reklama 

Trutnov se dočkal svobody 9. května, Rudou armádu vítali odpoledne jen Češi

9.5.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 2270
 • komentářů 1

Čtyřiasedmdesát let přesně dnes uplyne od osvobození města Trutnova od německé nadvlády. Nebyla to však jásává oslava jako v jiných oblastech československého vnitrozemí. Rudou armádu kolem páté odpolední vítali pouze Češi. Trutnov byl německé město a tomu také odpovídal průběh osvobození. Němci Rudou armádu nevítali, ale naopak svou domovinu houfně opouštěli.

Trutnov se dočkal svobody 9. května, Rudou armádu vítali odpoledne jen Češi

Co ale předcházelo tomu, než se Trutnov po dlouhých letech dočkal kýžené svobody? Když v roce 1938 došlo k záboru Sudet, němečtí obyvatelé to přivítali. V témže roce vstoupila německá vojska do města, potom vypukla válka a kasárna v Horním Předměstí začala sloužit wehrmachtu. Ve městě se také stavěly domy pro důstojníky německé armády. V Trutnově a okolí Němci zřídili několik táborů pro válečné zajatce z Francie, Anglie a Ruska. Ti byli využívání k práci na železnici, v elektrotechnickém a textilním průmyslu i při opevňovacích pracích.

Trutnov jako německé město zásoboval armádu, hlavně výstrojí a výzbrojí. Do válečné výroby se zapojily například textilní továrny. „Ať se Trutnované podívají doma do krabic po svých předcích, zda tam nenajdou jejich pracovní knížky. Zjistí, že třeba vyráběli součástky pro letadla nebo se nějakým dalším způsobem zapojili do válečného průmyslu,“ řekl Trutnovinkám už v minulosti muzejník Ondřej Vašata.

Historickou kapitolou válečné doby ve městě bylo také například pojmenování ulic a částí Trutnova. Dnešní Krakonošovo náměstí se nazývalo Adolf Hitler Platz, Jiráskovo bylo za války označené jako Konrand Henlein Platz. Žižkova ulice se jmenovala Ludendorf Strasse. Novodvorská ulice byla pojmenována po Josefu Goebbelsovi, Polská ulice nesla jméno Hermanna Göringa, současný kruhový objezd u kina byl označován jako Hindenburg Platz.

Osvobození Trutnova vypadalo jinak, než známe z filmů. Němci nechtěli padnout do rukou Rudé armádě. Raději se pěšky, na kolech či povozech stáhli ještě před příjezdem osvoboditelů. Příslušníci gestapa odešli dokonce už 8. května ze strachu, že by s nimi Rudá armáda rázně zatočila. Nutno ale upozornit na skutečnost, že přes krutý a krvavý průběh druhé světové války. převzetí a obsazení města Rudou armádou proběhlo celkem poklidně.

Tomu však předcházely oběti na životech. Nejen při nechvalně známém Pochodu smrti, který vedl přes trutnovský region, při němž bylo u Choustníkova Hradiště umláceno téměř 150 nejslabších vězňů. Také je nutné upozornit na desítky obětí židovského obyvatelstva. Osvobození se nedočkalo 44 židovských dívek a žen z koncentračního tábora v Poříčí. Zbytek Židů skončil ve vyhlazovacích táborech.

Konec druhé světové války v Trutnově si každoročně připomínají obyvatelé města, ale zejména jeho vedení, zástupci různých organizací či skauti na městské hřbitově u památníku osvobození, pomníku zavražděných židovských dívek a památníku obětí války z Roty Nazdar, kde se vždy v tyto dny pokloní obětem největšího válečného konfliktu historie a jako výraz úcty položí květiny. V této souvislosti je třeba připomenout slova starosty města Ivana Adamce.

„Protože pomalu, ale jistě ubývají pamětníci této války, upadají, zejména u mladších generací, které ji nezažili, v zapomnění. To je dnes samozřejmě velký problém. Lidé totiž nemají mezigenerační paměť. I proto je nutné nesmyslnost a krutosti druhé války neustále připomínat. Pokud na ně lidstvo zapomene, je bohužel odsouzeno dříve nebo později prožít něco podobného znovu.“

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: archiv Muzea Podkrkonoší, Miloš Šálek

 

Diskuse

11.5.2019 Jiri Klas
Historie se má pravdive učit na školách všeho stupně bohužel se otáčí než tak jak byla a to je velmi špatně co dnes je Americke západní je super ne všechno dříve bylo špatně!

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama