reklama 

Generálním partnerem SVČ Trutnov je ZPA Smart Energy

9.9.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 590

Společnost ZPA Smart Energy, která je největším českým výrobcem elektroměrů, hromadného dálkového ovládání a moderních měřících systémů, se stala novým generálním partnerem SVČ Trutnov.

Generálním partnerem SVČ Trutnov je ZPA Smart Energy

Jak k novému partnerství došlo? Všechno to začalo poslední únorový den letošního roku, kdy vedoucí oddělení HR Janu Křemenskou kontaktoval kolega Radovan s žádostí o podporu pro horolezecký kroužek TERMIX, který patří pod SVČ Trutnov. Konkrétně se jednalo o nákup vybavení pro pohyb v horách - skialpové sety, cepíny, mačky... „Přestože osobně znám toto vybavení pouze z Cimrmanovy hry Dobytí severního pólu, líbila se mi myšlenka podpory dětí a teenagerů,“ usmála se Jana.

V e-mailu se jí ještě kolega zmínil, že Na Nivách se dokončuje budova pro nové středisko a právě horolezecký kroužek TERMIX bude jedním z hlavních uživatelů prostor. „V tom momentě se mi vybavil čilý stavební ruch, který jsem mohla téměř denně pozorovat cestou do práce. Ale hlavně mě napadla myšlenka, zda by bylo možné středisko podpořit ve větší míře,“ vyprávěla Křemenská.

První setkání s ředitelem SVČ Josefem Kholem pak proběhlo v březnu ve firmě ZPA, ale další schůzky se již uskutečnily v místnostech nového volnočasového areálu Na Nivách. Členové představenstva měli možnost nahlédnout do renovovaných i nově zbudovaných prostor ještě před dokončením. Prohlídka střediska je velmi zaujala, zajímali se o jeho využití a pozitivně komentovali celý projekt, budoucí záměry a plány.

Když vidíte a slyšíte takovéto pozitivní reakce a přitom v hlavě na ten správný okamžik čeká myšlenka: Pojďme se stát generálním partnerem! Pak je to už pouze krůček k její realizaci. Samozřejmě vše nebylo dohodnuto a hotovo za jediný den.

Nabízí se otázka: Proč se ZPA Smart Energy rozhodla podpořit Středisko volného času? Odpověď je jednoduchá. Trutnovská společnost dlouhodobě podporuje aktivity spojené s kulturním, sportovním a společenským životem na Trutnovsku, ať už se jedná o Jazzinec, Trutnovský podzim, Dračí slavnosti, Triatlon Dolce, sportovní oddíly, školy nebo sociální vozy.

Idea podpořit lidi a místo, kde mohou svůj volný čas aktivně trávit prckové „školkovského“ věku, děti ze základních škol, teenageři ze středních a také dospělí, tak přišla jako naprosto přirozená a jasná. „Možná bych tady zmínila spojení ´pozitivní emoční vazba´. Protože pro dlouhodobý, ideálně celoživotní vztah k nějaké činnosti je nezbytné si k takové činnosti vybudovat pozitivní emoční vazbu,“ nechala se slyšet vedoucí oddělení HR Jana Křemenská. Nejen ona, když vcházela do jednotlivých kluboven Na Nivách, získávala přesvědčení, že v takovýchto prostorách se pozitivní emoční vazba k činnosti bude vytvářet mnohem lépe než v malých a nevyhovujících místnostech.

Přání trutnovské společnosti je, aby děti, které ve svém volném čase budou ve středisku sportovat, hrát na hudební nástroj, hrát divadlo, tančit, modelařit, fotografovat, vytvářet a tvořit téměř cokoli, byly v takových chvílích spokojené a celé ponořené do svých aktivit. V ZPA Smart Energy vidí určitou paralelu mezi Uffem a zrekonstruovaným areálem Střediska volného času. Věří, že stejně jako je Uffo pro Trutnov centrem kultury - zejména pro dospělé v podobě divadla, výstav, plesů, hudebních a tanečních vystoupení, koncertů a nyní v létě i kina, tak se středisko stane obdobným centrem pro volný čas dětí a mládeže z Trutnova a jeho okolí. Jak široké to okolí bude, ukáže čas.

PETR PŘÍVRATSKÝ, člen představenstva a finanční ředitel ZPA Smart Energy

Proč jste se rozhodli podpořit SVČ Trutnov?
Myslím, že odpověď je nasnadě. Naše společnost, známá na veřejnosti jako „ZPA“, je nedílnou součástí novodobé historie města. Je logické, že jako firma i jako její tým jsme lokálními patrioty. Není náhodou, že mottem loňské kampaně „25 let – Trutnov – město elektrotechniky“ připomínající 25 let od privatizačního projektu tehdejšího ZPA bylo heslo „Trutnov – skvělé místo pro život a práci“. Jsem přesvědčen, že právě v podpoře trutnovského SVČ se ideálně naplňuje oboje.Za jakých podmínek bylo generální partnerství uzavřeno?
Oceňujeme, že město významně investovalo do moderního zázemí instituce, jež přináší širokou nabídku volnočasových aktivit především pro děti všech věkových skupin. Svou finanční podporou chceme přispět k tomu, aby nadšený tým střediska měl možnosti nabídnout jim opravdu atraktivní programy.

Co říkáte na zrekonstruovaný areál Na Nivách?
Nivy znám od malička a vlastně byly i jedním ze symbolů mého dětství jako místo plesů mých rodičů, školního basketu na parketu bývalého divadelního sálu ještě s koženým míčem i pozdějšího rekreačního v hale po první rekonstrukci. Jsem rád, že Nivy mají šanci být ještě silnější symbolikou dětství i dnes. Myslím, že se zde podařilo propojit genia loci původní stavby s moderní dostavbou nabízející čisté architektonické řešení s originálními prostory pro sportovní, umělecké i technické aktivity dětí. Samostatnou kapitolou je dokonalé využití prostředí parku s dominantami lanovým parkem, stezkou v korunách stromů, herními prvky pro ty nejmenší a dalšími relaxačními plochami a sportovišti symbolicky napojenými přes trasu ferraty na lezecké srdce budovy. Areál je skutečnou výzvou a inspirací pro mladý tým SVČ a přeji nám všem, aby se jim jeho potenciál podařilo beze zbytku využít.

Michal Bogáň
michal@trutnovinky.cz
foto: Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama