reklama 

Klasická a biofrekvenční medicína se skvěle doplňují

17.1.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1211
 •• Komerční sdělení

Jako obvodní lékař v Trutnově provozuje Tomáš Vejrych svou ordinaci na Masarykově poliklinice od roku 2002. Kromě klasické praxe se však vydal i cestou celostní medicíny a při léčení pacientů hledá i jiné metody. Spolupracuje s výživovou poradkyní, fyzioterapeutem, v ordinaci u něj najdeme biorezonanční přístroj... „Jsou to oblasti, které časově a zkušenostně nejsem schopen obsáhnout. Takže se spoléhám na odborníky, které dobře znám,“ povídá 45letý lékař.

Klasická a biofrekvenční medicína se skvěle doplňují

Kdy a proč vás poprvé napadlo, že budete lékařem resp. praktickým lékařem?
Už je to celkem dávno. Když přišel na gymnáziu čas rozhodování co dál, měl jsem na miskách vah dvě povolání: astrofyziku, zabývající se vznikem vesmíru, a medicínu. Vyhrála medicína, protože tam jsem viděl větší možnost být užitečný lidem a být jim blíž. A praktický lékař je lidem opravdu blízko.

Jaká je dnes podle vás role praktického lékaře?
Měl by to být ten hlavní doktor každého pacienta, nebo spíš takový distributor, který ho přeposílá dál k odborným lékařům? Rozhodně by měl praktický lékař být tím nejbližším spojencem pacienta. Ten, co zná celé rodiny, jejich vztahy, kde lidé pracují a jaké mají starosti. Praktický lékař může hodně pomoci, ale samozřejmě spolupráce s ostatními specializacemi je též velmi důležitá.

Kolik máte pacientů? Je to optimální stav?
Myslím, že mám optimální množství pacientů, abych se jim mohl dostatečně věnovat, tedy několik stovek, a každý rok stále přibývají. Kromě toho se starám o několik velkých i malých firem, takže se v práci opravdu nenudím a nejsem sám.

Můžete popsat běžný chod vaší ordinace? V čem je specifický?
Každý den je trochu jiný, ale zhruba to vypadá takto: do oběda pracuji ve své ordinaci praktického lékaře, kde denně ošetříme spolu s mojí zdravotní sestrou Pavlou Jechovou desítky pacientů. Odpoledne pokračuji v druhé ordinaci, kde provozuji celostní medicínu. Zde pracujeme, spolu s asistentkami Gabrielou Bednářovou a Táňou Dvořáčkovou, se speciálním biorezonančním přístrojem tzv. Bicomem. Výhodou zde je dostatek času a mnohem větší individuální přístup ke každému klientovi.

Proč jste se rozhodl pro propojení s fyzioterapeutem, výživovou poradkyní a od roku 2014 vyšetřujete pacienty i biofrekvenčním přístrojem?
Jsou to oblasti, které časově a zkušenostně nejsem schopen obsáhnout. Takže se spoléhám na odborníky, které dobře znám. Výživová poradkyně Mgr. Iva Víravová pracuje s respektem k chutím a zvyklostem klientů a učí je, aby si sami dokázali sestavit vyvážený jídelníček, který je pro ně žitelný a přitom účinný. Dále spolupracuji se zkušeným fyzioterapeutem Milošem Hellingerem DiS., který používá mnoho metod, jako např. kraniosakrální terapii, kineziotaping, Dornovu metodu, Indickou masáž apod.

Jaký je zájem mezi pacienty o tento komplexní přístup z vaší strany?
Dají na vaše doporučení nebo jsou spokojeni s tím, že jim předepíšete prášky? Je to různé. Jedna skupina lidí chce klasický přístup, chtějí léky na symptomy. Potíže jim zmizí a oni jsou spokojeni do té doby, než přijde něco dalšího. A druhá skupina je úplně jiná. Jsou to klienti, kteří hledají příčiny nemocí a způsoby jak se uzdravit.

Kdy jste o biorezonanci uslyšel poprvé?
Už na škole mě přitahovali netradiční léčebné postupy. Pracoval jsem s homeopatií, autopatií a kraniosakrální terapii. A nakonec jsem se před několika lety dostal přes nemocného člena rodiny k MUDr. Plchové (sportovní lékařka našich reprezentantů), která biorezonanci používala. Bylo to v době, kdy jsem hledal metodu, která by mně pomohla v péči o větší množství pacientů.

Co vás na tomto způsobu léčení zaujalo?
Mě přímo fascinuje, do jaké hloubky lze zjišťovat příčiny nemocí a jak je efektivně můžeme odstraňovat. Biorezonance má v mé ordinaci své místo, stejně jako ho má i klasická medicína. Naše klasická, západní medicína umí skvěle řešit akutní nemoci (úrazy, zlomeniny, infarkty…) a opravovat velmi poškozené orgány (vyměnit klouby, vyjmout nádor, zakalenou čočku…). Biorezonanční terapie zase mnohem lépe řeší spíše chronické potíže a infekce. Snažím se propojit výhody obou. Důležitý je pro nás široký, celostní pohled na člověka.

Proč jste se rozhodli pořídit přístroj Bicom do vaší ordinace?
Protože mně nestačil klasický přístup. Hledal jsem další nástroj, který dokáže lidi uzdravit a učinit je nezávislými na lécích.

A proč zrovna Bicom?
Protože má nejefektivnější terapii ze všech dostupných biorezonančních přístrojů. Bicom funguje na principu biorezonanční terapie. Můžete její principy vysvětlit? Je to fyzikální metoda založena na principu vlnění, frekvence. Každá hmotná částice vyzařuje nějaké vlnění a to je možné měřit pomoci přístroje. A zase zpětně pomoci vlněni z Bicomu můžeme hmotu neboli tělo pozitivně ovlivňovat.

Jaké druhy nemocí je Bicom schopen diagnostikovat a léčit?
Můžeme diagnostikovat a léčit velké množství nemocí. Od nachlazení, poruch trávení, bolestí zad, boreliozy, mononukleózy až po kožní nemoci, alergie, vysoký krevní tlak, atd.

Jak se odehrává samotné vyšetření?
Je to bezbolestné vyšetření. Klient sedí a já pomocí elektrod a testovacích vzorků, které reprezentují různé orgány, blokády, zátěže a tak dále zjišťuji diagnózu a následně stanovím léčbu.

Když známe správnou diagnózu, jaký je další postup?
Dle výsledků navrhnu terapii, která se potom přesně dotestuje přímo před aplikací léčby. Samotná léčba pak probíhá vleže, či pololeže v příjemném prostředí. Intervaly mezi terapiemi jsou cca čtrnáct dní a počet sezení průměrně sedm až deset.

Kombinujete biorezonanci s praktickou medicínou. Jak se to doplňuje?
V čem konkrétně vám biorezonance pomáhá při vaší praxi? Díky biorezonanci mnohem přesněji zjistím, v čem je problém a s čím souvisí. Ovšem jen u lidí, kteří to chtějí vědět. A když mám u jednoho klienta diagnózu klasickou a biorezonanční, tak mám mnohem více možností léčby.

Proč si myslíte, že lidé vyhledávají tento způsob medicíny?
Je to medicína pro otevřené lidi, kteří hledají příčiny potíží a chtějí je odstranit a lékaře berou jako průvodce, ne jako neomylného pana Boha. A také proto, že je efektivní, účinná z 70 až 80 procent.

Ve výčtu potíží, které umí Bicom řešit, jsou často zdůrazňovány alergie. Proč?
Zřejmě proto, že je to časté onemocnění a že efekt bývá dobře viditelný.

Jak probíhá terapie alergií?
Léčba probíhá jako jiné terapie na Bicomu. Stanovení diagnózy, odstranění příčiny nemoci během terapie, doporučení změny životního stylu a následné uzdravení člověka a jeho nezávislost na lécích a lékařích. To je ovšem ideální stav.

A jak třeba může biorezonance posloužit ženě, která se snaží pečovat o svůj vzhled?
Náš cíl je kompletně zdravý člověk, tedy v psychické a fyzické pohodě a nezávislý na vnějších okolnostech. Taková žena je pak spokojena s tím, jaká je a tím se více uvolní a vyzařuje více ženskosti.

Používáte i vy sám přístroj Bicom?
Nebývám nemocný, ale když něco přijde, Bicom používám, to je samozřejmé.

Může být Bicom, v nějaké součinnosti s klasickou medicínou, medicínou budoucnosti?
Já určitě vidím, jak v budoucnosti spolupracuje klasická a biofrekvenční medicína, protože se skvěle doplňují.

Kromě ordinace praktického lékaře a Bicomu máte ještě fyzioterapeuta a výživovou poradkyni, tedy se snažíte pacienty nasměrovat ke změně životního stylu celkově. Daří se to?
To je dobrá a zásadní otázka, protože o tom to je, člověk musí něco změnit, pokud chce něco zlepšit. To za nás nikdo neudělá. Snažím se lidi motivovat a myslím, že se mi to celkem daří. A v životním stylu jsou důležité tři věci. Psychika, mysl to jsme probírali v minulém čísle magazínu. Pohyb, musíme se hýbat dle možností, ať běhat nebo chodit s hůlkou. A třetím bodem je jídlo.

Co aktuálně považujete za nejdůležitější principy při volbě vhodné stravy?
Co se tyče jídla, je pár zásad: jez do polosyta a velmi dobře to rozkousej, používej základní surovi- ny a vyhni se průmyslově zpracované stravě. A nutriční nutností dnešní doby jsou superfoods, zejména zelené potraviny - ječmen a chlorella.

Co byste si přál změnit ve zdravotnictví?
Přál bych si, aby se celé prostředí polidštilo, zklidnilo, zjednodušilo a individualizovalo. Tedy, aby zdravotníci měli více prostoru věnovat se každému pacientovi.

Palackého 201, 541 01 Trutnov
tel.: 775 751 315
www.biorezonance-trutnov.cz

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama