reklama 

Nemocnice hodlá získat potřebný personál, nadační fond vypsal stipendijní program

30.1.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1015

Není třeba nijak zdůrazňovat, že nemocnice v celé republice se potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu. Nejinak tomu je i v té trutnovské. Také z tohoto důvodu, ale i kvůli podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče vypsal nyní loni zřízený nadační fond stipendijní program na získání nelékařského zdravotnického personálu do nemocnice.

Nemocnice hodlá získat potřebný personál, nadační fond vypsal stipendijní program

K tomuto účelu bylo vyčleněno 960 tisíc korun s tím, že minimálně dvanáct žadatelů o stipendium může být při získání finančních prostředků úspěšných. O částku 60 až 80 tisíc korun podle dosaženého vzdělání mohou žádat studenti absolventských ročníků 2019 studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

„Úspěšní žadatelé se zaváží nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v trutnovské nemocnici a setrvají v zaměstnání po dobu 36 měsíců,“ prozradila Helena Kubíčková, tajemnice nadačního fondu. Žádosti s podepsanou smlouvou a potvrzením o studiu ne starším třiceti dnů, mají zájemci doručit nejpozději do 28. února na adresu: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov. Obálka žádosti musí být viditelně označena „Stipendium“.

„V současné době je stipendium vypsáno pro studenty oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, radiologický laborant, fyzioterapeut a ergoterapeut,“ vysvětlila lékařka a předsedkyně nadačního fondu Alena Kopecká.

(hyš, tz)
hynek@trutnovinky.cz
Ilustrační foto

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama