reklama 

Profesionální zahradnická živnost kvetla už v polovině 19. století

20.4.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 580

Už jeho příjmení napovídá, že by mohl zahradnictvím, zahradám a zahrádkaření rozumět. On však tento pouze teoretický předpoklad popírá. Archivář Pavel Zahradník, pracovník Státního okresního archivu v Trutnově, tvrdí, že pěstování plodin a zahradničení ho tak trochu míjejí. Svůj obor však ovládá skvěle, zapátral v archivech a našel hodně zajímavostí z historie zahradnictví v Trutnově.

Profesionální zahradnická živnost kvetla už v polovině 19. století

Profesionální zahradnictví zde existovala již od poloviny 19. století. Bylo jich hned několik a archivář upozornil na dvě největší. „První se jmenovalo podle majitele Aloise Hlawatscheka a sídlilo v Dolním Starém Městě, kde dnes působí Zahradnictví Mečíř. Druhé bylo významné Umělecké a obchodní zahradnictví Anton Wejbera, což byl původně Čech Anton Vejběra, který si své příjmení později poněmčil. To mělo adresu v Novodvorské ulici. To je zřejmé plánu o jeho umístění z roku 1925,“ vysvětluje Zahradník.

Archiv má k dispozici dva ceníky produktů tohoto zahradnictví z let 1882 a 1883. To mimo jiné pěstovalo nejen zeleninu, ale také rozmanitou škálu květin, například begónií nebo růží. Starší ceník prozrazuje, že jeden kus begónie přišel na 30 až 50 krejcarů. Růže byla dražší a stála 1 zlatý a 80 krejcarů. Dochoval se rovněž graficky hezky zpracovaný účet zahradnictví z roku 1883, v jehož levém rohu je odkaz na zisk stříbrné medaile za pěstitelství se znakem města.

Trutnov využíval městského zahradníka, který se staral o zeleň na jeho území. Pečoval například o květinové záhony i o městský park, v jehož spodní části byla zahrada ve francouzském stylu, zatímco horní část tvořil lesopark. V té době existovalo městské zahradnictví a archiv má k dispozici jeho provozní řád z roku 1939.

„Po druhé světové válce soukromá zahradnictví v Trutnově zanikla, dostala se pod národní správu, později se znárodněním přešla do místních a pak komunálních služeb,“ posunul se v historii Zahradník. V archivu jsou z té doby rozmanité propagační plakáty, jako například Květiny pro každou příležitost Zahradnických podniků místního hospodářství. V 60. letech to byl dále plakát s výrazným nápisem Darujte květinu, který vyšel při příležitosti Mezinárodního dne žen.

„Mně se líbí ten, a to přecházíme k neprofesionálním zahrádkářům, který vybízí k výrobě a rozvěšování ptačích budek,“ prozradil pracovník archivu. Předchůdci dnešních zahrádkářů se původně sdružovali v Rakouském svazu soukromých zahradníků. Scházeli se v dnešní sokolovně, kde měli svá zasedání už v roce 1916. Po první světové válce v Trutnově působil Zemský spolek soukromých zahradníků v Čechách.

Amatéři, kteří se ve volném čase věnovali zahradničení, se od roku 1957 sdružovali v Československém ovocnářské a zahrádkářském svazu. „Dnes jsou součástí Českého zahrádkářském svazu,“ poznamenal Zahradník a v souvislosti se zahradami ve městě představil jednu zajímavost Trutnova. „Ještě před první světovou válkou vzniklo v části Kryblice Zahradní město s řadou zahrad. Autorem jeho koncepce byl architekt Max Kühn, syn Konráda Kühna, který postavil trutnovskou synagogu.“

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Státní okresní archiv Trutnov  

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama