reklama 

Hranice mezi Českem a Polskem jsou dávno pryč. Ještě je musíme vymazat z naší mysli

10.9.2019  •  Aktuality  • 
čtenost 396

Probíhající česko-polská konference v Trutnově v rámci projektu "Turistika - Věc společná" připomněla mimo jiné i několik věcí, které všichni tak trochu už dávno víme. Je to především skutečnost, že ač jsou Češi a Poláci sousedé, vědí o sobě toho méně, než by mohli a to samé platí i o mezisousedských návštěvách, kterých by také mohlo být podstatně více.

Hranice mezi Českem a Polskem jsou dávno pryč. Ještě je musíme vymazat z naší mysli

Druhou věcí je potvrzené poznání, že na obou stranách Krkonoš žijí a pracují nesmírně podnikaví, schopní a šikovní lidé, kteří toho mnoho umí a jsou schopni tvořit zábavu a poučení pro malé a velké.

Řada z těchto tvůrců zábavy to dělá ve svém volném čase. Nesedí doma se rukama v klíně a nečeká, zda pro ně někdo něco vymyslí, aby nebyla nuda. To v dnešní době není samozřejmost a přiznejme si, že ne každý na to má naturel. Stejně si musíme přiznat, že kdyby tito lidé nebyli, neexistovala by řada akcí, které už před časem úspěšně vznikly a etablovaly se. Za to si všichni jejich tvůrci i dobrovolníci zaslouží velké uznání a poděkování.

Evropa, respektive státy v prostoru Evropské unie mezi sebou nemají hranice. Platí to i o České republice a Polsku. Vzájemná návštěvnost přitom není taková, jaká by měla být. V mnoha ohledech ji ovlivňují různé předsudky či stereotypy. A právě prezentace turistických destinací a projektů na obou stranách Krkonoš je jednou z cest, jak tuto mentální bariéru překonat a motivovat k tomu, aby našinci jezdili na výlety do Polska a naopak.

Jak při konferenci zmínil trutnovský místostarosta Tomáš Eichler, jsou podobná setkání jako je tato konference možností poznat, jak to dělají jinde a poučit se z toho. Kromě motivu poznání to má i přínos ekonomický. Turisté vozí s sebou peníze a utrácí je za služby a atrakce. Tím posilují i jejich tvůrce a dávají jim tak najevo, že jejich práce má smysl a mají v ní pokračovat. To samé platí pro destinace u nás i v Polsku. Na obou stranách Krkonoš jde o totéž, tedy aby se ekonomicky dobře dařilo, region vzkvétal a nenudili se v něm malí ani velcí. Mysleme na to, až budeme plánovat některý z našich nejbližších výletů.

Jiří Štefek
redakce@trutnovinky.cz

 

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama