reklama 

Oprava varhan přišla na 417 tisíc, zájemci si na ně mohli zahrát

23.11.2018  •  Kultura  • 
čtenost 409

Závěrečným koncertem trumpetisty České filharmonie Zdeňka Šedivého a varhaníka Víta Havlíčka vyvrcholilo v kostele sv. Mikuláše v Hajnici zhruba dvouleté úsilí o opravu tamních vzácných varhan. Celková investice, na které se podíleli nejen dobrovolní dárci, ale také kraj, zdejší farnost a obec, dosáhla výše 417 tisíc korun.

Oprava varhan přišla na 417 tisíc, zájemci si na ně mohli zahrát

Posluchači, kteří zcela zaplnili hajnický svatostánek, byli seznámeni s genezí opravy tohoto nástroje, jíž inicioval varhaník Havlíček. On a také varhanář Robert Ponča, zástupce firmy, která opravu ve dvou etapách prováděla, odpovídali na dotazy. Kromě toho mohli návštěvníci koncertu po jeho skončení vystoupit na chrámový kůr, prohlédnout si zblízka nově zrenovovaný nástroj a zájemcům bylo rovněž umožněno si na varhany zahrát.

„Nástroj, který nebyl po mnoho let v provozuschopném stavu, je kompletně zrenovován kvalitním varhanářem a je pro několik příštích desetiletí připraven pro liturgickou i koncertní hru. Velký dík patří hlavnímu iniciátorovi opravy Vítu Havlíčkovi,“ uvedl místní výtvarník Daniel Václavík.

Opravy varhan v této oblasti budou pokračovat. Nyní je na řadě mnoho let nefunkční nástroj v nedalekých Kocbeřích.  Také na tyto varhany může veřejnost přispívat nejen finančně na transparentní účet 2401491604/2010, ale také formou adopce píšťal. Bližší infrmace lze najít na: www.varhany.kocbere.cz. Oba interpreti koncertu v Hajnici část svého honoráře věnují na opravu právě těchto varhan.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Zdeněk Šedivý

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama