reklama 

V Trutnově je možné nově třídit bioodpad i na sídlištích

7.3.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1209

Odpadové hospodářství patří mezi nejdůležitější oblasti všech měst a výjimkou není ani Trutnov. Jeho zastupitelé na svém minulém zasedání schválili nové znění vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města.

V Trutnově je možné nově třídit bioodpad i na sídlištích

Nová vyhláška, která vejde v platnost začátkem dubna, zahrnuje oproti té původní hlavní a podstatnou změnu – nakládání s bioodpadem. „Reagovali jsme na rozšíření svozu separovaných složek o biologicky rozložitelný odpad. Původní vyhláška byla několikrát novelizována. Proto, i kvůli větší přehlednosti, jsme vypracovali vyhlášku novou a původní zrušili,“ vysvětlil starosta města Ivan Adamec.

Nádobu na bioodpad, kterou si občan zakoupil již dříve od Technických služeb, si může  ponechat. Lze také využít nabídku společnosti Transport, která svoz bude zajišťovat, na její odkoupení. Každý občan, který má rodinný domek, má nárok na jednu nádobu na bioodpad. Další novinka je určena obyvatelům sídlišť, kde budou rozmístěny příslušné kontejnery a vytvoří se tam možnost třídit odpad rostlinného původu.

Podle Jiřího Ticháčka, ředitele společnosti Transport, se bude bioodpad svážet od 8. dubna do 28. října jednou za dva týdny, vždy každý lichý týden, tedy celkem 15 svozů. „Svozový den bioodpadu bude shodný se svozovým dnem komunálního odpadu pro danou lokalitu. Svoz komunálního odpadu bude nadále probíhat jednou týdně,“ řekl Ticháček.

CO DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD PATŘÍ?

          zbytky ovoce, zeleniny

-           listy a nať zeleniny

-           odpad ze zeleně v domácnosti

-           zbytky pečiva a obilovin

-           plevel, listí

-           jemné nebo drcené větve

-           hobliny, piliny

-           travní hmota

CO DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD NEPATŘÍ?

-           plastové, papírové a jiné obaly

-           komunální odpad

-           živočišné zbytky

-           exkrementy zvířat

-           papír

-           sklo

-           plasty

-           textil

-           kovy

-           nebezpečné odpady

(hyš, tz)
hynek@trutnovinky.cz

Ilustrační foto: homerlive.cz, Honza Ptáček, Dagmar Cestrová

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama