reklama 

Po kritice veřejnosti přišel Kaufland s novým návrhem na stavbu „obchoďáku“

3.7.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 5741

Už řadu měsíců se řeší, jak by měla vypadat novostavbu obchodního domu Kaufland na Zelené Louce v Trutnově - Horním Starém Městě. Prvotní záměr tohoto obchodního řetězce vyvolal odpor zejména majitelů domů čísla popisná 527 a 528 v Tiché ulici, kteří poukazovali na to, že by stavba byla pouhých 8,6 metru od obytných domů. Jeho obyvatele by tak čekalo koukání z oken do šedivé zdi.

Po kritice veřejnosti přišel Kaufland s novým návrhem na stavbu „obchoďáku“

Nebyla tak tedy dodržena vyhláška o vzájemných odstupech staveb. V této souvislosti jednala stavební komise s tím, že všech třináct členů jednohlasně přijalo stanovisko, které říká, že se stavbou nesouhlasí, protože je v rozporu s územním plánem města. Vše vyvrcholilo letos 29. ledna, kdy stavební společnost vzala svou žádost o stavbu zpět a také vzhledem k množství námitek, bylo řízení zastaveno.

Nyní se situace posunula a byl vypracován zcela nový návrh, který v pondělí projednávala Komise pro výstavbu a rozvoj města. Ta je složená nejen z architektů, ale také se zástupců města. Jaká je aktuální situace kolem projektu, který se po kritice rozhodl Kaufland přepracovat, Trutnovinkách sdělil člen komise, architekt Jan Veisser.  

V čem se aktuální návrh liší od toho předchozího?
Kaufland se po kritice města i veřejnosti rozhodl projekt zcela přepracovat. Nově jde o dvoupatrovou stavbu. V přízemí ve výškové úrovni Horské ulice je parkování pro 360 aut, z toho je 290 míst krytých samotnou stavbou, která je vyzvednuta na betonových sloupech. Obchod je v patře nad parkovištěm. Vstupovat se do něj bude pohyblivou rampou, po schodech, nebo výtahem. Severní část parkoviště bude veřejná, určená zejména pro obyvatele Zelené Louky. Mělo by být zachováno i mnohem více stromů.

V jaké fázi je projekt nové verze Kauflandu?
Nyní probíhá EIA, tedy posouzení záměru z hlediska dopadu na životní prostředí. Toto posouzení provádí krajský úřad. EIA předchází žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Nyní až do 19. července může každý - veřejnost, dotčené orgány i město zasílat své vyjádření k záměru z hlediska dopadu na životní prostředí. Záměr je veřejně přístupný na stránkách: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK939  nebo je k nahlédnutí v budově městského úřadu. Vyjádření sice není pro úřad nijak závazné, může však ovlivnit samotné závěrečné stanovisko, které již závazné je.

Jaké má parametry?
V principu jde o skeletovou betonovou halu o rozměrech 50 krát 120 metrů. Je tedy o zhruba 20 procent větší než současná. Obchodní dům je přimknut k ulici Horská.

Je šetrnější k okolní obytné zástavbě?
Dá se říci, že ano. Oproti předchozímu návrhu je budova dále od bytových domů a tolik neruší výhled z oken bytů. Na žádost obyvatel okolních domů je vstup od Horské ulice. Co nejdále od obytných domů. Obyvatelé by měli být rušeni mnohem méně i hlukem.

Bude se tento návrh ještě doplňovat a projednávat s Kauflandem?
Město má nyní v rámci EIA možnost se vyjádřit. Myslím, že toho využije. Nyní po přepracování půjde nejspíše pouze o drobné výhrady. Návrh se už projednával i v Komisi pro výstavbu a rozvoj města. Obecně byl nový návrh přijat pozitivně. Bylo oceněno větší zachování stromů, zejména mezi Kauflandem a obytnými domy a navýšení parkovacích míst, která budou určena i pro obyvatele sídliště. Zazněly připomínky především ke kácení stromů na severní straně pozemku. Dále se mezi návrhy objevil požadavek na vegetační střechu nebo ozelenění fasád popínavými rostlinami. Bylo by fajn pokud by se povedlo Kaufland přesvědčit k dalším, i když drobnějším úpravám. Přece jenom se jedná o tom, jak bude vypadat centrum Zelené Louky na další desítky let.

Kdy zhruba se počítá s demolicí původního a stavbou nového obchodního domu?
V záměru je uvedeno, že se zahájením prací se počítá na začátku příštího roku. Vše ale závisí hlavně na tom, jak dlouho zabere samotné povolení stavby. Jde tedy spíše o optimističtější scénář.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: portal.cenia.sz, firmy.cz

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama