reklama 

Medicína je tvrdá a zodpovědná práce, která bere hodně času, tvrdí primářka

13.8.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1896

Dětské oddělení Oblastní nemocnice v Trutnově od ledna letošního roku vede jako primářka zkušená lékařka v oboru pediatrie Jana Kaplanová. Této profesi se věnuje řadu let a má také dlouholeté zkušenosti ze zahraničí. Devět let působila v nemocnicích v Anglii a dva roky v Bahrajnu. „Toto angažmá považuji za důležité a obohacující. Kolegům doporučuji, aby využili případných nabídek na práci v zahraničí. Je to velký přínos,“ říká.

Medicína je tvrdá a zodpovědná práce, která bere hodně času, tvrdí primářka

Odkud pocházíte? Kde jste vyrůstala?
Narodila jsem se v Pardubicích a vyrůstala jsem v Hradci Králové. Měla jsem krásné dětství.

Proč jste si jako svou profesi vybrala právě medicínu? Nechtěla jste být původně něčím jiným?
Tatínek je vášnivý doktor a já, jako jeho holka, jsem vždycky chtěla být také lékařkou. Nikdy jsem nechtěla být ničím jiným. Absolvovala jsem lékařskou fakultu v Hradci Králové a jsem doktorka.

Otec vás k bílému plášti vedl?
Ne. Měla jsem volné pole působnosti a mohla jsem se rozhodnout podle svého.

Jak se vyvíjela vaše profesní dráha?
Vždy jsem chtěla být pediatr. Pracovala jsem dvacet let na dětské klinice v Hradci Králové jako pediatr a neonatolog. Pak jsem byla třičtvrtě roku na stáži v Anglii a poté začala pracovat jako učitel mediků.

 

Byly začátky těžké nebo šlo vše hladce?
Lehké to určitě není. Medicína je tvrdá a zodpovědná práce v noci, o víkendech i svátcích. Ale zároveň jsem přesvědčená, že v tomto oboru neexistují překážky, které by se nedaly překonat.

Zastavme se na chvilku ve vašem zahraničním angažmá. Kam jste se vypravila?
Poté, co se naše republika stala členem Evropské unie, jsem to chtěla zkusit v zahraničí. Asi tam sehrál roli fakt, že otec působil v letech 1967 a 1968 jako lékař ve Velké Británii. Vím, že celý život na to vzpomíná s láskou a vděkem, jak to ovlivnilo jeho profesní život. Tak jsem to také chtěla zkusit. V lednu roku 2005 jsem si zažádala o registraci, což je poměrně dlouhý proces. Musela jsem tam jet a vysvětlit, co chci dělat a proč tu konkrétní práci, v mém případě pediatrii. Kromě doloženého vzdělání, jsem jim představila svoji praxi v oboru. Po celém zdlouhavém administrativním procesu jsem od Britské lékařské komory dostala registraci a začala shánět práci.

Kam jste nastoupila?
V první fázi pobytu jsem pracovala v kardiologickém centru, kde to bylo náročné. Byly tam totiž těžce nemocné děti a práce to byla hodně těžká. Setrvala jsem tam šest měsíců. Potom jsem přešla na novorozenecké oddělení v Kentu, asi hodinu od Londýna. Tam jsem byla rok. Později jsem si zažádala o konzultantské místo, a to jsem získala v nemocnici v severním Londýně. Celkově jsem v Anglii pracovala devět let.

Jaká je úroveň tamního zdravotnictví?
To se celkově těžko posuzuje a může se to lišit, stejně jako u nás. Když má člověk štěstí a já jsem ho měla, pracovala jsem v dobré nemocnici. Podařilo se mi získat kontakty na další dobrá pracoviště. Profesně jsem tam byl velmi šťastná a medicína tam byla na vysoké úrovni.

Jací byli vaši kolegové?
Úžasní. Mám tam dodnes hodně kamarádů a přátel.

O Angličanech se říká, že jsou konzervativní. Myslíte si to také?
Na to je těžké odpovědět, protože Londýn je velice multikulturní město. V nemocnici, ve které jsem pracovala, byla spousta cizinců, například z Itálie, Jihoafrické republiky, Belgie a dalších zemí, což modifikuje to prostředí. Moje sekretářka byla echt Angličanka, ale úžasná paní, která mě zvala domů. Na typické Brity jsem narazila relativně málo.

Pak jste se přemístila do Bahrajnu, který leží v Perském zálivu. Tedy do trochu odlišného prostředí.
Ta nabídka přišla čistě náhodou přímo z té země, kde jsem pak byla dva roky. Jednou po těžké pracovní noci jsem šla domů a zazvonil telefon. Volal mi pán z agentury, která se stará o zařazení lidí do medicínských profesí. Ptal se mě, jestli bych to tam nechtěla zkusit. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale jak jsem byla unavená, řekla jsem mu, ať zkusí zavolat později. On zavolal a já jsem kývla na zajímavou nabídku.

Jaká je to země?
Je to malá země, která má zhruba 1,6 milionu obyvatel. Na to, že je muslimská, je velice liberální, lidé jsou tam přátelští. Život je tam zcela jiný než v Saudské Arábii, kde jsou kulturní zvyklosti výrazně jiné.

Ale přece, musela jste se jako Evropanka vyrovnat s nějakými kulturními odlišnostmi?
Pokud ano, tak zcela minimálně. Asi je to dané tím, že jsem byla ve styku s poměrně bohatými lidmi, kteří měli vzdělání z Evropy či Ameriky. V podstatě byli osvícení. Nikdy jsem se nesetkala s nějakým problémem.

Nastoupila jste do nemocnice?
Pracovala jsem pro olejářskou společnost v soukromé nemocnici. Nedostala jsem se prakticky do styku s chudými lidmi. Tím je ta moje tamní zkušenost trochu určená. Nemocnice fungovala velice dobře. Pracovala jsem také pro ministerského předsedu i jeho rodinu a pro krále. Všichni byli vzdělaní, hovořili anglicky.

Co jste v Anglii a Bahrajnu dělala ve volném čase?
Londýn je úžasné město plné galerií a divadel, které jsem navštěvovala. Mám ráda aktivní pohyb, tak jsem chodila běhat do parku. Londýn je místo s tolika možnostmi, člověk ani nemůže všechno stihnout. V Bahrajnu jsem docházela do golfového klubu, sportovala. Vede se tam velmi společenský a pohodlný život.

Byla vaše praxe v zahraničí něčím přínosná po návratu do vlasti?
V Británii jsem měla možnost spolupracovat s českými kolegy na vysokých postech. Byli velice vstřícní. Měla jsem tedy možnost vidět velmi dobrou medicínu. Britové mají velice strukturované postupy, snaží se vycházet ze skutečných dat a nikoli dojmů. To všechno bylo pro mě neskutečně medicínsky přínosné. V Bahrajnu jsem zase měla prostor vidět, že věci lze dělat lépe a jinak. Bylo to velmi motivující.

Měla jste v obou zemích důvěru tamních kolegů?
Zpětně si uvědomuji, že mě svým způsobem „sledovali“. Musela jsem je přesvědčit, že stojí za to mě zaměstnat. Když se mi to podařilo, měla jsem neuvěřitelně volnou ruku v rozhodování.

Nepřemlouvali vás, abyste tam zůstala?
Přemlouvali, ale rodina mě potřebuje tady.

Doporučila byste kolegům jít na zkušenou do zahraničí?
Určitě. Bavím se o tom s kolegy a doporučuji, aby využili případných nabídek k práci v zahraničí.

Potom jste se vrátila domů. Kam?
Měla jsem domluvenou práci v jednom zdravotnickém zařízení v Praze, kde jsem působila jako praktický dětský lékař. Je to sice fajn práce, ale pro člověka působícího více než třicet let v nemocničním prostředí, to nebylo úplně to, co by mě naplňovalo.

A co vás zaválo do Trutnova?
Přátele v Hradci Králové, kde jsem působila, mě přesvědčovali, abych to zkusila v nemocnici v Trutnově. Hledali tam zkušeného pediatra, který by vedl dětské oddělení. Tak jsem sedla do autobusu a vypravila se do Trutnova. Vybrali mě a nastoupila jsem 21. ledna letošního roku. Primářkou dětského oddělení jsem tedy necelého půl roku.

V jaké kondici oddělení bylo, když jste nastoupila?
Bylo funkční a určitě by fungovalo, i kdybych tady nebyla. Jediné, co potřebuje, je větší personální stabilitu. Kvalita oddělení je ale jinak dobrá.

Schází tedy zdravotnický personál? Máte málo atestovaných lékařů, kteří mohou samostatně pracovat na oddělení?
Z důvodu, které mi nejsou moc jasné, nejsou běžně k dispozici vzdělaní a zkušení atestovaní pediatři ve věku čtyřicet až pětačtyřicet let.

Kolik by jich bylo u vás potřeba?
Aby oddělení fungovalo skutečně dobře, bylo schopné zajistit akutní péči, pečovat o novorozence s nároky, které dnes medicína má, určitě by byli potřeba dva až tři atestovaní lékaři.

Působila jste v cizině. Jaká je tam v tomto směru situace?
Ta situace je podobná v celé Evropě. Medicínu moc lidí dělat nechce, protože to je těžká a zodpovědná práce, která bere hodně času. V Británii je ale pořád dost lidí, kteří medicínu dělat chtějí. Pokud to nejsou přímo Angličané, je tam stále dost lékařů z jiných zemí.

Co si mám představit pod pojmem dětské oddělení?
Pěkné a dobře vybavené místo pro děti s adekvátním počtem lůžek. Místo slouží spádové oblasti s kvalitní péčí. Místo s pokoji, kde mohou být maminky se svými nemocnými dětmi. 

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Začínáme v sedm hodin ráno. Jdeme na vizitu na novorozeneckém oddělení, pokračuje vizita na dětském oddělení a pak už se řeší běžné každodenní problémy.

Je pro vás osobně výzva vést takové oddělení?
Určitě ano. Tato práce mě baví a těší. Bylo by fajn překlenout určité období a najít mladé lidi, kteří by byli schopní a perspektivní, aby se udržela dobrá úroveň oddělení.

Jak velký je rozdíl mezi dětskými a dospělými pacienty?
Děti neřeknou, jaký mají problém, jsou příliš malé. Při léčbě na oddělení je třeba získat důvěru dítěte i rodičů. Je to hodně psychologická záležitost. Dospělí už spíše sázejí na rozum, tak většinou řeknou, co je trápí. O to je to jednodušší.

Co vám vaše profese přináší a co vám naopak bere?
Přináší mi to dobrý pocit, když vidím, že jsou tady kolegové spokojení a oddělení se progresivně vyvíjí. Samozřejmě je to časově náročná práce, je to velká zodpovědnost a občasný stres.

Jak na vaši vytíženost reaguje rodina?
Protože ví, že mě ta práce těší, tak mě podporuje. Doufám, že to ještě nějaký čas vydrží.

Neměla jste za tu krátkou dobu, co jste zpět v Čechách, cukání vyrazit zase do zahraničí?
Měla, protože například v Praze mě ta práce, netěšila navíc mnohdy doprovázená byrokratickými nesmysly, příliš netěšila.

JANA KAPLANOVÁ

narozena 14. srpna 1960 v Pardubicích
vystudovala Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové
absolvovala studium všeobecné medicíny
její specializací je pediatrie a kardiologie
pracovala dvacet let na dětské klinice v Hradci Králové
devět let působila jako pediatr ve Velké Británii a dva roky v Bahrajnu
po návratu ze zahraničí pracovala dva roky ve zdravotnických zařízeních v Praze
od 21. ledna letošního roku je primářkou dětského oddělení trutnovské nemocnice
je vdaná, má jednu dceru
jejím koníčkem je sport
žije v Trutnově

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

 
 

 

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama