reklama 

Nastupuji do rozjetého vlaku, spousta práce a učení mě teprve čeká

9.7.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 2541

Na minulém zasedání trutnovského zastupitelstva před letními prázdninami se stala novou zastupitelkou a potom i členkou rady města Kateřina Hůlková (Piráti a nezávislí), která v obou funkcích nahradila odstoupivšího Martina Jiránka. V rozhovoru pro Trutnovinky nová zastupitelka a radní shrnuje své priority, kterým se chce v budoucnu věnovat.

Nastupuji do rozjetého vlaku, spousta práce a učení mě teprve čeká

Na konci června jste se stala novou trutnovskou zastupitelkou a posléze i radní. Jak osobně vnímáte tento posun ve vaší politické kariéře?
Jedná se o veřejnou službu, takže se v první řadě snažím nepřistupovat ke svým politickým aktivitám jako k budování nějaké osobní kariéry. K tomu mi slouží jiné pracovní činnosti. Má motivace pro to angažovat se ve veřejném životě vychází z něčeho úplně jiného: aktivně se podílet na formování společnosti a veřejného prostoru. Nastalá situace mi dala pouze možnost vykonat práci pro město a skutečný posun nastane až ve chvíli, kdy ta práce bude úspěšná a prospěšná pro ostatní. Vnímat pouhé jmenování do funkce jako nějaký přelom nebo dokonce vzestup by bylo lehkovážné. V první řadě je to závazek.

Jako členka zastupitelstva a rady už budete spolurozhodovat o věcech, které se dotknou všech obyvatel města. Jak jste na tuto úlohu připravena?
Připravuji se neustále podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V zastupitelstvu jsem nováčkem a samozřejmě je má pozice teoreticky ještě ztížená tím, že nastupuji tak zvaně do rozjetého vlaku. S vědomím, že jde o práci, která s sebou nese velkou zodpovědnost, jsem ale už v loňském roce kandidovala coby „dvojka“ v pořadí. Je jasné, že kromě praktických znalostí by měl mít člověk na této pozici i jisté morální zásady a další vlastnosti jako jsou například svědomitost, rozvaha, asertivita, chladná hlava, empatie a další. V tomto ohledu sama sebe posuzovat nechci. Takové otázky vždy lépe a objektivněji zodpovídají jiní lidé. Za sebe mohu říci pouze to, že dělám a budu dělat maximum, co je v mých silách, aby má rozhodnutí byla subjektivně i objektivně správná. Jsem si zároveň plně vědoma toho, že spousta práce a učení mě teprve čeká.

S čím jste do těchto funkcí nastoupila? Jaké jsou vaše priority a na co se chcete v radě i zastupitelstvu zaměřit?
V první řadě s tím, že skrze ty funkce zastupuji lidi, které oslovila naše vize a náš program i kolegy, co se podíleli na jeho tvorbě. Mé osobní priority potom přirozeně vycházejí z toho, co umím. Jsem markeťák a drobný živnostník se vzděláním v oblasti vizuální a obecné komunikace. Jsou mi tedy blízká témata jako rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu, vizuální smog, kultura a v neposlední řadě otevřená komunikace a digitalizace.

Vaše sdružení Piráti a nezávislí je členem radniční koalice. Jak hodnotíte vaši dosavadní spolupráci s ostatními stranami rady města?
Vcelku kladně. Půl roku je samozřejmě hodně krátká doba a my jsme v pozici nováčků mezi zavedenými spoluhráči. Současná rošáda v našem vlastním obsazení, ještě navíc v takto krátké době, nás zákonitě mírně přibrzdila. Nicméně hlavně Tomáš Eichler odvedl za tu dobu obrovský kus práce. Bez předchozí zkušenosti v zastupitelstvu nastoupil rovnou na post místostarosty a vede si výborně. Spolupráce se myslím daří i na dalších úrovních, jako jsou například komise nebo pracovní skupina pro digitalizovanou radnici. Martina Vágner Dostálová s Ondrou Čalovkou se oba zabývají sociálními tématy, kterým se od začátku věnují skutečně naplno nejen v rámci komise. Adam Valenta se jako externí poradce pravidelně a aktivně účastní schůzek souvisejících s přípravami nového městského webu.

Jaké máte vztahy se starostou a dalšími členy vedení města?
Na objektivní hodnocení je podle mě ještě brzy. Vztahy se stejně jako důvěra budují postupně. Dosavadní komunikaci hodnotím jako dobrou a povzbuzující.

Nastoupila jste na místo, které uvolnil váš stranický kolega Martin Jiránek. Budete s ním spolupracovat i nadále? V jakých oblastech?
Martin je členem místního i krajského pirátského sdružení. Nadále tedy budeme společně řešit vnitrostranické záležitosti. Zároveň je stále součásti širšího uskupení Piráti a nezávislí, které dal de facto dohromady a je pro nás stále zdrojem informací a nápadů. Jednou z Martinových silných stránek je právě inspirovat a motivovat lidi. Svého postu se nicméně vzdal proto, aby se mohl naplno věnovat práci ve Sněmovně, jelikož sezení na více židlích se ukázalo jako problematické uvnitř týmu i vně. Proto jeho rozhodnutí plně podporujeme a práce v komunálu je nyní na nás.

Jiří Štefek
redakce@trutnovinky.cz
Foto: archiv Kateřiny Hůlkové

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama