reklama 

Unikátní archeologické objevy nesou záhady, třeba krásný meč

6.5.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 828

Archeologie je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří nejen lidské výtvory, ale i zbytky přírodního původu. V pomyslné naleziště se proměnil výstavní prostor Muzea Podkrkonoší, kam mohou do 26. května milovníci dávné historie zavítat na aktuální výstavu Archeologie Trutnovska.

Unikátní archeologické objevy nesou záhady, třeba krásný meč

Expozice přinášející unikátní nálezy je rozdělena do tří částí. „První je zaměřená na pravěk na Trutnovsku, druhá na raný středověk a největší je věnována nálezům vrcholného středověku a novověku. Podařilo se nám udělat průřez pravěkem Trutnovska,“ provází nás archeolog muzea Ondřej Tůma. Podle něj jsou nálezy skromnější, protože Trutnovsko přece jenom není klasickou sídlení oblastí.

Přesto lze v jednotlivých vitrínách vidět mimořádně zajímavé „kousky“. „Úplně nejstarší nálezy z Trutnovska jsou uloženy ve vitríně v první části výstavy a tvoří je soubor pěti pazourků. Jde o středopaleolitickou industrii z období kolem 40 tisíc let před naším letopočtem, což je období spojované na našem území s neandrtálci,“ ukazuje na relikvie muzejní odborník. Dále je tu k vidění paleolitická industrie z Chotěvic či Voletin.

Druhá část výstavy návštěvníka zavádí do mladší doby kamenné, kdy se začalo rozvíjet zemědělství. Nalezena byla nejstarší keramika v trutnovském regionu, dále broušená industrie, což byla technologická novinka tohoto období. Jde zejména o fragmenty seker, broušený nástroj a sekeromlat.

Dobu bronzovou zastupují sekery. „Specifikem Trutnovska je poměrně velký počet nálezů bronzových nástrojů. Jsou ale ojedinělé, bez jakýchkoli dokladů dalšího osídlení. Keramiku máme pouze z lokality v Choustníkově Hradišti, kde bylo stabilní osídlení,“ uvedl Tůma. Součástí výstavy je unikát v podobě amfory objevené společně s dalšími nálezy v někdejší keramické dílně v Jihoslovanské ulici 37 v Trutnově. Zajímavostí jsou také dvě antické mince, jedna nalezená v zásypu stropu ve Vodní ulici, druhá na tak zvaném Parašuťáku.

Třetí část výstavy zahrnuje nálezy z vrcholného středověku, nejvíce z obydlených jader měst včetně Trutnova. Kachel s mnichy z poslední části 14. století byl nalezen při stavebních pracích ve Staré radnici v Trutnově. „Je to první sbírkový předmět trutnovského muzea z roku 1878,“ upozornil archeolog. Dále je tu keramika, mince či precizně zpracovaný kostěný hřebínek.

Záhadou je krásný a téměř nepoškozený meč. „Měl by být z lokality Vápenka, kde nikdy nic nebylo. Meč byl údajně nalezen při vykopu pro garáž a prochází z rozhraní raného a vrcholného středověku, tedy z 12. až 13. století. Nalezen byl v 70. letech. Nemá to vysvětlení. Že by ho někdo ztratil je nepravděpodobné, taková zbraň představovala v té době jmění,“ říká Tůma.

V čele této expozice je velká vitrína s kostrou člověka. „Loni při výzkumu ve Vrchlabí u kostela svatého Vavřince kde se nám podařilo zachytit jednu z nejstarších fází předchůdce současného kostela. V jeho okolí se nacházel hřbitov a právě odtud kostra z 18. století složená z více kostí pochází,“ poznamenal archeolog.

Unikátem jsou kapesní sluneční hodinky ze Dvora Králové z 16. až 17. století vytvořené z kosti. Za povšimnutí stojí nádherně jemně ryté paprsky jako na skutečných slunečních hodinách. V jedné z vitrín jsou také mince v nádobě nalezené v Havlíčkově ulici v Trutnově. Kuriozitou je mince s polským králem Zikmundem III. z Rudníku z počátku 17. století.

Jedna z vitrín je věnovaná hornictví a je v ní například soubor nástrojů pro vrtání odstřelovacích otvorů z 18. až 19. století. Také tu jsou vystaveny soubor želízek, funkční sekera švancara z Rudníku nebo nálezy z bitvy roku 1866 Na Bojišti, jako jsou kožené součásti tak zvaných patrontašek, zinkové knoflíky, nevystřelené projektily z rakouské pušky a dokonce i tabák. V Jihoslovanské ulici, kde archeologové pokračují ve výzkumu, byly v keramické dílně nalezeny deformované nádoby, formy na výrobu kachlů a sošek opic.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz

Foto: archiv Muzea Podkrkonoší

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama