reklama 

V Dračí uličce fotografie oslavují přírodu Krkonoš a Snowdonie

21.10.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 914

Společně přírodou. To je název nejen společného projektu gymnázia v Trutnově a od roku 2003 partnerské anglické školy Litherand High School v anglickém Liverpoolu, ale také aktuální výstavy fotografií žáků a učitelů této trutnovské vzdělávací instituce ve školní Galerii Dračí ulička. Jde o jakési vyvrcholení projektu, který odstartoval v roce 2017.

V Dračí uličce fotografie oslavují přírodu Krkonoš a Snowdonie

Tehdy gymnaziální učitelé biologie a anglického jazyka zavítali do liverpoolské partnerské školy, aby se domluvili na personálním obsazení a harmonogramu aktivit, které budou obě strany se skupinou vybraných žáků postupně naplňovat. „Náš projekt není jen zaměřen na rozvíjení našich jazykových dovedností, komunikačních schopností a mezinárodní spolupráce, ale také na enviromentální problematiku a ochranu přírody,“ upozornil při vernisáži výstavy jeden ze studentů.

Čtyřicítka vystavených fotografií zachycuje kouzelná místa přírody jak v Krkonošském národním parku, tak i v Národním parku Snowdonia v severním Walesu, kam trutnovští studenti zavítali. Podle nich tam prožili tři krásné a nezapomenutelné dny. Za zmínku stojí, že byli ubytováni ve starém tudorovském sídle s bohatou historií, které dnes působí jako vzdělávací centrum.  Dále mimo jiné navštívili břidlicové muzeum a vypravili se na nejvyšší vrchol národního parku.

„Při práci na projektu se žáci snažili zachytit vzácné momenty ze svých cest a výletů, především však krásné a jedinečné přírody, která na výstavě hraje hlavní roli,“ prozradil ředitel gymnázia Petr Skokan. Oba vybrané národní parky mají řadu srovnatelných charakteristik. Projekt rovněž sleduje cíle internacionální spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích.

„Z naší školy se do projektu zapojilo 24 žáků, kteří začali poznávat zajímavosti KRNAPu nejprve formou zpracovávání prezentací na různá témata, jako jsou historie a geomorfologie národního parku, endemitické organismy, chráněné druhy rostlin a živočichů, způsob ochrany přírody i život lidí v krajině Krkonoš,“ uvedl ředitel. Výjimečnost Krkonoš ve střední Evropě také loni na gymnáziu žákům představil Jakub Kašpar, náměstek ředitele Správy KRNAP.

Kromě toho žáci pod odborným vedením pracovníků z Oddělení ochrany přírody Jana Materny a Tomáše Janaty prošli Sklenařovické údolí a Rýchory. Program exkurze byl zaměřen na invazivní druhy rostlin, obhospodařování luk a lesů, místní flóru a faunu. Potom v rámci společného projektu už následovala  zmíněná cesta do Anglie. Letos na jaře bylo vybráno z fotodokumentace 20 nejlepších fotografií ze Snowdonie a stejný počet z Krkonoš. 

Tyto fotografie, na kterých jsou zachycena krásná místa Krkonoší a velšské Snowdonie, nyní zdobí školní galerii Dračí ulička. Při vernisáži se galerie zaplnila účastníky projektu, žáky gymnázia a dalšími hosty, které problematika ochrany přírody zajímá. Příjemnou atmosféru této události doplnila tři hudební vystoupení žáků sexty. Výstava potrvá do 9. prosince.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama