reklama 

Kronikářka vydala knihu o slavném trutnovském rodákovi

4.12.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1029

Kdo se zajímá o historii našeho města, měl by si pořídit aktuální novinku. Knihu nazvanou Já, Konrád, kdysi Mikulášův z Trutnova od autorky Aleny Křivské. Poukazuje totiž na nejproslulejšího trutnovského rodáka 14. století.

Kronikářka vydala knihu o slavném trutnovském rodákovi

Konrád byl veřejným notářem, klerikem, později knězem, kanovníkem kostela sv. Apolináře v Praze, osobním notářem Jana Očka z Vlašimi a farářem u kostela sv. Petra v Praze-Rybářích. Svůj život prožil za vlády tří lucemburských králů, církevní kariéru rozvíjel v době úřadování prvních tří pražských arcibiskupů. „Je to nejúspěšnější člověk 14. století z Trutnova, který se uchytil v Praze,“ prohlásila autorka knihy a trutnovská kronikářka Alena Křivská.

Kdo by čekal, že slavnějším bude někdo z tehdejších řemeslníků, obchodníků, mešťanů či konšelů, bude překvapený. V kronikách a dobových listinách totiž převažují církevní záznamy. „Lidé by možná chtěli příběh někoho obyčejnějšího, ale historické prameny nám to neumožnují,“ upřesnila Alena Křivská.

Od nápadu napsat knihu o Konrádovi až k jejímu včerejšímu slavnostnímu křtu uplynulo dvanáct let. Křivská pátrala, co se stalo s plebány (duchovními správci) , kteří odcházeli ze Světlé nad Sázavou. „Konráda jsem si vybrala jak prvního, protože pocházel z Trutnova, kde působím,“ vysvětlila.

Sepsání knihy trvalo zhruba dva roky. Koupit si ji mohou lidé v kanceláři kronikářky ve Staré radnici nebo po sjednání elektronickou poštou na e-mailu: krivska.alena@atlas.cz. Cena je pouhých 131 korun. „Prodávám ji za režijní cenu. Je to památeční knížka na mé působení kronikářky,“ připomněla skutečnost, že je první kronikářkou - ženou v dějinách Trutnova.

Pořízení vlastivědné publikace do domácí knihovny doporučují i renomovaní trutnovští historici. „O církvením životě Trutnov toho moc nevíme. Většina toho je v pramenech, ke kterým se ale laici nedostanou. Kniha je zdařilým zprostředkováním,“ chválil Vladimír Wolf.

„V knize je spousta reprodukcí dobových listin, což není běžné. Navíc na příběhu jednoho člověka se lidé se dozví něco o tom, jak fungovala tehdejší předhusitská společnost. Je to povedená práce,“ uznal Vlastimil Málek, ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově, kde se úterní křest knihy konal.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama