reklama 

Ve školách mají napilno i přes prázdniny, probíhají investice za téměř 44,5 milionu

16.7.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1559

Čtyřem trutnovským základním školám se podařilo získat dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program) na nové a moderní vybavení, které vyjde na téměř 44,5 milionů korun. Díky tomu vznikne například multimediální učebna, venkovní třídy či pracoviště pro 3D tisk. Město se na realizaci projektů podílí předfinancováním veškerých nákladů. Evropská dotace následně pokryje téměř 34 milionů.

Ve školách mají napilno i přes prázdniny, probíhají investice za téměř 44,5 milionu

Celkem čtyři základní školy v Trutnově úspěšně zažádaly o dotaci v rámci projektu IROP, konkrétně Výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“. Jde o školy Rudolfa Frimla, Mládežnickou, Komenského a Náchodskou. „Jedná se o velké projekty, které jsou zároveň finančně náročné, ovšem výsledkem bude moderní vybavení tříd. Myslím si, že prostředky vložené do vzdělávání trutnovských dětí jsou vždy dobrá investice,“ vysvětluje trutnovský starosta Ivan Adamec. Podmínkou získání dotace však bylo předfinancování projektu, což vedení města zajistilo. Až po realizaci všech aktivit bude dotace zpětně vyplacena.

Každá škola žádala v rámci výzvy o finanční prostředky na jiný projekt tak, aby co nejlépe pasoval na potřeby dané školy. A co všechno díky dotaci vznikne?

ZŠ Rudolfa Frimla

V rámci projektu „Poznáváme svět“ budou ve škole vybudovány tři odborné učebny (multimediální, jazyková, přírodovědná), bude řešena bezbariérovost a celková konektivita školy a úplně novou podobu dostane atrium s venkovní učebnou. „Náklady se nakonec vyšplhaly na 17,75 milionů korun, z nichž zaplatí město 2,9 milionu korun a zbytek pokryje dotace. Věřím, že našim žákům i učitelům poskytnou nové odborné třídy výrazně modernější a kvalitnější zázemí pro výuku,“ říká ředitelka Jitka Libřická.

ZŠ Mládežnická

Již od ledna probíhá v rámci projektu „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na „Mládežce“ přestavba školních dílen. Vedle nově vybavené klasické univerzální dílny vznikne moderní dílna rozdělená na tři části - projekční studio vybavené počítači, tablety a robotickými systémy, pracoviště pro 3D tisk a na strojovou část moderní dílny vybavenou školními frézkami. Žáci tak budou mít možnost vyzkoušet si a pochopit propojení moderních technologií s výrobou.„Naším cílem je mimo jiné zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, a to v oblasti technických a řemeslných oborů, v práci s digitálními technologiemi, v oblasti přírodních věd a v komunikaci v cizích jazycích,“ vysvětluje ředitel školy Zdeněk Géc.

Dále zde budou realizovány aktivity, které zlepší podmínky ve škole a okolí. Bude řešena bezbariérovost hlavního vchodu do budovy školy, ale i ve vnitřních prostorách. Dojde k úpravě venkovních prostor, které bezprostředně navazují na prostory dílen a vznikne nové oddychové, relaxační místo, které zároveň poslouží jako venkovní učebna. Velký posun pak pro školu znamená nadstandardní řešení vnitřní konektivity. Předpokládané konečné náklady na realizaci aktivit na ZŠ Mládežnická činí 13 milionů korun, z nichž 2,3 milionu korun uhradí město.

ZŠ Komenského

„V rámci projektu „Objevitelé potřebují moderní školu“ vybudujeme venkovní zelenou učebnu, dále již nyní probíhají podlahové práce, instalační práce na zajištění konektivity a pořizujeme nové vybavení učeben,“ říká Petr Horčička, ředitel školy. Podíl města Trutnova činí téměř 600 000 Kč.

ZŠ Náchodská

„Naše škola získala finanční prostředky na kompletní rekonstrukci odborné učebny chemie a fyziky, na vybudování spojovací lávky (tunelu) mezi hlavní budovou školy a školní jídelnou a na částečnou rekonstrukci a zateplení malé tělocvičny, původní Sokolovny z roku 1912,“ vysvětluje Zdeněk Švarc, ředitel školy a dodává: „Naše škola byla podpořena jednak z prostředků EU ve výši 4,8 milionu korun a jednak z prostředků zřizovatele, tedy města Trutnova ve výši 6,9 milionu korun.“

(mde, bog)
redakce@trutnovinky.cz
foto: archiv ZŠ Komenského a ZŠ Mládežnická

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama