reklama 

Firma vzala žádost o stavbu Kauflandu zpět, odbor výstavby zastavil řízení

3.5.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 2225

Když stavební společnost, která 24. září minulého roku podala žádost o vydání společného povolení na novostavbu Kauflandu na Zelené Louce v Trutnově - Horním Starém Městě, vzala svou žádost zpět, vstoupil do hry Odbor výstavby trutnovského městského úřadu.

Firma vzala žádost o stavbu Kauflandu zpět, odbor výstavby zastavil řízení

Ten nyní svým usnesením zastavil společné a stavební řízení. Stavební společnost vzala svou žádost o stavbu Kauflandu zpět 29. ledna. „V této souvislosti odbor výstavby sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k usnesení o zastavení řízení do 26. dubna. V této lhůtě se žádný z účastníků řízení k podkladům nevyjádřil. Stavební úřad tedy řízení zastavil,“ stojí v usnesení.

Zdejší stavební úřad obdržel do 11. ledna velké množství námitek k novostavbě od účastníků řízení včetně veřejnosti. Podle nich by stavba zásadním způsobem ovlivnila život mnoha lidí. Zda ke stavbě skutečně dojde není zatím jasné. Kaufland představil radnici nový projekt, který zahrnuje nižší stavbu, podzemní parkoviště a počítá také s větší vzdáleností od panelových domů v Tiché ulici. Novinkou také je, že by se nemuselo kácet stromořadí mezi sídlištěm a obchodním domem. Samozřejmě město počítá s tím, že nový projekt bude projednán z veřejností.

Právě obyvatelům této ulice vadilo, že by při původním záměru stavby koukali do zdi, což se jim nezamlouvalo a naznačovali, že by tím byly znehodnoceny jejich byty. Podle Zbyňka Kalenského, majitele bytu v domě v Tiché ulici 526 v blízkosti Kauflandu, musí být tamní obyvatelé stále ve střehu a hlídat internetové stránky a vývěsky Městského úřadu v Trutnově. „Proti tomuto usnesení se dá odvolat. Nikdo z nás neví dne ani hodiny s čím může přijít Kaufland,“ domnívá se Kalenský. Pokud další jednání proběhnou hladce, mohlo by dojít k novostavbě v příštím roce.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Ilustrační foto: firmy.cz

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama