdy byl Trutnov větší než Pardubice. Žilo zde přibližně 16 tisíc obyvatel a Pardubice byly tehdy výrazně menší,“ připomenul jednu ze zajímavostí Trutnova na dávných historických fotografiích starosta.

Publikované snímky pocházejí převážně ze sbírky Muzea Podkrkonoší, ale mnohé z nich byly poskytnuty jinými subjekty – Městským úřadem Trutnov, sdružením Staré Trutnovsko nebo soukromými sběrateli, mezi nimiž je třeba na prvním místě zmínit sběratele Pavla Janatu z Trutnova, a dalšími. Po slavnostním křtu knihy se v Uffu uskutečnil koncert sólistů, souborů a orchestru Základní umělecké školy Trutnov.   

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

 

 

 

 

 

 

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama