reklama 

Atentáty malířky vtahují do děje a upozorňují na zlo minulosti

21.5.2019  •  Kultura  • 
čtenost 737

Přestože od konce největšího krvavého konfliktu v dějinách, kterým byla druhá světová válka, uplynulo letos již čtyřiasedmdesát let, memento této tragédie stále visí takříkajíc ve vzduchu. Pokud se tedy toto období nebude připomínat, není vyloučeno, jak je známo z dějin, opakování zla. A právě k tomuto tématu se ve své tvorbě obrátila malířka Simona Blahutová (38), jejíž výstavu Atentáty lze v Galerii Uffo vidět do 4. června.

Atentáty malířky vtahují do děje a upozorňují na zlo minulosti

„Otázka, co se dělo v hlavách Němců ve 30. letech a za války, a jestli je možné, aby celý národ souhlasil se zločiny, kterých se nacisté dopouštěli, dlouhá léta vzbuzovala moji pozornost,“ říká ke svému dílu umělkyně a vtahuje diváka do znepokojivého děje svých třinácti rozměrných obrazů. Podle kurátora výstavy Michala Tošnera téma nacismu a odboje, vzpoury a pocitu, že se musíme postavit zlu, je v prostoru galerie velmi živé.

„Když procházíme kolem stěny, kde jsou zavěšeny obrazy malířky, jako kdyby kolem běžel filmový pás. Tento prvek její tvorby by se dal nazvat kinematografický v tom smyslu, že nás staví před určité filmové obrazy a situace. Je to instalace, do které vstupujeme,“ řekl. Výstavní projekt autorky se tedy zabývá protinacistickým odbojem v Německu a v Čechách a odkazuje k válečným šifrám. Cyklus velkoformátových maleb se vztahuje ke třem případům odboje za 2. světové války.

Prvním a nejznámějším je pokus Němců o odstranění Hitlera z 20. července 1944, známý jako operace Valkýra. V centru rozsáhlého a neúspěšného spiknutí stál důstojník německého generálního štábu Claus Stauffenberg. Druhým, autorkou výtvarně zpracovaným případem, je osobnost Kurta Gersteina, který proniknul do struktur SS a po zjištění pravdy o hromadném vyvražďování v koncentračních táborech předával zprávy západním spojencům.

Třetí případ, který je už neodmyslitelně spjat s odbojem na území Protektorátu, je operace Antropoid. „V atentátu na Reinharda Heydricha, který zachycují tři plátna Simony Blahutové, se divák může virtuálně přenést do této dramatické situace, do pozice atentátníka Josefa Gabčíka, který stojí tváří tvář protektorovi a selže mu v holešovické zatáčce zbraň,“ popisuje kurátor drama na obraze.

Malířka dramatičnost situace bravurně a velmi věrohodně zachytila. „Jde o kombinaci realistické malby s frenetickými sprejovými tahy, které by se daly přirovnat k technice graffiti,“ prozradil k technické stránce Tošner. Divák, které pohlíží na vystavené obrazy, je zasažen, nenechávají ho v klidu, je vtažen hluboko do děje a znepokojen. Motivem obrazů ztvárněných malířkou byla četba historické literatury a také její vlastnost ponořit se hluboko do daného tématu.

Četba literatury, sledování dokumentů i dalších filmových opusů s touto tematikou stály u zrodu obrazů vytvořených převážně v posledním roce. Zájem o téma druhé světové války a tím spojené rozmanité příběhy  pak zachytila do svého díla. I když je druhá světová válka dávnou minulostí, znepokojivé téma tohoto konfliktu a s tím souvisejících situací je pro Blahutovou stále nějakým způsobem živé.

„Proto jsem se zajímala o český i německý odboj, proto jsem se do tématu tak ponořila,“ prozradila malířka. A kdo si najde čas a na její výstavu Atentáty do Galerie Uffo ještě než výstava skončí zavítá, má velkou příležitost se do díla autorky i příběhů zachycených na plátnech ponořit také a připomenout si zlo, kterému se musí za každých okolností a v každé době čelit.

Hynek Šnajdar
hynek@trutnovinky.cz
Foto: Miloš Šálek

Diskuse

Rádi bychom tu měli slušné diskuze.
Proto se do diskuze mohou zapojit jen přihlášení
členové klubu Moje Trutnovinky s vyzvednutou kartou.

reklama