reklama 

Město ocenilo handicapované sportovce ze stacionáře

8.10.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 600

Sportovní oddíl při Stacionáři mezi mosty Trutnov získal ocenění od radnice za úspěšnou reprezentaci města ve sportovních soutěžích pro handicapované. Klienti ze stacionáře dosáhli skvělých výsledků v plavání, stolním tenise, boccie či přespolním běhu.

Město ocenilo handicapované sportovce ze stacionáře

Stacionář mezi mosty Trutnov, který zajišťuje denní péči pro osoby s lehkým až středním mentálním či kombinovaným postižením a pro seniory, má svůj registrovaný sportovní oddíl. Klienti stacionáře se během roku účastní mnoha turnajů a závodů v nejrůznějších sportech.

„Naši sportovci se na závodní úrovni věnují boccie, plavání, přespolnímu běhu a stolnímu tenisu. Do příštích let je v plánu zúčastnit se soutěží v běžeckém lyžování, kuželkách, atletice a cyklistice. Každá soutěž má svou dobrou sportovní úroveň a většinou se koná pod hlavičkou některé ze sportovních asociací pro handicapované,“ vysvětluje ředitelka stacionáře Renata Bezděková.

Rada města Trutnova se na základě doporučení Komise pro sport a využití sportovních zařízení rozhodla úspěchy handicapovaných sportovců ze stacionáře ocenit.

„Mezi jejich nejlepší výsledky patří 1. místo, dvě 2. místa a tři 3. místa na MČR v plavání v Liberci, dále 4. místo v 1. lize v boccie, či 5. místo na MČR ve stolním tenise v Hradci Králové. Na mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou dokonce vybojovali 1. místo a 2. místo v přespolním běhu,“ uvádí místostarosta města a předseda sportovní komise Tomáš Hendrych.

 

Úspěšní reprezentanti převzali ocenění od vedení města v pondělí na slavnostním předávání na Staré radnici. Jako poděkování obdrželi také finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Úroveň společnosti se nepozná podle toho, jak se stará o své nejslabší, ale podle toho, jak je dokáže začlenit do společnosti a do běžného života. Sportovní oddíl při stacionáři je jasným důkazem, že tady v Trutnově se nám to daří a já moc děkuji všem, kteří se o to zasluhují,“ uzavírá starosta města Ivan Adamec.  

(mde, bog)
redakce@trutnovinky.cz
foto: Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama