reklama 

Smart technologie ABB pro budoucí smart elektrikáře

27.11.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1342
 •• Komerční sdělení

Žijeme v hektické době, více než kdy jindy ovlivňované obrovským technologickým pokrokem. Co bylo dříve sci-fi, je dnes každodenní realitou. Stroje spolu komunikují napřímo, díky chytrému telefonu můžeme ovládat nejen světlo a teplo v našich domovech, ale také kontrolovat stav a výkon strojů, jednoduché záležitosti s námi na řadě míst vyřizují chatboti využívající umělou inteligenci. Zejména mládež si už bez moderních technologií nedovede svůj život představit a ovládá je bravurně od nejútlejšího mládí. Přesto ale při výběru studijních oborů stojí technické obory stále na pokraji zájmu, a na trhu práce se tak na talentované technicky vzdělané odborníky pořádají doslova hony.

Smart technologie ABB pro budoucí smart elektrikáře

Stále větší počet společností proto začíná doplňovat tradiční personální marketing dalšími způsoby. Mezi nejúčinnější patří ty, které společnostem umožňují zachytit a „vychovávat” potenciální zaměstnance již během studia. Sem patří i spolupráce se školami, od základních po vysoké. 

„Tato spolupráce je samozřejmě výhodná i pro školy,“ ujišťuje Vladislav Sauer, ředitel SPŠ v Trutnově. „Technická škola, jako je naše, nemůže existovat bez vazby na zaměstnavatele v okolí, a proto spolupracujeme se všemi velkými firmami v Trutnově. Díky tomu mají naši studenti možnosti odborných praxí, firmy nám pomáhají zavádět do výuky nové technologie, s nimiž se naši studenti budou v pracovním životě setkávat. Studenti mají díky tomu po vstupu na pracovní trh mnohem lepší pozici. Ve škole již dnes najdete CNC obráběcí stroje a dva průmyslové roboty, budujeme také strojírenskou laboratoř pro měření. Nově je součástí výuky rovněž zabezpečovací, audiovizuální a satelitní technika.“

„Jako absolvent této školy mohu potvrdit, že SPŠ proaktivně spolupracuje s okolními firmami tak, aby svým studentům jakožto budoucím uchazečům o práci nabídla něco navíc a pomohla jim uspět v pracovním životě. Takový přístup, energie a podpora není rozhodně automatická a stojí a padá s kvalitním učitelským sborem a prozíravým vedením školy,“ doplnil ředitele Jakub Schwarz, Operations Manager ze společnosti ABB, který navíc koordinuje spolupráci ABB s touto střední školou.

ABB s trutnovskou SPŠ spolupracuje již dlouhou řadu let. Vedle finanční podpory nabízí studentům maturitních oborů 14denní odbornou praxi v provozech a připravuje pro ně různé exkurze a soutěže, které podporují jejich touhu po samostatné tvorbě. Zástupci ABB se pravidelně zúčastňují Dnů otevřených dveří školy, kde se snaží představovat výhody technického vzdělání obecně a také možnosti, které nabízí zaměstnání v ABB.

„S trochou nadsázky studentům říkáme, že trutnovské ABB je nejlepší trutnovská cestovní kancelář,“ dodává s úsměvem Jakub Schwarz. „Ale vzhledem k tomu, že ABB působí ve 100 zemích celého světa a inženýři ABB pracují převážně na mezinárodních projektech, mají naši zaměstnanci velmi reálnou šanci, že se dostanou do nejrůznějších koutů světa a získají neocenitelné zkušenosti. Není k zahození mít v životopisu uvedeno, že jste se podíleli na instalaci rozváděčů vysokého napětí v nejvyšším mrakodrapu světa Burdž Chalífa či automatizačního řešení pro vodní elektrárnu Machu Picchu v Peru...

„Výše uvedeným naše spolupráce ale nekončí,“ navázal na výčet forem spolupráce Vladislav Sauer. „Poslední tři roky je ABB také generálním partnerem a sponzorem naší soutěže v programování mikropočítačů a v současné době připravujeme modernizaci oborů elektrikář a slaboproudá elektronika, které chceme rozšířit o výuku inteligentní domovní elektroinstalace.“

„Oslovili jsme SPŠ, protože si jako výrobci inteligentní domovní elektroinstalace moc dobře uvědomujeme, že současný elektrikář musí nejen zvládat své řemeslo, ale být trochu i programátor,“ popisuje vznik projektu Jakub Schwarz. „V prvním kroku škola obdržela jednu sadu inteligentní elektroinstalace pro automatizaci domácnosti ABB-free@home, aby se s ní mohli blíže seznámit sami učitelé. Pro ně bude také v září připraveno speciální školení. V průběhu října pak škola plánuje nákup šesti sad této elektroinstalace, které budou sloužit k praktické výuce.“ 

Systém ABB-free@home je systém inteligentní elektroinstalace, který umožňuje automatizované řízení všech funkcí v domě. Pomocí spínače na zdi, chytrého telefonu či tabletu umožňuje odkudkoliv dálkově ovládat např. osvětlení, žaluzie, topení a klimatizaci a dokonce simulovat přítomnost v domě. Do systému lze integrovat také domovní audio a videotelefony. „Celá sestava pak umí úžasné věci,“ vysvětluje Petr Mašek, produktový manažer ABB. „Když u vás zazvoní zvonek, na velkém displeji jasně vidíte, kdo stojí přede dveřmi. Navíc se automaticky sepne osvětlení, aby bylo na návštěvníky lépe vidět a aby oni dobře viděli na cestu. Zapne se také kamera, která z bezpečnostních důvodů zaznamenává fotografie návštěvníků u dveří (a to i ve chvílích, kdy není nikdo doma). Tlačítkem na displeji pak jednoduše nejen otevřete dveře, ale třeba také ztlumíte zvuk televize apod. Celý systém tak zvyšuje bezpečnost a komfort obyvatel, navíc při současném snížení spotřeby energií.“

Aby škola mohla tyto sady využívat co nejlepším způsobem, připraví pro ni jablonecké ABB také úlohy pro studenty, v nichž budou obsaženy nejpoužívanější aplikace ABB-free@ home v domácnostech. „Když pak studenti v praxi narazí na požadavek instalace takového systému, budou si vědět rady. Jak se říká, kdo je (ve škole) připraven, není (v praxi) překvapen,“ říká Vladislav Sauer a dodává: „Myslím, že jsme společně vše vymysleli velmi realisticky. Dodané sady budou instalovány do reálných bytů. Na jednu sadu ABB-free@ home připadají dva studenti, kteří budou řešit konkrétní nastavení dle připravených úloh. Přesně tak si představuji ideální spolupráci - přínosnou pro všechny zúčastněné strany.“

Uvedený případ funkční spolupráce firmy a technické školy jistě není ojedinělý. Dobře ale ilustruje staré pořekadlo o tom, že kde je vůle, je i cesta
a že cesta k podpoře technického vzdělávání může vést zajímavými oblastmi, které rozšiřují studentům obzory a otvírají jim téměř neomezené příležitosti k profesnímu uplatnění kdekoliv ve světě.

ABB s.r.o.
Průmyslová 137, 541 01 Trutnov, CZ
Mobile: +420 703 179 198
Contact Center: 800 312 222 (from abroad: +420 597 468 940)
www.abb.cz

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama