reklama 

Štěstí přeje připraveným, je třeba si všímat detailů, říká badatel Zahradník

12.2.2018  •  Aktuality  • 
čtenost 621

Trutnov - Občas si udělá badatelský výlet. Loni v září se vypravil do Národního archivu v Praze. Měl tam totiž vytipovaný spis, který se týkal hraničního sporu mezi panstvím Žacléř a Trutnov v šedesátých letech 16. století. Archivář Pavel Zahradník, pracovník Státního okresního archivu v Trutnově, ještě netušil, že při tom ve fondu Stará manipulace učiní zásadní objev.

Štěstí přeje připraveným, je třeba si všímat detailů, říká badatel Zahradník

„Našel jsem list, v němž v roce 1568 trutnovští radní s purkmistrem potvrzují povinnosti a práva libečského rychtáře Hanse Peiskera podle urbáře trutnovského panství z roku 1544,“ vrací se do nedávné minulosti Zahradník. Jeho všímavost a smysl pro detail ho však záhy přivedly k onomu objevu. Na druhé straně listu byla přitištěná malá vosková trutnovská pečeť okrouhlého tvaru o průměru tři centimetry, kterou zatím nikdo nikde nepublikoval.

Na kopii dokumentu pečetní obraz tvoří pozdně gotický štít s doleva hledící korunovanou saní. Saň jednoznačně odkazuje k městskému znaku, jehož centrální figurou je právě drak. „Zajímavé je, že v této pečeti je saň korunována korunkou se třemi vrcholy. Korunka zřejmě odkazuje na skutečnost, že Trutnov byl královským věnným městem. Legendu pečeti tvoří pouze tři velká písmena S M T - Sigilum minus Trutnoviensis, tedy Pečeť menší trutnovská,“ vysvětluje Zahradník.

Podle něj tato pečeť připojená k listině se lidem ve starých dobách, kdy málokdo uměl psát a číst, stala znamením. Jím se přesvědčovali, že dokument je pravý a že osoba či korporace, jež pečeť přitiskla či přivěsila, potvrzuje a souhlasí s tím, co je v textu zaznamenáno. „Nahrazovala tedy náš dnešní podpis či dnešní razítko,“ upozornil šťastný nálezce.

Z podoby nalezené menší pečeti lze usuzovat, že vznikla kolem roku 1500. „Byla vyryta jiným rytcem, než typář velké pečeti dochovaný v trutnovském archivu. Malá pečeť může odkazovat na původní městský znak, který mohl být jednoduší a obsahovat pouze figuru saně,“ přemítá Zahradník, který se domnívá, že tak zvaný typář této malé pečeti byl pořízen dříve, než typář velké pečeti.

Při naší návštěvě v archivu nám byl tento typář představen. „V pečetním poli je na štítu znak města Trutnova: brána se třemi stínkami a střílnami pod cimbuřím. V otevřené bráně je do poloviny spuštěná mříž. Po stranách brány stojí dvě čtyřhranné věže s římsami oddělenými okny a střechou s makovicemi. Nad bránou mezi věžemi letí doleva havran s prstenem v zobáku. Před branou leží doleva obrácená saň - drak s vyplazeným jazykem a dvakrát vzhůru stočeným ocasem. Nad štítem je květ se dvěma lístky a po stranách štítu jsou ornamenty.“

V samotné listině opatřené Zahradníkem objevenou malou trutnovskou pečetí, je rychtář v Libči povinen mimo jiné odvádět o Vánocích jednoho zajíce a o Velikonocích jedno tele a čtyři vánočky či tři malé groše nebo jeden potah, za který on dává 10 kop, nebo jednoho koně poslat. O žních pak je povinen poskytnout jeden potah nebo jednoho koně. Z mlýna v Libči pak je placen plat podle umleté mouky. Právo rybolovu a lovu vysoké zvěře toho času potvrzujeme podle urbáře s tím, že nesmí být učiněno žádné škody. To potvrzujeme a naši malou pečeť zde také otiskujeme. Dáno v Trutnově na naší radnici dne … roku 1568.“

Zahradník přiznal, že o existenci malé trutnovské pečeti vůbec nevěděl. „Když jsem ji objevil, zajásal jsem a udělal si pracovní fotky pečetě i textu,“ vzpomíná. Pak se obrátil na archeologa Ondřeje Tůmu z Muzea Podkrkonoší, který pečeť podle fotek překreslil. „Občas se stane, že objevím něco, co jsem původně nehledal. Vypadá to sice jako náhoda, ale štěstí přeje připraveným. Je potřeba si všímat i detailů. Tentokrát mi padl mi do oka drak, symbol Trutnova,“ dodal Pavel Zahradník, který o svém nálezu napsal do letošní ročenky O našich pokladech, vydané sdružením Trutnov – město draka.  

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Pavel Zahradník

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama