reklama 

Staré názvy autobusových zastávek vystřídají nové a aktuální

27.6.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 3389

Celkem 29 autobusových zastávek v Trutnově má v současné době neaktuální a zavádějící názvy, které mohou být pro cestující matoucí. Proto na svém minulém zasedání zastupitelstvo města rozhodlo o změnách jejich názvů, aby odpovídaly současné době.

Staré názvy autobusových zastávek vystřídají nové a aktuální

„Na žádost provozovatele Městské hromadné dopravy v Trutnově byly tyto názvy projednány v rámci našeho poradního sboru a navrženy nové názvy,“ vysvětluje Vladimír Wolf, předseda Odborného poradního sboru pro názvosloví. Podle nej například označení zastávky Poříčí, rozcestí EPO je značně zastaralé, protože neexistuje a rozcestí je zbytečné.

„Všeobecně se používá název u elektrárny, tudíž i my doporučili nový název – Poříčí-elektrárna,“ říká Wolf, který upozornil na další renonc související se zastávkami. „Ve Starém Rokytníku se nachází zastávka Starý Rokytník, hospoda. Vzhledem k tomu, že hospoda je více než půl století zrušená, dostane zastávka nový název podle části obce, tedy Rubínovice.“

Některé zastávky sice měly název fakticky v pořádku, ale ne pravopisně. Proto zastávky Horní Staré Město Zelená louka, se bude nově psát s velkým L, tedy Horní Staré Město - Zelená Louka. Podobně je to s názvem zastávky v nedaleké Stříteži. „Dosud se zastávka jmenuje Střítěž, avšak žádná Střítěž s háčkem nad e neexistuje. Proto navrhujeme název odpovídající názvu části obec – Střítež,“ dodal předseda poradního sboru. Úprava označení zastávek bude účinná od nejbližší změny jízdních řádů.

Původní název

Komentář

Nový název

Trutnov-.....

 

Trutnov-.....

Hor.Staré Město rozc.Babí

Desítky let se zastávka jmenovala odb. Babí, protože se tu odbočovalo do Babí. V 70. letech po úpravě křižovatek silnic se z odbočky na Babí stala fyzicky spíše odbočka do Buků, ale název zůstal. Kolem roku 2000 vznikl nevhodný název, zastávka není v Babí, jak to podle názvu vypadá. Člověk, který sem chtěl jet, tak na dotaz dostal od řidiče odpověď, že přes Babí nejede, takže nenastoupil. Odbočka i rozcestí klamou.

Hor.Staré Město, Rýchorská

Hor.Staré Město Internát

Původní internát byl zrušen v 90. letech, dnes je z něho bytovka.

Hor.Staré Město, Kolonky

Hor.Staré Město Texlen

Texlen již není a spousta lidí říká ke kostelu.

Hor.St.Město-kostel

Hor.Staré Město sídl.

Název pochází z doby, kdy pár bytovek u hřiště bylo jediným sídlištěm. Název nikdo nepoužívá a klame, protože na sídlišti jsou tři zastávky. I řidiči říkají, že jedou jen ke hřišti.

Hor.St.Město-hřiště

Hor.Staré Město Zel.louka

Název je v pořádku, ale musí se opravit pravopisná chyba - Louka s velkým "L".

Hor.St.Město-Zelená Louka

Dol.Staré Město Pramen

Většina lidí už ani netuší, proč se tak zastávka jmenovala a že tu bývala pultová prodejna n.p. Pramen. Všeobecně se zastávce říká u zahradnictví nebo u pekárny.

Dol.St.Město-zahradnictví

Horská, závod

Texlen a jakýkoliv jiný závod neexistuje a lidé jsou zvyklí říkat na Horskou nebo k Autostylu.

Dol.St.Město-Autostyl

Horská Šestidomí

Název ulice v názvu je zbytečný a klamný.

Šestidomí

u kina

Nešťastný název vyžadující úpravu.

kino

žel.st.

Železničních stanic je v Trutnově více a ke všemu názvy autobusových a železničních zastávek by měly být kvůli integrovanému přestupu vždy stejné.

Hlavní nádraží

Česká čtvrť

Zavádějící název, protože na České čtvrti je pět zastávek. Přesnější by byl název ulice nebo lokality.

Humlův Kopec

hosp.družstvo

Družstvo už dávno neexistuje a ani tenkrát jej skoro nikdo neznal. Navíc, zastávka obsluhuje už Poříčí.

Poříčí-kolonie

Poříčí, záv.

Dříve tu bývalo několik závodů, ale dnes je lepší neutrální název ulice.

Poříčí-Ječná

Poříčí, rozc.EPO

Označení EPO neexistuje a rozcestí je zbytečné, všeobecně užíváno u elektrárny.

Poříčí-elektrárna

Poříčí, Elektrokov

Neexistující podnik.

Poříčí-viadukty

Poříčí, odb.Lhota

Samotný název je v pořádku, jenže je používán pro dvě zastávky. Pro otáčku v Petříkovické ulici a pro zastávku ve Lhotecké ulici. Neznalí lidé nepoznají z jízdního řádu, kterou ulicí autobus pojede. Název navrhujeme použít výhradně jen pro zastávku ve Lhotecké ul.

Poříčí-Lhotecká

Poříčí, nádr.střed

Doba, kdy tato zastávka obsluhovala vlakové nádraží, je už dávno pryč. K nádraží se dnes dostanete jen ze zastávky Voletinská, která by se správně měla jmenovat nádraží střed. Toto je ještě staré označení, když jiná zastávka nebyla a jezdily tudy autobusy. Nyní tudy projíždí jen pár spojů MHD a vystupují zde jen lidé ze čtvrti Růžová cesta. Starý název klame.

Poříčí-Růžová cesta

Poříčí, Voletinská přejezd

Jelikož ve Voletinské ulici jiná zastávka už není, je slovo přejezd zbytečný a jen prodlužuje název. Nejvhodnější by byl stejný název s nádražím, na které se zde přestupuje.

Poříčí-nádraží střed

Libeč, Texlen

Textilka byla srovnána se zemí a nic jiného tu není. Název dle blízké ulice.

Libeč-K Lesu

Libeč

Zavádějící název, který nese několik zastávek. Nutno doplnit dalším slovem. Přímo u zastávky je libečské fotbalové hřiště.

Libeč-hřiště

Libeč, Debrné odb.

Naprosto nesmyslný název a ke všemu omylem přidělený jinam. Zastávka se ani nenachází v Libči. A aby toho nebylo málo, MHD používá jiný název (Lhotecká). Navrhujeme sjednotit  zastávku MHD u otáčky se zastávkou linkových autobusů fyzicky a také pod jedním názvem.

Poříčí-Petříkovická

Lhota, ObÚ

Lhota už skoro půl století není samostatnou obcí.

Lhota-kulturní dům

Lhota, škola

I škola byla ve Lhotě zrušena před desítkami let.

Lhota-otáčka

Poříčí, ACHP

Tento agrochemický podnik zanikl v 90. letech. Nejlépe přidělit neutrální název.

Poříčí-Kladská

Bohuslavice, Adamov

S Adamovem už Bohuslavice nemají nic společného. Postačí jen Adamov.

Adamov

Střítěž

Název je v pořádku až na pravopisnou chybu. Žádná Střítěž s háčkem nad e neexistuje.

Střítež

Střítěž, rozc.

Název je v pořádku až na pravopisnou chybu.  Žádná Střítěž s háčkem nad e neexistuje.

Střítež-rozcestí

Starý Rokytník, ČSSS

Nevhodná a dnes již zaniklá zkratka organizace. Ulice zde ještě nejsou pojmenované, ale vhodný je název kopce Hůrka, pod nímž domy stojí.

Starý Rokytník-Hůrka

Starý Rokytník, hospoda

Hospoda je zde půl století zrušená. Nejlépe název vsi (čtvrti).

Rubínovice

(hyš, tz)
hynek@trutnovinky.cz
Foto: archiv města Trutnova

 

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama