reklama 

Eurovolby v Trutnově: kdo zasedne ve volebních komisích a kolik si za to vydělá?

9.4.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1948

Blíží se volby do Evropského parlamentu. Uskuteční se v pátek 24. května a v sobotu 25. května. Na rozdíl od jiných druhů voleb bude mít každá z kandidujících stran či hnutí jen jednu kandidátku pro celou Českou republiku. Občané Trutnova a lidé s platnými voličskými průkazy budou moci svůj hlas odevzdat v 36 tradičních volebních místnostech.

Eurovolby v Trutnově: kdo zasedne ve volebních komisích a kolik si za to vydělá?

Volební víkend nabídne řadě lidí i možnost přivydělat si peníze za práci člena okrskové volební komise. Podle Jiřího Masaříka z Odboru kanceláře Městského úřadu v Trutnově počet členů okrskových volebních komisí stanovuje starosta města, který je vázán nejnižším počtem členů stanoveným zákonem. Jde o počet minimálně čtyř nebo pěti osob do každé okrskové komise v závislosti na počtu voličů v okrsku. Zapisovatele v každém okrsku jmenuje starosta města, předseda a místopředseda se losuje na prvním zasedání okrskové volební komise z ostatních členů.

A kdo může být členem okrskové volební komise? „Může jim být občan České republiky nebo členského státu EU starší 18 let, který nekandiduje do Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka výkonu volebního práva,“ vysvětluje Masařík. Členy okrskových volebních komisí nominují politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listiny pro volbu do Evropského parlamentu byly zaregistrovány, a to v počtu jednoho člena a jednoho náhradníka do každé komise. „Pokud není naplněn minimální počet členů, jmenuje zbývající členy okrskových volebních komisí starosta města,“ uvedl Masařík.

Za svoji práci v okrskových komisích jsou jednotliví členové finančně honorováni. Odměna předsedy komise činí 2200 korun, místopředseda a zapisovatel si přijde na 2100 korun a ostatní členové na 1800 korun. Tato odměna jako každý jiný příjem podléhá zdanění. Náklady na odměny členům volebních komisí neplynou z rozpočtu města, ale jsou hrazeny z poskytnuté státní účelové dotace.

Na kolik peněz přijdou erár členové všech komisí v Trutnově není v tuto chvíli ještě jasné. „Bude záležet na tom, kolik členů komisí bude nominováno volebními stranami. V případě minimálního počtu členů stanoveného starostou by tyto náklady činily zhruba 350 tisíc korun,“ uzavírá Jiří Masařík z trutnovského městského úřadu. Pro úplnost dodejme, že voleb do Evropského parlamentu se v České republice zúčastní celkem 39 politických stran, hnutí a volebních koalic.

Jiří Štefek
redakce@trutnovinky.cz
Ilustrační foto

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama