reklama 

Svoz odpadů provází nepořádek kolem nádob, objemné věci i sníh u popelnic

16.2.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 1657

Společnost, která v Trutnově zajišťuje svoz komunálního a tříděného odpadů, se denně potýká s rozmanitými nešvary. Podle Jiřího Ticháčka, ředitele této firmy, jde zejména o nedostupnost sběrné nádoby kvůli sněhu, nepořádek v okolí kontejnerů či neposlušnost podnikatelů.

Svoz odpadů provází nepořádek kolem nádob, objemné věci i sníh u popelnic

Na mysli má především to, že kontejnery na tříděný odpad nejsou určené pro potřeby firem a právnických osob, ale pouze pro občany a pro odpady, které mají původ v domácnostech. „Právnické osoby totiž ze zákona musejí předávat odpad oprávněné osobě, které krajský úřad udělil souhlas k nakládání s odpady. Pokud tak nečiní, při kontrole jim hrozí pokuta podle zákona o odpadech,“ upozornil Ticháček.

Mezi další problémy patří nedostačující kapacita odpadových nádob, které mají lidé u svých domů, hlavně na sídlištích, a nepořádek kolem kontejnerů. „Malá kapacita je věcí uživatele odpadové nádoby, ne svozové firmy nebo města. Občané si musí zajistit takovou kapacitu odpadových nádob, aby byla dostačující pro jejich domácí potřeby. Není možné, aby každý týden museli naši pracovníci sbírat i množství odpadu položeného u popelnice,“ upozornil ředitel.

Rovněž úklid kolem stanoviště nádob na komunální odpad je věcí pouze uživatelů těchto nádob. Ti jsou za čistotu kolem nádob odpovědní. V zimních měsících s tím souvisí i přístupnost odpadové nádoby, která by neměla být zasypaná sněhem. Je tedy, jak poznamenal Ticháček, potřeba provádět pravidelnou zimní údržbu na stanovištích odpadových nádob.

Úklid kolem nádob na separovaný odpad zajišťuje svozová firma. „S tím souvisí další nešvar. Kolem nádob na separovaný odpad nacházíme rozličné druhy odpadů, které by měly skončit ve sběrném dvoře. Jde například o starý nábytek, matrace, koberce, sanitární zařízení i velké nesešlapané papírové krabice a podobně,“ vypočítává ředitel svozové společnosti. Obyvatelé často odkládají vedle kontejnerů na separovaný odpad i velké tabule skla, které ohrožují pracovníky svozové firmy a například také děti.

V současné době je v Trutnově k dispozici 178 míst s kontejnery na separovaný odpad, kde lze nejčastěji vytřídit plast, sklo a papír. Na některých místech je možné využít deset kontejnerů na elektroodpad a šestadvacet na textil. V blízké době bude navýšen o osm počet nádob na použité ošacení a o zhruba o dvacet na elektroodpad. U likvidace objemných nebo nebezpečných odpadů mohou občané využít zdarma sběrný dvůr.

(hyš, tz)
hynek@trutnovinky.cz
Foto:
Transport Trutnov

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama