reklama 

V sobotu večer je člověk rád, že to končí, říká koordinátor voleb

4.10.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 377

Jiří Masařík je zaměstnaný jako šéf odborů kanceláře Městského úřadu v Trutnově a jednou z jeho činností vyplývající z popisu práce je koordinátor voleb. „Naštěstí na to nejsem sám,“ říká 47letý muž, jenž se na organizaci voleb v Trutnově podílí od voleb do krajského zastupitelstva v roce 2016.

V sobotu večer je člověk rád, že to končí, říká koordinátor voleb

Co vše má na starost koordinátor voleb v Trutnově?
To je pro každé volby trošku odlišné. Pro volby do zastupitelstev obcí probíhá přijímání kandidátních listin, jejich kontrola a následná registrace, kontrola správnosti údajů na hlasovacích lístcích, zajištění volebních místností a jejich vybavení, zajištění distribuce hlasovacích lístků, zajištění volebních obálek, sestavování volebních komisí, školení členů komisí... A je toho ještě víc.

Jak dlouho dopředu se na volby připravujete a jak velký tým lidí okolo sebe máte?
Volby připravujeme počínaje jejich vyhlášením prezidentem republiky, ale některé úkony již probíhají ještě před jejich vyhlášením. Intenzivně pracujeme na přípravě voleb tři, se mou ještě právník pan Křemenský a paní Jana Suchánková jako administrativní pracovnice, která má největší podíl na organizačně technickém zajištění voleb. Pro zajištění voleb jsou ještě potřeba zapisovatelé, informatici, pracovníci zajišťující vybavení volebních místností, administrativní pracovnice spolupracující s pracovníky ČSÚ, pracovnice evidence obyvatel a další zaměstnanci MěÚ Trutnov.

Je pro vás rozdíl, když se mají konat komunální volby, senátní či prezidentské?
Volby do zastupitelstev obcí jsou nejnáročnější, protože zde jsme registrační úřad nejen pro město Trutnov, ale i pro obce, pro které je MěÚ Trutnov pověřeným obecním úřadem, tedy pro dalších dvanáct obcí.

Jaké z volebních činností vám dají nejvíce zabrat a jsou pro vás nejsložitější?
Kontrola a registrace kandidátních listin a poté kontrola správnosti uvedených údajů na hlasovacích lístcích.

Kolik volebních lístků bude letos v Trutnově rozdáno?
V Trutnově bude rozneseno cca 25 000 hlasovacích lístků.

Kde všude se bude v našem městě volit? Je mezi volebními místnostmi nějaké zvláštní místo?
V Trutnově je 36 volebních místností, většinou se jedná o školy, případně sály v restauracích, dále společenská místnost v penzionu, kabina na fotbalovém hřišti, v autodílně...

Jak často si lidé žádají, aby mohli volit doma? Vyhovíte všem?
Je to v řádu stovek voličů, vyhovíme všem oprávněným voličům. Při komunálních volbách může každý volit pouze ve svém okrsku, takže ten počet je menší než při jiných volbách.

Naše země je takovou raritou, že se stále volí dva dny. Jaký je váš názor na zavedení jednodenních voleb či dokonce elektronických?
Na jednu stranu pro zkrácení voleb na jeden den bych byl pro, odměny pro členy komisí nejsou veliké, vzhledem k tomu, že tam sedí dva dny. Na druhou stranu mám obavu, aby se to nepodepsalo na volební účasti, která je i tak podle mne nízká. Volby v jeden den by byly náročnější i pro členy komisí. Co se týká elektronického hlasování, ta možnost se nabízí s ohledem na vydání nových občanských průkazu, které jsou vybaveny čipem. Ale podle mne i tady existují rizika.

Nemáte strach, když urny zůstávají ve volebních místnostech přes noc, aby se něco nestalo? Zrovna v komunálkách rozhoduje i malý počet hlasů a mohlo by snadno dojít k manipulaci výsledků…
Obavy jsou, ale místnosti jsou zapečetěny, taktéž jsou zapečetěny volební schránky. Manipulaci by členové komisí poznali, pak už by věc musela šetřit policie, jako podezření na trestný čin maření voleb. V noci provádí kontrolu městská i státní policie.

Jaký největší problém jste museli někdy řešit?
Asi tisk a distribuce hlasovacích lístků o Vánocích. Zde patří dík zapisovatelům, že vše se stihlo v zákonných lhůtách.

Zažil jste ve volební místnosti nějaké kuriozity?
To je spíše otázka pro členy volebních komisí, ale jsou komise, kde mají pro voliče přichystanou sladkou odměnu, že přišli volit.

Jak vám osobně ubíhají ty dva volební dny?
Objíždíme volební místnosti, zda je vše v pořádku, tak to ještě ubíhá, v sobotu večer je však člověk rád, že to končí.

Když dojde na přepočítávání hlasů, tak zrovna u komunálek je to trošku složitější. Jak to probíhá?
Je to nejnáročnější sčítání ze všech voleb, protože možností, jak hlasovat je mnoho a hlasovací lístek je velký a oboustranný, a to vyžaduje pozornost, aby nedošlo k omylu.

V kolik hodin budou lidé znát výsledky?
To záleží, jak rychle budou komise sčítat, vzhledem ke složitosti sčítání si myslím, že to bude v sobotu někdy ve večerních hodinách. Ale po zkušenostech z voleb do sněmovny ve Středočeském kraji je větší tlak na kvalitu sčítání oproti rychlosti.

Jaké volby v životě pro vás zatím byly nejzajímavější?
Souběh senátních a prezidentských voleb letos v lednu, to ještě nikde v republice nebylo a také z toho vyplynuly některé věci, na které zákonodárce nepomyslel.

Půjdete k volbám a máte jasno, koho budete volit? Případně, prozradíte koho a proč?
K volbám určitě půjdu, nejsem však volič v Trutnově. Rozhoduji se podle toho, zda jsem spokojen, jak se město, kde žiji, rozvíjí.

Michal Bogáň
michal@trutnovinky.cz
foto: Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama